Neuróny tela. Šedá kôra veľkého mozgu. Cvičenie utíšenia a ukľudnenia. Sugerácia klinickej smrti na psychickej úrovni. Koncentrácia do neurónov. Tlačenie obrazu zdravých orgánov do neurónov v tele meditujúceho. K tejto prednáške je aj zvukový záznam MP3.

Pokračujeme v nácviku Silvovej metódy prenikania do neurónov v jednotlivých častiach tela. Už máme odcvičené prieniky a koncentrácie do neurónových oblastí vo veľkom mozgu, mozočku, strednom mozgu, v mieche, brušnom mozgu, svalovom mozgu a mozgu hormonálnych žliaz. Všade sa vieme skoncentrovať a premýšľať. Premýšľame a usilujeme sa do oblasti neurónov vkladať obrázky zdravých orgánov.

Vždy začíname vo veľkom mozgu, ktorý sa skladá z predného mozgu, stredného mozgu, temenného mozgu a spánkových lalokov. Na povrchu jednotlivých častí mozgu si predstavujeme 3 až 7 vrstiev pavučín, na ktorých sú miniatúrne drobné pavúčiky. Všetko má predstavovať neuróny veľkého mozgu. Všade prenikáme a usilujeme sa prevziať nad neurónmi kontrolu. Kde cítime, že nevieme preniknúť, tak sa usilujeme zo spomienok vydolovať predstavy blikajúcich svetielok, kmitajúcich zvukov a vibrujúcich zariadení pre domácnosť. K týmto predstavám pridávame bioenergiu, ktorá sa vytvorila v mozgu. K týmto stavom pridávame niektorý hypnotický stav, ktorý sme precvičovali aktívne v predchádzajúcich cvičeniach. Cieľom je preniknúť do neurónových oblastí veľkého mozgu.

Cez prienik do neurónov veľkého mozgu získavame schopnosť kontrolovať dianie v neurónoch tela. V šedej kôre veľkého mozgu si vyberieme určité miesto a tu vytvoríme predstavu zdravých pľúc. S touto predstavou prenikáme do neurónov stredného mozgu a zisťujeme, či bude táto predstava prijatá. Pokiaľ áno, tak je všetko v poriadku, pokiaľ nie, tak sa usilujeme obrázok zdravých pľúc do tejto oblasti natlačiť a neuróny tejto oblasti prepnúť k starostlivosti o pľúca. Takto otestujeme oblasť neurónov mozočku, miechy v chrbtici, neuróny v stene tenkých a hrubých čriev, neuróny vo svaloch a neuróny v hormonálnych žľazách. Všade zisťujeme, či bude vľúdne prijatá predstava zdravých pľúc. Keď nie, tak túto predstavu sem pretlačíme. Takto otestujeme všetky orgány tela a hlavne choré oblasti.

Cieľom takýchto cvičení je vytvoriť v šedej kôre veľkého mozgu centrá na kontrolu a riadenie dobrého zdravotného stavu.
Tieto cvičenia naväzujú na klasické vizualizačné cvičenia Silva metódy, kde si chorá osoba neustále vizualizuje predstavu zdravých orgánov. Takto to robí aj jeden rok a to každý deň. Týmto systémom vytvorí centrum na kontrolu a ozdravenie chorého miesta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.