Nácvik tvorby bioenergie vo vlastnom tele, jej zhustenie, vyslanie k rôznym prírodným zdrojom. Uvádzam tu techniky na výmenu energie s prírodou a jej zosávanie do svojho tela. Kľúčové slová: bioenergia, Reiki a zviera.

Na začiatok ako zvyčajne sme previedli vhodné naladenie na myseľ prírodného človeka. Uzatvorili sme spomienky na civilizáciu a čo najviac a v čo najväčšom počte sme si spomínali na zážitky z rôznych druhov prírodného prostredia. Išlo o zvukové, čuchové, hmatové, chuťové, pohybové spomienky. Tieto sme sa usilovali posekať v spomienkach po sekundových intervaloch. Zároveň sme sa usilovali tieto spomienky rozšíriť k jednotlivým orgánom v tele a naučiť orgány, aby sa aktívnejšie zúčastňovali návratu k prírodnému spôsobu života.

Precvičili sme si aj Reiki techniky tvorby bioenergie na základe koncentrácie do oblasti úst, spánkových lalokov, mozočku a pupka. Všade sme sa skoncentrovali a tu sme si vizualizovali ruky pri jednoduchej činnosti ako je búchanie, škrabanie, tlačenie a miesenie. To sú základné cvičenia na tvorbu vhodných bioenergetických pomerov potrebných na bioenergetické nabíjanie vyvolaných predstáv.

V každej z menovaných oblastí sme sa snažili koncentráciou a predstavou pralesa hromadiť bioenergiu a keď jej v tejto oblasti vznikol prebytok, tak sme ju postupne ako liečivý produkt rozvádzali do orgánov v tele. Potom sme sa znovu skoncentrovali do jednotlivých oblastí, neustále sme vytvárali a zhusťovali bioenergiu do tvaru energetickej guličky, ktorou sme sa usilovali pomaličky a máličko pohybovať všetkými smermi. Skúšali sme bioenergetickú guličku vysunúť aj do aurického obalu okolo svojho fyzického tela. Na to, aby ste Reiki bioenergiu aj cítili, musíte byť už dostatočne senzibilní a citliví na vnímanie, respektívne počúvanie bioenergetického šumu vo vašom tele a jeho okolí.

Nasledovali cvičenia, pri ktorých sme z vlastnej vytvorenej bioenergie vytvárali určité vlákna, ktorými sme sa napájali na konkrétne oblasti na našej planéte. Ľudské bioenergie nepoznajú čas a priestor a keď ich v myšlienkach nasmerujete na dané miesto, tak sa tam aj v zlomku sekundy ocitnú. V momente napojenia vlastných bioenergií do určitej oblasti, kde sa nachádzajú živé objekty ako prírodný človek, zvieratá, rastliny, huby a zahnívajúce objekty, môžete začať s výmenou bioenergie alebo jej zosávanie do vlastného fyzického tela naplneného vlastnou bioenergiou. Takto stiahnutou bioenergiou sa môžeme znovu preliečovať alebo sa ju usilujeme koncentrovať a zhusťovať do vhodných objektov a predstáv. Mohli by sme tento proces prirovnať k stavu, keď sa para mení na vodu a tá zmrzne na určitý tvar. Toto sú základné techniky práce s vlastnou bioenergiou, ale aj techniky zosávania bioenergie z iných živých objektov. Tiež sa tu nastoluje otázka morálna, do akej miery bioenergie zo živých objektov zosávať. Mala by platiť rozumná zásada, že zosávanie je regulované a po chvíľke sa presúva na iný vhodný objekt.

Pokračovali sme v špeciálnych cvičeniach, pri ktorých sme sa učili zosávať bioenergiu z nedotknutého pralesovitého systému a preliečovať sa ním. Bola a je to nesporne úplne iná energia ako energia z lesa s ľudskými zásahmi.

Na koniec sme sa nechali zasvätiť oživeným informačným poľom himalájskeho Reikistu, ktorého budeme volať druhý v poradí. Liečil energiou rúk a mal mimoriadne zvláštne rozvinuté lymfatické uzliny, z ktorých vytekalo množstvo bioenergie. Pri liečbe Reiki si predstavoval svoje bioenergetické ruky, ako berú orgán chorej osoby a ukladajú ho do seba a potom naspäť. Tak isto liečil oblasti miechy a predstavoval, si ako v mieche rotujú lotosové kvety. Pokiaľ niekoho zasvätil do tajov bioenergie Reiki, tak mu dával zvláštnu bioenergiu, pri ktorej dosiahol rovnomerné rotovanie bioenergie v ľudskom tele jedným smerom. Oblasť hlavy rotovala jedným smerom, oblasť krku, hrude, podbrušia, rúk a nôh. Každý z účastníkov meditácie pociťoval rotáciu bioenergií a jej zjednotenie do jedného smeru vo všetkých častiach fyzického tela. Prebudené informačné pole tohto Reikistu sme vrátili do sveta ticha a kľudu. Poďakovali sme sa za zasvätenie a pokračovali sme v preliečovaní vlastného fyzického tela.

Pridaj komentár