Pokračujem vo vešteckom prieskume informačných polí siamských dvojičiek, ktoré prežili klinickú smrť. Otvorili si klinickou smrťou neurónové oblasti a v nich prítomnosť božích symbolov. Zároveň siamské dvojičky mali v sebe duše mŕtvych tibetských mníchov. Teda jedinečná kombinácia, ktorá sa mohla v živote konať iba výnimočne.

Z minulých prieskumov viete, že dotyčný siamský jedinec sa venoval náboženskej praxi jedinečným spôsobom. Vešteckými schopnosťami nechal priniesť z Ázie do strednej Ázie pozostatky kostí egyptských kolonizátorov, ktorí sa usilovali kultivovať vtedajší svet svojimi misiami. Z kostí, minerálov a živice vytvoril určitý objekt, s ktorým previedol zaujímavé rituály. Nechal si iba malý formát kocky a pokračoval v ďalšej ritualistike.

Rituály robil na piatich miestach a on bol vždy v strede týchto rituálov. Na obradných miestach vytváral geometrické tvary z ľudských kostí a všetko sa dialo za rituálneho zabíjania zvierat a magickej práce s krvou.

Súčasťou takýto obradov boli aj duše mŕtvych zvierat. Prítomné boli kosti mŕtvych ľudí. Z kostí mohol dotyčný siamský kňaz čítať informácie o živote tých, ktorým kosti patrili. Dotyčný siamský kňaz potom zapisoval to, čo videl na inej úrovni, ako sme schopní vnímať dnešnými zmyslami. Od vnímal všetko ako špiritista a zároveň to mohol vnímať aj ako prútikár cez zemské magmatické sily. Teda udalosti, ktoré sa už odohrali na nejakom mieste. To, čo vnímal a prežíval, zapisoval do kníh. Až príliš sa to podobá textom v Starom zákone.

Veľmi bolo dôležité, že mal schopnosť to všetko zapísať, a tak sa to mohlo zachovať pre budúce generácie, aj keď dnešné vnímanie sveta a reality stojí na iných psychických danostiach. Jednoducho sa presadilo grécke vnímanie sveta za účelom reality a nie astrálnej úrovne skutočnosti. Svet postupne opustil magické vnímanie a skúmanie a dal prednosť empirickému a vedeckému vnímaniu reality.

Mojím zámerom je skúmať jedinečnú osobnosť dejín a magicko – rituálne myslenie. Ide mi o náboženské účely, ktoré sa pokúsim zužitkovať pri náboženskej ceste.

Pridaj komentár