Asketizmus. Katalepsia. Stoličkové asány. Prstové módy. Jogínsky dych. Bioenergie. Ja a koncentrácia. Koncentrácia jogínskou asánou. Koncentrácia prstovými pozíciami. Koncentrácia vhodným dychom. Rôzne stavy nezáujmu. Rôzne stavy opilca. Rôzne stavy lietania. Klinické stavy uvoľnenia z tela. Autentickú zvukovú podobu prednášky vyhľadaj pod nahrávkami.

Pod asketizmom v joge budeme rozumieť sugeratívny stav, kde uveríte, že roky ste cvičili, odpútali sa od fyzických objektov a svojich túžob. Uveríte tomuto stavu a bez výhrad držíte takýto psychický stav počas celého cvičenia.

Pod katalepsiou tu budeme rozumieť stav trvalého stišovania a uvoľňovania. Tak isto stav znehybnenia a stav spomalenia všetkých fyzických pochodov vrátane bioenergetických pochodov. Tento stav možno zaradiť medzi aktívne stavy veštectva, psychicky ísť na úroveň klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu budeme rozumieť stav, keď osoba dodýchala a prestala myslieť. Ide o udržanie vstupného stavu do začiatočnej fázy klinickej smrti.

Celá jogínska prax spočíva v základných ezoterických cvičeniach. V prvom rade je to schopnosť sa koncentrovať do svojho vnútra, teda upriamiť pozornosť do svojho fyzického tela. Tu je vhodné na začiatok sa naučiť postupne aspoň dve hodiny nehybne sedieť. Pokiaľ možno treba sedieť na tvrdej stoličke a tlak umŕtvenia sedacích svalov prenesiete do vnútra mysle v hlave. Pomáha to dosiahnuť vhodný kataleptický stav mysle.

Potom je vhodné nahodiť stav mysle, ktorá uverí, že sa odpútala od všetkého na svete a tiež samotnej jogy. Teda uveríte, že je všetko mája, ilúzia a blud. Keď sa niečoho fyzického dotknete, tak sa to statí. V joge systém karmického odpútania od všetkého hmotného. Cvičíte iba mentálne v predstavách a nie vo fyzickej podobe ako je to zvykom u indických jogínov cvičiacich v ašramoch. Ašram je klasické výcvikové stredisko v Indii pre adeptov jogy. Tento stav rozviniete do celého tela a vo vnútri sa vytvorí stav nezáujmu o čokoľvek. Pocit totálne vyčerpaného človeka, ktorý už nemá o nič záujem. Alebo pocit ľahkej ženy, ktorá je unavená službou ľudstvu.

Pokračujete v uvedomení si svojho ja a svojho ega. Ako sa dá zbaviť svojho ega? No tak, že si ho uvedomíte v plnom rozsahu od narodenia až po dnešný deň. Vaše ego bude tvoriť všetko fyzické a psychické, ktoré máte vo svojom vlastníctve. Toto ego ste vy osobne. A toto vaše ego sa bude koncentrovať na vlastné orgány vo vlastnom tele. Koncentrácia sa posúva od jedného orgánu k druhému orgánu a cvičenie budete končiť v análnom otvore. To ste svoju pozornosť odpútali od vonkajšieho sveta do vnútra svojho fyzického sveta.

Koncentráciu do jednotlivých orgánov môžete docieliť automatickou koncentráciou pomocou vhodnej asány. Robíte takzvané garimatlové asány. To je vynález našich jogínov. Alebo používate môj vynález stoličkovej asány, teda koncentráciu do hlavy alebo inej časti tela dosahujete pomocou vhodnej pozície rúk a nôh a nakoniec celého tela. Vaša myseľ a jej schopnosť koncentrácie je uvoľnená a nezaoberá sa ničím. Iba občas príde myšlienka. Nezaujíma ma to, odpáľ, zmizni, spláchni sa, zalez. Tak isto možno koncentráciu zvyšovať pomocou vhodnej pozície rúk a prstov. Treba skúšať. Tiež možno koncentráciu zvyšovať správnym bioenergetickým dýchaním. To už máte stav ťažkého alkoholika, ktorý ako sliziak stratil svoju ulitu a dostal sa do labyrintu svojich zvratkov a výkalov. Nedokážete sugeratívne v predstavách udržať rovnováhu a prichádzajú pocity lietania, padania, uvoľňovania sa a pocitu, že vám odletela hlava.

Pokračujete v pocitoch utišovania aj pomocou vešteckých stavov a znakov u tých, ktorí boli zasvätení. V aurickom obale okolo fyzického tela sa objavujú veštecké znaky. Tentokrát použijete veštecké znaky na prehĺbenie kataleptických stavov. Pod zasvätením do veštectva rozumieme spontánny stav objavenia sa bioenergetickej aury a vešteckých znakov v nej.

Potom postúpite ešte ďalej a máte pocit, že letíte do vnútorného kozmu vo vás. To sú pocity ochrnutých ľudí na vozíkoch, ktorí sa venujú skúmaniu kozmu. Značí to, že ste dostatočne umŕtvili nervovú sústavu.

Idete ďalej a umŕtvujete sa na hranicu klinickej smrti a jej prejavov. Máte pocit, že ste vystúpili von z tela do fyzického priestoru. Potom pocit, že ste vystúpili ešte raz a môžete vnímať a chodiť vo svojom fyzickom okolí, ako keby ste tam boli ako živí. Všetko je reálne. Postúpite ďalej do stavu psychicky vyvolanej klinickej smrti a máte pocit, že ste sa stali predmetmi vo vonkajšom svete.

Po cvičeniach môže tento stav trvať určitú dobu. Tento systém neodporúčam cvičiť ľudom s chorým srdcom a oslabeným pudom žiť. Cvičte opatrne a pozvoľne. Vracajte sa naspäť do reálneho stavu. Upozorňujem každého, že cvičí na vlastnú zodpovednosť. Zvážte svoje sily, či máte na takýto druh cvičení.

Pridaj komentár