Pokračujem v aktívnej činnosti na internetových stránkach, naposledy som upratoval všetko okolo rubriky Kto som. Celkovo som spravil poriadok so všetkými klikátkami. Cieľom bolo spraviť určitého sprievodcu a sprehľadniť rozsiahlosť ezoterického priestoru, ktorý sa stával už neprehľadným. Zároveň zmena klikátok odzrkadľuje aj napredovanie a vytvorenie určitého systému meditácií, ktoré nové klikátka zahŕňajú. Budem pokračovať v rekonštrukcii všetkých poradní, kde ešte celkový vývoj zaostáva. Poradniam sa budem venovať asi mesiac. Potom dostane webmajster voľnú ruku na realizáciu rôznych návrhov a postupov. Bude čas na detaily. Veľký plánom je vybudovanie učebných osnov pre ezoteriku a liečiteľstvo.

Celkovo ako ezoterik trpím, tak isto ako vy, zmenou spoločenských pomerov. Prichádza sem a už sa naplno udomácnil biznis. Ako všetko aj konkurenčné prostredie má svoje negatíva a pozitíva. Závisí od každého z nás, ako sa k tomu postavíme. Môžeme sa stať parazitmi nového systému. Napríklad si nakradnúť, alebo sa priživovať na sociálnych dávkach. Takýto prístup nevedie k ničomu serióznemu a v ezoterike, ktorá ide na duchovnej ceste, prináša iba nepríjemnosti a devastáciu.

Ďalšou možnosťou je spraviť z ezoteriky silne komerčnú záležitosť a poriadne veľa zarábať. Všetko zabaliť do lesklého pozlátka, podriadiť sa plne trhu a hlásaniu toho, čo ľudia chcú počuť. Je to jednoduché, namiesto serióznej tvrdej roboty je tu šou a šoubiznis, ktorý z človeka spraví všetko možné, len nie ezoterika. Jednoducho vám predá pocit ilúzie, že ste ezoterici a už netreba nič robiť, iba sedieť alebo chodiť na zasväcovanie. Stačí iba málo, kúpiť si duchovný rast. Prečo nie?

Ja som sa osobne k veci postavil inak, vlastne zvnútra som nemohol inak, aj keď som vždy mal tendencie k tomu, že niekto mi vždy kryl chrbát a dával financie na všeličo. Často som si hovoril, že ja som ten, kto peniaze míňa a tí druhí peniaze pre mňa zarábajú. Snažil som sa toto zmeniť. Pretože takáto filozofia ma nevedie dopredu na duchovnej ceste.

V minulosti som mal aj tendencie si veci uľahčovať a doslova využiť každú príležitosť, aby niekto niečo spravil za mňa. Tak isto som si uvedomil, že takýto prístup nevedie k duchovnému rastu.

Na druhej strane som si uvedomil príchod západu a jeho systém. Často si kladiem otázku, ako západný spôsob existencie, založenej na konkurencii, využiť na prospech vlastnej duchovnej cesty. Konkurencia a konkurenčný tlak strháva všetko duchovné, ale hlavne to, čo je odrezané od reality. Teda pokiaľ chcem robiť duchovný rast, tak nesmie byť odpojený od reality a musí v sebe obsahovať prvky terapií a liečiteľstva.

Za posledných päť rokov som nevynechal z dôvodu choroby žiadnu prednášku alebo cvičenie. Keď ochoriem, tak iba krátko. Navyše liečiteľská prax prináša sponzorské dary na činnosť. Teda prijal som výzvu ku kultivovanému súboju ezoterikov a liečiteľov. Snažím sa o to, aby som ezoteriku robil v širokom spektre. To v konkurenčnom prostredí musí vlastne robiť každý, kto podniká v malom. Zároveň si neustále vsugerovávam, že ma konkurencia neustále doháňa. Aj keď pravdou je niečo iné. Teda konkurenti sa stali hnacím motorom nie zarábania peňazí, ale intenzívneho duchovného rastu. Jeden z bodov úspešnosti v trhovom hospodárstve je aj transpersonalizácia a získavanie mimoriadnych schopností. Konkurenčné prostredie dlhodobo vyžaduje neustále zdokonaľovanie a hľadanie nových ciest, čo je vlastne výborné. Neponáhľať sa a tvrdo na sebe pracovať. Teda výskum, vývoj a trvalé zdokonaľovanie pod tlakom druhých ezoterikov. To je mimoriadne efektívny prvok aktívnej duchovnej cesty.

No komerčné prostredie má aj svoju negatívnu stránku a to tabuizovanie úspešnosti, moci peňazí a verejnej prestíže. To sa nezlučuje s tým, že ezoterik zhromažďuje bohatstvo vo vnútri svojej duše a nie vo vonkajšom prostredí okolo seba. Niekedy mi je to nepríjemné až trápne, keď niekto má krásne auto, krásny dom, bohaté príjmy a dovolenky. Všetci to vidia, ale môj vnútorný svet vidí málokto. A práve na tom pracujem omnoho viac ako tí vonkajší. Tí vonkajší sú vo vnútri prázdni a vonku bohatí. Ezoterik je vo vonkajšom svete skromný, ale vo vnútornom svete má paláce. Tak to chodí, treba sa s tým zmieriť.

Tak isto som musel odložiť svoju hrdosť a naučiť sa žobravý marketing. Teda hľadať bohatých mecenášov a prosiť dary na činnosť. V komerčnom prostredí to jednoducho bez darcov nemôže ísť. Extrémne veľa práce, slabé príjmy a ochotní sponzori. Paradoxne aj ja sám som často sponzorom, napríklad internetovými stránkami, ktoré majú slúžiť vám, ezoterikom. Aj to sú paradoxy života. A takto to chodí v živote ezoterika.

Pridaj komentár