Bez myslenia, spomienky na prírodu, stredný mozog, miešny mozog, brušný mozog, svalový mozog. Vedomie primátov, vedomie hadov a vtákov, vedomie cicavcov, vedomie dážďoviek a krabov. Bioenergia. Textový zápis má aj zvukovú podobu MP3.

Dalo by sa povedať, že ezoterickú prax by sme mohli deliť na dve významné oblasti. Jednou oblasťou je ezoterika, pri ktorej sa používa abstraktné premýšľanie na základe vnútorného hlasu. Teda vedomie človeka, ktorý žije v prírodnom prostredí a minimálnym spôsobom ho prispôsobuje na svoje potreby. Viac žije ako zviera plne v súlade s prírodou. Druhým ezoterickým smerom je práve mimoriadne silné používanie rozumových schopností a vnútorného hlasu, teda tvorenie myšlienok. Sem patria techniky Silva meditácií. Ide o sugeratívne techniky založené na technických vynálezoch. Medzi prvou a druhou formou ezoteriky ešte existuje prechodné obdobie, v ktorom je myslenie a premýšľanie používané bez nároku na vedeckú pravdu. Sem patrí celá línia rôznych náboženských foriem.

Pestujeme tu ezoteriku, pri ktorej dôrazne odstavujeme premýšľanie a ezoterické efekty dosahujeme na základe tranzového stavu. Ide o najprimitívnejšiu komunikáciu, ktorá je typická pre ríšu zvierat. Ide o komunikáciu pomocou pohybu vlastného tela, pomocou posunkovej reči, piktogramických obrázkov, pomocou vhodne nakombinovaných prírodných objektov ako sú drievka, kamienky a pierka. Pri komunikácii používame takzvanú detskú myseľ. Vedomím zájdite do svojich detských rokov. Vhodne vám v tomto smere pomôže Magická škola a magický spôsob myslenia, tiež cvičenia čikung, taichi a podobne.

Pomocou predstáv o pohybe tela alebo predstáv o posunkovej reči rúk sa skoncentrujete o oblasti stredného mozgu. Koncentráciu tu zrealizujete na základe tranzového pohybu tela a rúk, všetko výhradne v predstavách. Tak isto sa do tejto oblasti môžete skoncentrovať na základe magického obrázku alebo magickej kombinácii prírodných predmetov. Všetko výhradne v predstavách. Potom si začnete v strednom mozgu predstavovať pohyby primátov ako je gorila, šimpanz, opica a podobne. Maximálne intenzívne sa stotožňujete s pocitom, že ste niektorý primát. Zároveň zo šedej kôry veľkého mozgu posielate do stredného mozgu určité obrazové podnety. Napríklad si predstavíte banán a reagujete pudovo zvnútra ako štandardne reagujúci primát. Takýchto podnetov použije viacero. Nesnažte sa premýšľať vnútorným hlasom. Po tomto cvičení môžete v danej oblasti cvičiť tvorbu bioenergie. Najčastejšie sa používajú kombinácie hrubých paličiek dlhé 5 centimetrov a hrubé asi 1 centimeter. Všeobecne platí, že tieto znaky sú hrubé a čierne. Najčastejšie sú vo zvislej polohe, ale dajú sa spoločne kombinovať aj na inej ploche. Takéto zvieracie Reiki stojí na tom, že do stredného mozgu tieto znaky dostanete pomocou mentálnej predstavy o magickom pohybe. K týmto paličkovým znakom môžete používať aj čiernu veľkú bodku alebo respektíve čierny kruh. Dôležité je, aby znak vytváral dostatok bioenergie, ktorú rozvádzate do všetkých častí tela.

Aby ste cítili bioenergiu vo vlastnom tele, je potrebné si vypestovať schopnosti citlivých senzibilov, ktorí dokážu vnímať a riadiť bioenergetické pochody vlastného tela. Na záver cvičenia v strednom mozgu dodávame strednému mozgu ďalšie podnety ako je predstava minerálov, zvierat, meteoritov, kostí. Reakcie sú v tomto prípade neštandardné a zmätené. Predstavené objekty zo šedej kôry veľkého mozgu a reakcia primáta, ako ich požiera alebo sa snaží s nimi páriť. Všetko pomáha intenzívnejšie preniknúť do oblasti stredného mozgu. Treba zabrániť, aby ste prešli do nejakých fyzických prejavov ako u zvierat. Všetko sa deje na základe mentálnej roviny a nie fyzickej aktivity.

Podobným spôsobom cvičíte v celej mieche, ktorá je uložená v chrbtici. No tu si predstavujete reakcie vtákov alebo plazov. Podobne cvičíte v neurónoch brušného mozgu, ktorý je uložený v stene tenkého a hrubého čreva. Tu si predstavujete pocity cicavcov. Pokračujete magickým spôsobom vo svalových platničkách, ktoré sú súčasťou svalov, hovoríme o svalovom mozgu. Tu si predstavujete reakcie najjednoduchších zvierat ako je dážďovka a napríklad aj krab. Nakoniec cvičíte spoločnú koordináciu a spoluprácu v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček má všeobecnú schopnosť všetky operácie v tele koordinovať. Cez mozoček pomocou magických pohybov na mentálnej rovine prepojíte jednotlivé neurónové oblasti a to je stredný mozog, miešny mozog, brušný mozog a svalový mozog.

Pridaj komentár