Energetická ezoterika. Energie zvieraťa. Energie prírodného človeka. Energie dnešného mysliaceho človeka. 6 neurónových oblastí v ľudskom tele. Neurónová ezoterika. Vlastná bioenergia v tele. Vlastná bioenergia v aure okolo tela. Cudzie energie zo živých zdrojov ako zviera, človek, rastlina, mikroorganizmus. Magmatické zdroje aktivity magmatického jadra zeme. Energie z magnetovca. Energie z umelo vyrobených magnetov. Energie z okolia pyramidálneho tvaru. Nácvik senzibila. Spomienky a energetické veštectvo. Fantázia a tvorba energií. Vnímanie energie a manipulácie s energiou. Energetická mágia. Energetické znaky. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku ezoterickej energetiky. Treba si uvedomiť, že ľudské telo je zdrojom tvorby rôznych druhov energií. Tieto energie neustále vznikajú a strácajú sa z ľudského tela. Ich tvorba je možná v celom tele. Tvoriť sa môžu priamo v bunkách, orgánoch, systémoch tela, v tekutinách tela. Poznáme normálnu tvorbu bioenergie, pre ktorú je typický stav štandardného fyzického a psychického zdravia. Potom stavy patologické, kde je tvorba nedostatočná alebo až prehnane veľká. Jeden aj druhý stav je prejavom chorobnosti a v konečnom dôsledku poškodzuje celkovo zdravotný stav.

Každý schopnejší ezoterik sa postupne stane senzibilom a dokáže vnímať tvorbu vlastných aj cudzích energií. Stať sa senzibilom nie je jednoduchá veštecká technika. Možno otvorene povedať, že patrí k jednej z najnáročnejších vôbec. Na jednej strane zdravý organizmus produkuje dostatok energie a v takomto zdravom dostatku sa nedajú robiť cvičené veštecké výkony. Na veštecké výkony je treba v niektorej časti tela dosiahnuť až chorobné zníženie energie, ale iba na čas vešteckého výkonu voči energiám v sebe alebo v inom živom objekte ako je človek, zviera a rastlina.

Teda senzibil musí mať časť svojich neurónov veľkého mozgu v nízkoenergetickom stave. Zároveň tento stav vyžaduje prísne pracovať zo spomienok a nepripúšťať žiadnu fantáziu. Pod fantáziou rozumieme to, že si predstavíte jahodu a spravíte z nej v pamäti červeného trpaslíka. Teda časť veľkého mozgu musí neustále pracovať nízkoenergeticky a bez fantázie a časť veľkého mozgu musí pracovať vo vysokých energiách a na prebujnenej fantázii. Nízkoenergetický stav treba počas vešteckého výkonu udržovať v zmyslových centrách šedej kôry veľkého mozgu a hlavne v šedej kôre spánkového laloku, kde je centrum pre spracovanie zvukov. Teda dá sa postupne naučiť počúvať energetické napätie v organizme. Pripomína to stav, keď ste pod vedením vysokého napätia a počujete hukot pretekajúcej energie cez káble. Podľa hukotu, ktorý počujete, môžete usudzovať na silu a intenzitu pretekajúceho elektrického prúdu.

Je rozumné na duchovej ceste na dno vlastnej duše stať sa postupným výcvikom senzibilom a vlastnou praxou zvládnuť aj tento dôležitý fenomén ezoterickej praxe.

Pokiaľ sa rozhodnete cvičiť energetickú ezoteriku či už z dôvodov duchovných, alebo liečiteľských, tak je potrebné sa naučiť koncentrovať do neurónových oblastí a to výhradne cez spomienky a nízke energie. Teda spomeniete si v pamäti na veľký mozog a ako ste sa doň koncentrovali. Spomienka prenikne do danej oblasti a potom nastúpi silná koncentrácia do danej oblasti. Tentokrát to je veľký mozog. Po skoncentrovaní do danej oblasti treba spustiť tvorbu fantázie a časť spomienok pretvoriť na fantáziu. Spomeniem si na to, ako bežím a vyrobím z toho balón. Takýto stav prispieva k tvorbe energie. Pomáha aj sugerácia uverenia v extrémnu námahu počas cvičenia s energiami. Pri sugerácii treba uveriť a nespochybňovať racionálnym uvažovaním, či skutočne bežíte, alebo nie. Zároveň si uvedomte, že ste človek mysliaci a použijete celý rozsah neurónov vo všetkých 6. oblastiach výskytu neurónov. Teda veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. V stave mysliaceho človeka pracujete s vlastnými energiami, s cudzími energiami, ktoré sa naučíte zosávať aj na diaľku bez prítomnosti dotyčného živého objektu. Potom sa môžete naučiť dostať svoje energie v tele do stavu biomagnetov. Vytvárate spojené miesta tvorby magnetickej energie. Máte to v sebe prirodzene a je to súčasť zdravého organizmu. Potom môžete hľadať možnosť, ako sa napojiť na magmatické energie, ktoré sa zhromažďujú vo vašom tele. Magmatické energie sa zhromažďujú v 7. obaloch. Spomeňte si na ruské drevené matriošky. To je sedem postavičiek vložených do seba, každá je o niečo menšia. V týchto 7. obaloch pulzujú magmatické energie. Potom sa treba naučiť pracovať s energiami v aurickom obale, s vlastnými energiami, zosatými energiami, magmatickými energiami, sexuálnymi energiami. Práca s energiami v aure je intenzívnejšia a silnejšia ako vo vnútri tela. Tak isto je vhodnejšia na liečbu iných, lebo neničí organizmus.

Tí, ktorí boli zasvätení do aurických objektov od historických zasväcovateľov, sa skoncentrujú iba pod povrch kože a nezasahujú do diania v aure. Spomenú si na tento typ zasvätenia a pracujú s objektmi v aure na základe toho, čo si želajú objekt zo zasvätenia. Kontroluje sa špeciálnou vešteckou technikou, čo sa s nimi deje a ako fungujú.

V ľudskej mysli môžete energetickú ezoteriku robiť aj pomocou znakov, číslic a písmen. Jednoducho tvorbu energií robíte na základe vhodných znakov najlepšie od siamských zasväcovateľov. Pozri sekciu Zasvätenia.

Ďalej je možné robiť podobné cvičenia v dvoch základných stavoch. Pri jednom treba znížiť počet aktívnych neurónov v 6. oblastiach tak, aby ste mali pocit, že ste sa stali prírodným človekom a môžete s energiami pracovať magickými rituálmi a postupmi ako prírodní ľudia. Treba zvládnuť magické myslenie prírodných šamanov. Pri tomto druhu prírodného vedomia sa magma zeme zhromažďuje v 4. centrách: hlava, krk, hruď a žalúdok. Magnetické energie sa necvičia, ale sa cvičí s energiami magnetovca. Tak isto sa tu dajú používať znaky, ale ide iba o zápis pohybu v magických rituáloch.

Keď ešte znížite počet aktívnych neurónov v 6. oblastiach výskytu vo vašom tele, dostanete sa do stavu zvieracej mysle. Počet aktívnych neurónov je taký ako u niektorého druhu zvieraťa. Treba mať pocit, že ste zviera a znižovať počet neurónových oblastí. Potom pracujete s energiami v stave čo najbližšom zvieraťu. Nepoužívate stav myslenia, nepoužívate stav prírodného šamana. Nepoužívate žiadne magické znaky, ani ľudské energetické stavy. Všetko sa podobá energetickému stavu niektorého druhu zvieraťa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.