Po zdiagnostikovaní vášho zdravotného stavu( A 640)som sa pozrel na váš psychický stav. Je poznamenaný psychickým stavom vášho otca a matky. Zanedbávanie, stretávanie sa s rómskymi ženami a negatívne vplyvy na váš osud. Ako dieťa ste boli vedená k patológii a neschopnosti myslieť a túžiť po čistote a kráse.

Psychický stav
Aurický obal je mimoriadne vzdialený od fyzického tela. Vyžaduje si to liečbu u psychiatra aj s potrebou hospitalizácie na dlhšiu dobu.

Povaha
Ste usadená v strednom mozgu. Odtiaľto nie je vytvorená žiadna spojka do štyroch oblastí. Teda nerozvinutá, detská psychika. Charakterizuje to obrázok veľkého dieťaťa, ktoré si samo ubližuje a ničí sa.

Sexus
Sexuálna vyspelosť zostala v oblasti príliš mladej ženy, ktorá sa rada vracia do psychického stavu dieťaťa.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Všade obrazy zničiť sa a neustále si ubližovať.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Zle fungujúce astrologické schémy. K problémom a chaosu. Robiť si zle.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Kompletná devastácia logicky a racionálne myslieť. Charakterizuje to obrázok dieťaťa, ktoré nedokáže rozlíšiť, čo je správne a čo nie. Patologické stavy.

Astrológia miechy
Vnímam tu veľkú anjelskú postavu, ktorá začína fungovať k určitej rozumovosti. Nechuť a nezáujem sa riadiť k šťastnému osudu.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Obrázok silového zvieraťa a tvorba energie. Logika nefunguje a ide proti tomu dobrému. Snaha zničiť seba za každú cenu.

Astrológia ganglií
Sú tu obrázky drobných postavičiek. Zámerná snaha nemať nápady a nehľadať správne riešenia. Správne riešenie podľa vás to, čo ubližuje a ničí.

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Vo vnútri postava, ktorá žije na smetisku a devastuje a ničí samu seba. Tak isto idete do sexuálnej aktivity, aby zničila všetko okolo vás.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Tieto obaly sú u vás mimo telo uvoľnené. Naznačuje to na destabilizáciu psychiky. Týchto 7 informačných obalov obsahuje všetko o Rómoch.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Neobsahuje žiadne informácie, teda reinkarnácia na špiritistickej báze problémová.

Astrológia pupku
Obrázok informačného poľa v podobe dieťaťa je mimo telo a je živé a podieľa sa na devastácii psychiky. Ovládlo vašu psychiku a presvedčilo vás, že zlé veci sú dobré.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch všetko dobré a liečivé zničíte a ked ide niečo zlé a devastačné, tak to aj chcete.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Neustále programovanie, aby vás postretlo všetko zlé. Poškodená osobnosť. Neschopnosť rozlišovať, čo je dobré a čo zlé. Poškodený pud sebazáchovy.

Astrológia magického obalu
Obsahuje rómsku mágiu všetkého druhu.

Astrológia eros obalu
Obsahuje rómsku sexualitu, život tuláčky a sodomiu ako zmysel sexuality.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na deštrukciu a poriadne sa ňou naplniť. Povrchová vzrušivosť: na patológiu. Pohlavná vzrušivosť: na seba plnú deštrukcie. Citová vzrušivosť: dievčatko vo vlastnej špine.

Špiritizmus
Máte v sebe informačné pole mŕtvej rómskej osoby, ktorá vás tiež napĺňa deštrukciou všetkého druhu.

Hviezdy, šťastný osud
V detstve vás bohužiaľ vychovávali duševne narušené osobnosti, jednak matka, aj otec. Nechávali vás ako dieťa napospas a pestovali vo vás sklony k čudnému správaniu. Sociálne poškodenie k sebaničeniu. Odporúčam vyhľadať rómsku vešticu, dobrú dušu, aby vám pomohla, čo sa dá.

Pridaj komentár