Ľudské vedomie. Prírodné vedomie. Zvieracie vedomie. Zmyslové centrá. Šialené zviera. Bioenergie. Magnetizmus. Znaky. Ruja. Zvieracia temnota. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Základom týchto techník, ktoré idú na dno ľudskej duše, je zvládnutie stavu zvieracej psychiky. Ide o stav, kde sa vedome vyblokuje myslenie a zablokujú sa spomienky na všetko ľudské. K tomu sa pridajú techniky vyblokovania všetkého, čo súvisí s prírodným človekom. Teda likviduje sa a blokuje všetko šamanské. Posunková reč, spomienky na šamanstvo a podobne. Ľudská aj zvieracia psychika sa vyblokujú a otvorí sa zvieracie vedomie, ktoré je charakteristické tým, že reakcie prevezme brušný mozog. Predstavíte si kamienok a čakáte na reakciu brušného mozgu. Reakcia neprechádza do fyzickej aktivity a celkovo sa odohrá vo vnútri organizmu. Z ľudskej a šamanskej roviny potom zrealizujete, čo predpisuje brušný mozog. Samozrejme v sugeratívnej rovine. Brušnému mozgu vraciate podnet, že ste vykonali, čo si želáte. V predstave to urobíte tak, aby ste uverili, že sa to na 100 percent zrealizovalo. Takto postupujete so všetkými podnetmi, ktoré posúvate na reakciu brušnému mozgu. Brušným mozgom tu rozumieme neuróny a nervové dráhy v stene tenkých a hrubých čriev. Neuróny sú tu ako roztrúsené drobné šošovičky pospájané nervovými pavučinami. Teda brušný mozog vždy rozhodne a vy to sugeratívne zrealizujete v predstavách. Pre brušný mozog vytvárate takto vstup. Vyberiete predstavu, na ktorú má reagovať, čakáte na reakciu brušného mozgu a potom sugeratívne zrealizujete, čo brušný mozog prikázal.

Brušný mozog tu zastupuje vedomie cicavcov. Vedomie človeka je spojené s veľkým mozgom. Vedomie cicavcov a nižších foriem života je spojené s brušným mozgom. Z brušného mozgu uloženého v črevách sa dostanete do dvoch oblastí a to sú ústa a pohlavné orgány. Z brušného mozgu cez nervovú sústavu sa dostávate k nervovým platničkám vo všetkých svaloch a odtiaľ do nervstva kože.

Pokračujeme tým, že sa skoncentrujete do brušného mozgu a nájdete dve oblasti. Jedna je zháňanie stravy a druhá bude v tomto prípade centrum reakcie na kamene. Navzájom tieto centrá prepólujete. Oblasť zháňania potravy sa presunie na centrum pre reakciu na minerály. Keď toto zrealizujete, tak si predstavíte, že minerály sú potrava a vy ich ako zviera zhromažďujete. Takto postupujete s fosíliami, meteoritmi, drevenými kúskami a kosťami. Zviera zošalelo a vy začínate ovládať brušný mozog.

Prichádza k ďalšiemu cvičeniu a to je práca s bioenergiami, ktoré sa tvoria v oblasti brušného mozgu. Použijete znaky drobných čiernych bodiek. Tieto umiestnite do oblasti brušného mozgu a čakáte na bioenergetickú reakciu brušného mozgu. Vytvorenú vlastnú bioenergiu rozvádzate do všetkých častí tela cez nervovú sústavu. Tu sa aktivizujú silne dve centrá a to centrum úst a pohlavia.

Pokračujete vo vytvorení znakov na zosávanie bioenergie zo živých zdrojov – rastlín, stromov, zvierat a mikroorganizmov. Na to použijete jednoduché znaky hrubých paličiek veľkosti asi 10 centimetrov. Vytvoríte a vložíte do brušného mozgu. Zároveň sa silne koncentrujete na vytvorený znak a nič iné nerobíte. Pokiaľ chcete prenikať do pečene, znak z hrubých paličiek pozmeníte pomocou intuície. Takto postupujete pri každom orgáne tela.

Ďalej sa začínate koncentrovať na obrázky, ktoré vyjadrujú zemský magnetizmus. Ide o energetické polia vyvierajúce z horúcej magmy Zeme. Máme štyri druhy magmy. Na každý obrázok uverejnený na začiatku príspevku sa koncentrujete zvlášť. Magnetizmus prepúšťate cez celé telo.

Potom je tu koncentrácia na zvieracie párenie. Brušnému mozgu posuniete predstavu rujnej samice alebo samca. Párenie je fyzický výkon a vkladá sa doň všetko úsilie, ako keby išlo o život. Koncentrácia je na symboliku pohlavných orgánov. Zase všetko necháte na reakcie brušného mozgu. Vytvorenú sexuálnu energiu použijete na dosiahnutie stavu blaženosti, ale aj na prienik do fyziologicky hlbších sfér zvieracej psychiky. Tu si jednoducho želáte prenikať hlbšie do temna zvieracej mysle. Intuitívne si vytvoríte určitý symbol alebo pocit. Fixujete na dotyčný symbol, obraz a pocit koncentráciu. Necháte reagovať brušný mozog. Postupne sa ponárate do hlbších vrstiev zvieracieho ja.

Pridaj komentár