V tomto príspevku pojednávam o Reiki z iného pohľadu. Doteraz som Reiki viazal neustále iba na činnosť a predstavu rúk. Pri cvičeniach Šamanskej sekcie som si uvedomil, že Reiki techniky možno viazať aj na pohyb sánky v ústnej dutine.

Ako všetci vieme, Reiki má niekoľko stupňov zasvätenia. Domnievam sa, že prvý stupeň je naviazaný na rohy spánkových lalokov, kde sa nachádza bioenergetické centrum nášho organizmu. Rohy spánkových lalokov sa nachádzajú v mozgu smerom za ušami a presnejšie mierne hore. K tejto väzbe treba pridať predstavu toho, že nemáme ruky a všetkého sa dotýkame hlavne cez zuby a sánku. Neustála predstava toho, že niečo ohrýzame a žujeme. Na začiatku tohto druhu Reiki výcviku je vhodné sa koncentrovať do rohov spánkových lalokov a zároveň sa koncentrovať na skutočné fyzické prežúvanie.

Je ideálne, keď ste pred nácvikom týchto techník Reiki fyzicky značne unavení. Napríklad ste boli behať alebo posilňovať. Je vhodné sa uviesť do stavu otvorenia zvieracej psychiky vo vás samotných. Zabudnúť na civilizáciu, na vlastné túžby a spomínať si na zážitky z prírody. Zároveň si pred sebou predstaviť obľúbené zviera a vymeniť si s ním každú časť tela. Predstavujete si, ako hlava zvieraťa pred vami sa dostala na váš krk a vaša hlava na krk zvieraťa. Takto si vymeníte všetky časti vášho tela za zvieracie časti.

Toto je vhodné naladenie na cvičenie takpovediac Reiki zubov. Teda teraz už môžeme pracovať aj v systéme Reiki rúk a Reiki zubov. Cvičte Reiki zuby vytrvalo a trpezlivo, zároveň si fyzický pohyb sánky postupne predstavujte bez fyzického žuvania. Predstavy žuvania musia byť tak realistické, aby ste cítili, ako sú sánkové svaly namáhané. Poteší poznanie, že sme spoločne našli pevný bod Reiki systému a to rohy spánkových lalokov. Tak isto potešilo spoznanie skutočnosti, že ruky a sánka v ústach zohrávajú najvýznamnejšiu rolu v nácviku Reiki. Historicky treba pochopiť, že u cicavcov ako je delfín, kôň alebo medveď je nervová citlivosť v zuboch a u človeka sa vývojom táto citlivosť prenášala na končeky prstov. Takto sa dialo hlavne vďaka schopnosti dokonalejšie využívať vlastné predné končatiny. Tento trend využitia končatín je jasne viditeľný u primátov ako sú šimpanzy a napríklad ľudoopy, kde sa predné končatiny postupne prispôsobujú a modifikujú na jemný, motoricky náročný pohyb.

Pridaj komentár