V tomto príspevku pokračujem v rozumovom pohľade na čakrové systémy pestované v ezoterike. Budeme sa spoločne na túto oblasť ezoteriky pozerať cez poznatky medicíny a psychiatrie.

Základným predpokladom na nácvik čakrových systémov je chuť cvičeniami koncentrácie preniknúť do oblasti miechy, ktorá je uložená v stavcoch celej chrbtice. Teda vedomé rozhodnutie a vedomé cvičenie koncentrácie s čo najdetailnejšou predstavou tejto oblasti. Málokto z ezoterikov sem dôsledne vedome preniká a málokto pozná oblasť chrbtice dôsledne anatomicky.

Často do tejto oblasti tela prenikajú citlivé a senzibilné osoby, ktoré z týchto oblastí cítia určité bioenergetické vyžarovanie a majú z tejto oblasti určité pocity. Z medicínskeho hľadiska platí zásada, že pokiaľ máme v mieche a celej chrbtici všetko poriadku, o žiadnom bioenergetickom vyžarovaní nemožno hovoriť. Teda dokonale zdravá miecha nevedie dotyčnú osobu, aby sa tejto oblasti ezoteriky venovala.

Pokiaľ však má niečo choré v mieche a chrbtici, tak ju prirodzene oblasť čakrovej ezoteriky bude aktívnejšie zaujímať. Aj diagnostika otvorených a zatvorených čakier sa zle podáva. Pokiaľ je človek v tejto oblasti tela úplne zdravý, tak žiadne čakry necítiť. Pokiaľ je v tejto oblasti niekto chorý, tak vždy sa dá nájsť vyžarovanie bioenergie. V zásade by malo platiť, že pokiaľ danú oblasť miechy chceme uzdraviť, tak čakrové vyžarovanie treba zlikvidovať. Vo väčšine knižiek s problematikou čakier sa proti zdravému rozumu hovorí o otvorení čakier ako o liečivom prostriedku. To je nebezpečná schéma, ktorá môže viesť k ďalším blokáciám miechy a nie k uzdraveniu.

Nikto tu nie je proti čakrovej ezoterike, ale hľadisko zdravého rozumu musí fungovať, lebo ináč sa ezoterik môže pekne doničiť. Ja osobne a ďalší, čo so mnou meditujú, cieľavedome prenikáme do miechy a chrbtice preto, aby sme ju uzdravili a aby sme sugeráciami poškodenia a oslabenia mohli cvičiť čakrovú ezoteriku. No v zásade treba do miechy preniknúť najprv za účelom ozdravenia a až potom pomocou sugeratívnych techník navodenia chorobného stavu rozvíjať čakrovú ezoteriku. Opačný postup môže byť zdraviu nebezpečný. Je to paradoxné, ale na začiatok čakrovej ezoteriky treba celý čakrový systém zlikvidovať a choré oblasti, kde čakry vyžarujú, vyliečiť a obnoviť v nich dobrý zdravotný stav.

To sa samozrejme divokým čakrovým ezoterikom ľúbiť nebude. No musia si byť vedomí, že svoju čakrovú meditáciu postavili na vlastnom chorobnom stave, čo nemusí zrovna dobre dopadnúť. Tak odteraz si treba uvedomiť, že čakrová ezoterika má stáť na sugerácii chorobného stavu v mieche a nie na skutočných chorých miestach. Preskúmal som špiritisticky najvýznamnejších už mŕtvych čakrových ezoterikov. Bohužiaľ, čakrovú ezoteriku postavili na svojich chorobných stavoch. Najčastejšie ide o chorobné stavy poškodenia alebo obmedzenia činnosti nervových dráh na vonkajšom obale miechy v chrbtici.

Potom na chorobnostiach neurónov uprostred miechy. Neuróny sú zoskupené v tenkej čiarke v strede miechy. Dá sa to dobre prirovnať k bežnej ceruzke na kreslenie. Nervové dráhy sú drevitá časť ceruzky a tuha je ako neurónové zoskupenie. Ďalej som u nich nachádzal neadekvátne zhrubnutie miechy a to viac išlo k mandalovým technikám a nie k čakrovým technikám. Tak isto mali poškodené puzdro obaľujúce miechu v chrbtici. V niektorých prípadoch aj vychádzajúce nervy z miechy. U súčasného čakrového ezoterika musí byť oblasť miechy úplne zdravá a cvičenia bežia na sugeratívnej rovine, kde sa poškodenia iba predstavujú a daná oblasť sa iba na určitú chvíľu mierne blokuje a po cvičení sa uvádza do normálneho stavu. Tak isto je dôležité, akou ďalšou chorobou čakrový ezoterik trpel. Iné chorobné stavy v tele do tejto oblasti intenzívne vplývajú a je tu množstvo variantov a možností. Keď mal čakrový ezoterik ešte k poškodeniu miechy aj chorobný stav kostí a mal plno kostných výrastkov, tak sa mu dobre cvičili čakrové obrázky so znakmi uprostred. Takýchto prístupov v čakrovej ezoterike možno nájsť množstvo.

Nemám pocit, že by ma tieto poznatky odradili, ale chcem čakrovú ezoteriku cvičiť tak, aby som zostal celkovo fyzicky aj psychicky zdravý jedinec.

Pridaj komentár