Využitie automatickej kresby pre náboženské účely a najmä na zistenie, ako je na tom dotyčná osoba v súvislosti k Božej prapodstate a čo má robiť, aby jej cesta k Bohu bola pokiaľ možno neustále vpred.
Automatickej kresbe sa venujem už dlhšiu dobu a príjemne ma potešilo, že táto veštecká technika sa dá výborne použiť aj pre náboženské účely. Osobne sa sústredím na osobu, ktorá ma požiadala, aby som ju pomocou automatickej kresby ohodnotil a určil, v ktorom vývojovom štádiu cesty k Božej prapodstate sa nachádza. Veštecky som si zistil najnižšiu možnú úroveň a najvyššiu možnú úroveň. To sa dá vyjadriť pomocou kresby. Najnižšiu úroveň charakterizuje malá postavička a pod ňou biely a čierny obdĺžnik. Najvyššia úroveň je charakterizovaná postavičkou v trojuholníku, ktorej z hrude vyžarujú lúče na všetky strany. Takto hodnotenie cesty k Bohu vyjadrujem svojou jedinečnou kresbou, ktorá je u každého veštca cez automatickú kresbu jedinečná. Teda každý veštec úroveň a stupeň dosiahnutý na ceste k Bohu vyjadrí vlastnou jedinečnou a neopakovateľnou kresbou určitých čiar a objektov. Tak isto vám veštec cez automatickú kresbu môže povedať, čo máte robiť, aby ste k Bohu napredovali čo najpriamočiarejšie, a to je skutočne výborná vec.

Pridaj komentár