V tomto príspevku sa zaoberám individuálnou meditáciou, ktorá vychádza zvnútra ezoterika. Doteraz som sa usiloval spoznať cestu iných ezoterikov a hlavné zákonitosti tejto formy duchovnej cesty.
V doterajšej mojej ezoterickej, ale aj liečiteľskej praxi prevládal v prevažnej miere prístup meditovania systémov iných ezoterikov, liečiteľov a terapeutov. Moc som sa nesnažil cvičiť a meditovať výhradne svoju meditačnú cestu tak, ako to robili skoro všetci ezoterici , liečitelia a terapeuti. Cvičil som a skúmal postupy iných a tiež som sa ich snažil čo najlepšie ovládnuť. Netvrdím, že občas som nerobil vlastné meditácie, ale boli v obrovskom nepomere. Odloženie svojich individuálnych meditácií a nácvikov považujem za správny prístup. Najprv sa treba oboznámiť s celou oblasťou ezoteriky a náboženstiev. Vedieť, akými cestami kráčali tí druhí, akých chýb sa dopustili a ako by som to mohol robiť ja osobne, aby som bol neustále lepší. Zámerne robím celú oblasť ezoteriky naširoko a k tomu pridávam aj oblasť liečiteľstva a terapií. Správne som odhadol nutnosť venovať sa aj liečiteľstvu a terapiám. Duchovná cesta obsahuje nutnosť osobnej zmeny či už fyzickej, ale hlavne psychickej. Keď sa pozriem naspäť, aký som bol na začiatku duchovnej cesty a teraz, tak musím konštatovať, že som úplne niekto iný. Obrazne povedané vo veľkom rozsahu som vymenil celkový softvér mojej psychiky. Aj doterajší spôsob skúmania iných ezoterikov a hľadania všeobecných zákonitostí ma svoju hranicu. Je nutné aj v mojom prípade uvažovať o vlastnej individuálnej meditačnej praxi, ktorá bude založená postupne stále viac a viac na vlastnej duchovnej ceste. Táto cesta je typická tým, že viacej načúvate svojmu vnútru a toto vnútro vás vedie. Výhodou nabehnutia na takýto meditačný systém je nárast mimoriadnych schopností a vyššia autorita u ostatných meditujúcich. Dobre to cítim, že napriek tomu, že prinášam ezoterickej obci mimoriadne cenný ezoterický materiál, nie som považovaný za ezoterickú osobnosť významného charakteru. Dá sa to rozumovo pochopiť, že som každým možným ezoterikom a nie sám sebou. Teda znovu ma čaká mimoriadne náročná zmena vlastného prístupu od prieskumu ezoteriky k vlastnému meditačnému systému, ktorý bude vzorom a autoritou pre ezoterickú obec. Vôbec neľutujem takýto postup. Naopak, považujem ho za správny a osožný. Na rozdiel od tých, ktorí kráčajú na vlastnej ezoterickej ceste, budem mať veľkú výhodu a to je schopnosť všetko rozumovo pochopiť, udržať si fyzické zdravie, psychickú stabilitu a šťastný osud. Postupne si budem programovať nastúpenie takejto cesty a nastúpenie vlastnej duchovnej cesty. Netreba sa obávať, určitú časť svojho času budem neustále venovať aj skúmaniu všeobecne platných zákonitostí v oblasti ezoteriky. Všetko sa bude diať postupne a pozvoľne.

Pridaj komentár