Psychický profil partnerov na základe vešteckého výkonu. Zdravotný stav. Psychický stav. Šťastný osud. Aká je predstava o vzťahu. V akom stave je teraz vzťah z hľadiska obdobia pol roka. Ako sa partneri vedia doladiť alebo rozladiť.

V Partnerskej poradni neustále pracujem na vešteckých profiloch dvoch partnerov. V poradni sa hlásim otvorene k alternatívnemu veštectvu, kde základom všetkého sú poznatky a skúsenosti z psychológie manželstva. K tomu sa pridávajú poznatky medicínske, sexuologické a psychiatrické. Teda základ vešteckých výkonov, ktoré stoja na automatickej kresbe, vychádza prísne a dôsledne z vedeckých skúseností. Vedecké skúsenosti a potom veštecký výkon dovnútra vedomia alebo podvedomia dotyčného páru.

Vo vešteckom výkone sa zisťuje v prvom rade zdravotný stav partnerov. Pretože vážnejšie alebo skryté choroby môžu výrazne vzťah narušovať a nepriamo ho tlačiť do krízovej situácie. Choroba a úraz vytvárajú rizikovú zónu. Potom pomocou vešteckých techník skúmam psychický stav dotyčnej osoby. Tak isto narušená psychika, ktorá potrebuje psychológa a nebodaj psychiatra, môže vytvoriť podmienky na krízové územie.

Partneri by sa vždy mali zaujímať o svoj fyzický a psychický stav a tiež stav svojho partnera. Je rozumné, keď si do manželstva zavedú techniku starostlivosti o svoje zdravie a časť voľného času venujú práve aktivitám spojenými s liečbou a prevenciou. A ako ste vy na tom v partnerskom vzťahu, zaujíma vás o dbáte o svoj zdravotný stav?

Tak isto je dôležité naučiť sa v úspešnom vzťahu skúmať vlastné psychické pochody a tiež svojho partnera. Dávať dôsledný pozor na všetky druhy neštandardného správania a snažiť sa ich vyriešiť v začiatkoch.

V Poradni sa ďalej skúma stav lásky v danom období a tiež predstava, ktorú si partneri nesú do manželstva na základe života v rodine alebo mimo rodinu. Preto je v začiatku vzťahu dobré poznať aj prostredie partnera a jeho rodičov. Tak isto je treba sa rozprávať spôsobe života, aký chcú partneri viesť. Treba si dávať dobrý pozor na partnerov, ktorí vyrastali v neúplných rodinách alebo v rôznych ústavoch. Riziko zlyhania partnerského vzťahu bude vyššie ako bežne. Preto je vhodné aj v tomto smere začať vzájomnú harmonizáciu a dosiahnutie určitého základného kompromisu. Príliš rozdielne predstavy môžu komplikovať partnerské vzťahy.

Veštecky sa dá dobre zistiť, aký model manželského spolužitia dotyční nechtiac prevzali a budú ho dlhodobo praktizovať. Teda je potrebné a rozumné neustále prehodnocovať predstavu o partnerskom vzťahu. Sám sa pamätám. že z domu som prevzal model vojenského partnerstva, kde sa síce majú radi, ale zároveň sa vyčerpávajú v nekonečných stretoch s druhým partnerom. O všetko sa bojovalo, vyhrávalo a prehrávalo. Neskoršie som si tento model zmenil na model dvoch siamských dvojčiat, ktoré sa stávajú jedno telo a jedna duša. Teda začal som vnímať nielen vlastné požiadavky, ale aj požiadavky partnerky. V zásade som vo vnútri nesúhlasil s modelom mojich rodičov, kde otec pochádzal z rozvrátenej rodiny a túto rozvrátenosť zanášal do rodinného života, v rodine doslova vládla atmosféra otrokárstva. Dnes som posunul partnerský vzťah ešte ďalej a vzájomne nielen žijeme, ale spolu aj pracujeme, čo prinieslo model šéf a asistentka. Práca a rodinný život. Náročná to parketa.

Celkovo by mali mať dvaja partneri predstavu, že partnerský vzťah potrebuje sústavný dialóg a úsilie o vzájomné doharmonizovanie, ktoré neustále ohrozuje fyzické zdravie, psychické zdravie a vonkajší svet. Najviac ohrozujú už vybudovanú harmóniu vo vzťahu pracovné záležitosti, náhle a nečakané zvraty. Preto by mali harmonickí partneri nečakané a náhle zmeny v kariére odmietať a neustále pracovať na postupnej kariére. Partneri berú ohľad a usilujú sa nevytvárať nečakané a náhle situácie. No to vyžaduje trvalé zdokonaľovanie sa.

Teda dalo by sa povedať, že základom udržania harmónie v partnerskom vzťahu je umenie viesť neustále o všetkých problémových oblastiach dialóg. Nikto netvrdí, že to musia vedieť hneď na začiatku vzťahu. Je vhodné sa učiť dialógu v partnerstve neustále a trvalo. Teda vytvoriť vhodný priestor na dialóg a potom sa v komunikácii zdokonaľovať. Jeden aj druhý sa usiluje viesť dialóg a učí sa tento prostriedok v manželstve plne rozvinúť.

Tak isto by sa mali partneri pripraviť aj na situácie, keď partnerský vzťah pôjde do krízovej roviny. Niekedy sa kríze nedá predísť a je nutné naučiť sa správnej reakcii práve v tomto období.

Nemožno mať o manželstve predstavu, že to bude láska na celý život. Môže to byť láska na celý život, pokiaľ sa jeden aj druhý budú o to usilovať. Tak isto predstava o tom, že láska vyrieši všetko, je tiež pekne ubehnutá. Láska dáva iba základ na to, aby sa krízové stavy zvládli lepšie, alebo aby sa krízovým stavom predišlo. No je to podmienené tým, že partneri sa usilujú žiť plynule bez výrazných a náhlych skokov do neznáma. Obidvaja sa naučia robiť v živote postupné kroky a prijímať neustály sled menších zmien.

Zmena je kľúčové slovo, ktoré neustále ohrozuje harmonicky budovaný vzťah. Sú to zmeny rôzne, niekedy nečakané, inokedy sa dajú predvídať a parteri sa postupne na ne pripravujú. Keď je vo vzťahu ochota robiť neustále zmeny, predvídať ich a viesť o zmenách debatu, tak sa harmonické spolužitie nevystavuje prílišným rizikám. Tam, kde sa nedejú zmeny a všetko je dôsledne a tvrdo zakonzervované možno predpokladať, že krízové stavy budú silnejšie a dynamickejšie.

Parteri, ktorí nerešpektujú vonkajšie a vnútorné zmeny, sa vystavujú vyššiemu riziku krízových stavov. Ochota neustále sa meniť a na zmenách pracovať dáva vysokú záruku stabilnosti vzťahu, harmónia je narušovaná iba jednorázovo a nie takou silou, ako keď sa neprijímajú zmeny. A potom je treba prijať naraz nečakane veľa zmien. Napríklad partner mnohé roky pracuje vo firme, ktorá stráca prosperitu a on neustále váha s odchodom. Je nezodpovedný, postupne vytvorí silný tlak a rizikovosť destabilizácie harmonického vzťahu stratou zamestnania. Partnerka napríklad podniká príliš riskantne na hranici zákona. Zase permanentne ohrozuje manželstvo prvkom kriminalizácie svojho podnikania.

Je množstvo druhov komunikácie a spôsobov komunikácie. Najhoršia je komunikácia zavádzajúca, ktorá problémy zastiera. Tak isto je príliš chladná a racionálna komunikácia riskantná. Jeden z partnerov nemusí racionálnej komunikácii dobre rozumieť. Komunikácia musí byť alebo by mala byť pestrá a všestranná. Mala by mať prvky pravidelnosti a slúžiť napríklad aj na ventilovanie negatívnych postojov. Komunikácia musí mať prvky zmierovania sa so zmenou, a tak isto by mala mať ten najdôležitejší prvok a to toleranciu a dosiahnutie rozumného kompromisu. A zase umenie dosahovať rozumné kompromisy. Tiež sa to treba naučiť.

Pridaj komentár