Opakovanie kmitajúceho Reiki 1. Teória terapií, ktoré kmitajú. Výučba komunikácie s aurickým obalom okolo človeka. Zasväcovanie pomocou spomienky na určitého zasväcovateľa.

Z doterajšieho skúmania klasických Reiki zasvätení možno konštatovať, že tieto zasvätenia nemajú základ v liečiteľstve, ale v budhistickej duchovnej ceste. Nemožno brať zasvätenia na Slovensku ako liečiteľské, ale ako duchovné. Do určitej miery zasväcovatelia do Reiki dávajú aj liečivú silu, ale často je potlačená na úkor duchovného rozmeru Reiki. Zdá sa, že niektorí zasväcovatelia do Reiki ani netušia, že Reiki je vlastne v prvom rade duchovné a nie liečiteľské zasvätenie.

Preto som sa rozhodol, že najprv prejdeme zasväcovaním do Reiki, ktoré bude bez duchovného rozmeru a bude výsostne liečiteľské. Preto mu dávam rôzne názvy ako pivné, masérske, dementné, mäsiarske, fašírkové a podobne. Nechceme znevažovať systém Reiki, ale jasne deklarovať, že nám tu ide o liečivú silu a nie duchovný rozmer ezoterických operácií v aure.

Na základe tohto zistenia vyhľadávam veštecky takých zasväcovateľov, ktorí spĺňali v plnom rozsahu parameter neduchovnosti práce s bioenergiami. V prvom rade liečili a dokázali v histórii preniesť svoj systém na druhú osobu. Pre kmitajúce Reiki bioenergie som v celej histórii našiel iba zo 10 zasväcovateľov, a to som vešteckými metódami prešiel všetky kontinenty.

Už som realizoval vlastne dve zasvätenia do kmitajúceho Reiki. U každého zasvätenia ide vlastne o aurickú ezoteriku. Pod aurickou ezoterikou rozumiem aurický obal okolo zasväcovanej osoby. Do tohto aurického priestoru smeruje naše snaženie. Pri zasvätení sa otvára aurický obal a vkladajú sa sem bioenergetické objekty. Pri klasickom Reiki zasvätení sa zvyčajne vkladajú iba dva – tri energetické objekty. U filipínskych liečiteľov som zistil, že v aure majú abnormálne veľa bioenergetických objektov, ktoré sú všade v množstve radov a podradov. A to je už iné „kafe“ a iná sila, ako u európskych zasväcovateľov. No aj u filipínskych zasväcovateľov sú značne rozdiely v počte energetických objektov v aurickom obale. K otázke počtu bioenergetických objektov v aure zasväcovateľa alebo zasvätenej osoby sa ešte budem vracať a spravím rozsiahly prieskum. Tak isto ma napadlo, že objekty v aurickom obale by sa mohli zmagnetizovať a využiť inak ako doteraz.

Dôležitým prvkom je aj robenie magických rituálov zasväcovanými osobami. Osoby na zasvätení pod dozorom spomienky na zasväcovateľa do kmitajúcich energií vytvárajú špeciálne komunikačné mechanizmy. Považujem ich za niečo ako mobil s možnosťou komunikovať s procesmi v aurickom obale. Aj tu je len málo ezoterikov, ktorí dokážu magické rituály chápať ako určitý druh komunikácie so silami v aurickom obale.

Tak isto je veľmi komplikovaný mechanizmus zasväcovania cez informačné polia už mŕtvych zasväcovateľov. Je potrebné ovládať niektoré techniky špiritizmu a vedieť to, čo zostalo po zasväcovateľov z histórie dobre veštecky cítiť. Všetci svetoví zasväcovatelia do aurickej ezoteriky mali spoločnú patológiu a to, že v ich telách boli vytvorené staré fosílne štruktúry. To je skutočne vzácnosť. Mimoriadne náročné je stať sa médiom pre odkaz niektorého zasväcovateľa.

Ďalej som prijal zásadu, že treba naraz spraviť aspoň 10 zasvätení. Aktivizovať desať zasväcovateľov a ich systém preniesť na inú osobu. U niektorých ako keby niekedy nevyhovoval niektorý zasväcovateľ a jednoducho zasvätenie prejde nedostatočne. Tento hendikep nahradí väčšie množstvo zasvätení naraz.

Pri kmitajúcom Reiki, ktoré smeruje k liečiteľstvu, sa používa rytmické búchanie na rôzne predmety ako je duté drevo, sklo, kamene a podobne. Tak isto tu používame špeciálne energeticky upravené bežné kamene, ktoré sa nejako zmagnetizovali, ani nevieme ako. Zistili sme to po niektorých Reiki meditáciách zameraných na liečenie a nie duchovnosť.

Pri kmitajúcom zasvätení bolo potrebné, aby som chodil po miestnosti, búchal si a všetkých akosi spoločne spojil pomocou rôznych zvukov do uceleného celku. Pri každom individuálne som udieral na rôzne predmety v inom rytme, v inej hlučnosti.

Celé liečiteľské Reiki sa usilujem spojiť s klasickými liečiteľskými technikami ako masérstvo, akupresúra, akupunktúra, prstové módy, reflexka a podobne. Kmitajúce Reiki sme spojili otĺkaním sa zväzkom paličiek až do kostnej drene. Tak isto sme sa fyzicky otĺkali vreckom naplneným drobnými kamienkami, preliečovali sme sa kmitajúcimi prstami v aurickom obale. Realizovali sme špeciálnu masáž, pri ktorej celé ruky a aj prsty neustále vibrovali.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – REIKI 1N.

 

Pridaj komentár