Rozhodli sme sa uverejniť zoznam rôznych druhov chemických látok, ktoré vyvolávajú rôzne fyzické a duševné stavy. Tieto všetky látky a ich účinky už boli verejne publikované. Znovu upozorňujeme, že pri meditáciách imaginárneho charakteru sa chemické látky neužívajú. Užívanie týchto látok je protizákonné a trestne stíhateľné. Dôrazne odsudzujeme všetkých, ktorí siahnu po užívaní akýchkoľvek drogových látok. V alchymistickej škole si meditujúci vsugerovávajú užívanie rôznych látok a tak isto si vsugerovávajú užívanie protilátok. Takýto sugeratívny výcvik umožňuje vytvárať rad liečivých látok priamo v organizme, kde má každý dokonalú chemickú fabriku. Chorý človek má zvyčajne túto fabriku poškodenú alebo slabo účinnú. Alchymistickú školu zvládnete vtedy, keď si dobre nacvičíte v Psyché škole hysterickú povahu a odcvičíte aj Sugeratívnu školu.

Assa toetida, čertovo lajno- evokačné predstavy v žľazách, ktoré sú dočasne utlmené
Blen čierny- utíchnutie vnútorného myšlienkového pochodu, nič vás netrápi, všetko je vyriešené a v mozgu je pokoj. Treba kontrolovať proces dýchania, ktoré sa pri silnej koncentrácii spomaľuje a zastavuje.
Durman – pôsobí na sexuálnu aktivitu jedinca
Rulík- zablokuje pozornosť koncentrovanú v zmysloch (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat). Uvádza človeka do vnútorných pamäťových spomienok.
Sporýš Verbena- vytvára v človeku sexuálnu príťažlivosť, na ktorú výrazne reaguje druhé pohlavie.
Viagra- zmes látok, ktoré vyvolávajú stav fetišizmu a aktivizujú miechu.
Blen čierny- po imaginárnej sugerácii si začnete rozprávať pravdu sám o sebe.
Vstavač obyčajný- neustále vám dokola idú otázky a odpovede o sexe.
Hodvábnica – z pamäti sa objavujú hermetické a alchymistické obrázky
Čerovka- intenzívne vybavovanie spomienok hlavne nepríjemných zážitkov a skúseností
Povážnica širokolupienková- po imaginárnom užívaní dochádza k strate vôle
Alchemilka lekárska- objavujú sa rôzne mystické symboly
Asa foetida- oživovanie a vyvolávanie spomienok na svet mŕtvych
Peyolt a Ayahuasca- sexuálne pocity a predstavy, sexuálne zbližovanie s duchmi
Ľuľkovité rastliny- afrodiziakum vyvolávajúce sexuálne orgie
Ópium- úplné uvoľnenie, snové predstavy, zabudnutie na reálny svet
Heroín- pocit aktivizácie, máte pocit, že všetko dokážete a zvládnete
Hašiš- umožňuje zabudnúť na fyzické telo, možnosť tvarovania vnútorných predstáv
Kokaín- všetko sa zmenšuje, drobní ľudkovia, drobné ženské bytosti. Aktivizácia bioenergie v hormonálnych žľazách.
Efedrín, alkaloid rastliny Ephedra vulgaris
Amfetamín, Benzedril- vyvolávajú zhovorčivosť, eufóriu, sebadôveru, spokojnosť.
Atropín, ľuľkovité rastliny (Solanaceae), alkaloidy, I. -hyoseyamín, blín, rulík, mandragóra- objavujú sa spomienky vo farbách.
Toloachi- klaunovstvo, žarty a dedinské nápady.
Námel (Secale cornutum)- halucinácie divokých zvierat, mŕtvol a plameňov
Muškátový orech – človek sa stáva silne snový
Muchotrávka červená, Muchotrávka panterová (Amanita muscaria, Amanita pantherina), mykoatropín- vyvolávanie šťastia, rozkoš, ľahkosť, pocit lietania. Pije sa aj moč po fyzickom užívaní muchotrávok.
Mezmalin, banisterin, LSD, psitocybin- halucinačné fantastiká.
Fenothiazin, Chloropromazin- ticho a kľud.
Peyott a Yagé- vyvoláva halucinácie rôzneho druhu.
Bufotenin t.j. dimethylserotonin – zažívanie orgastických stavov spojené s agresivitou.
Huba Panaeolus campanulatus, Stropharia, Conocybe, Drosophila- orgastické stavy.
Semená stromu Piptadenia peregrina- sexuálne príjemné pocity.
Mezkalin, kaktus peyotl, botanicky Anhalonium Lewinni- uvoľnenie myšlienok, trepete dve na tri.
Harmin (banisterin) je alkaloid z rastliny Peganum Harmala, alkaloid liany Banisteria Caapi- telepatické prijímanie.
Vavrínové listy- veštecké schopnosti
Psilocybin, mexická huba Psilocybe mexicana- vraj hadia sila

Pridaj komentár