O čom sa budeme zoaberať v Alchymistickej škole
Táto škola sa bude zaoberať sugestívnymi meditáciami. Meditujúci si dokáže tak verne vsugerovať užívanie rôznych chemických látok, že dosahuje zmeny vlastného chemizmu v organizme.

Hneď na začiatok sa zásadne staviam proti fyzickému užívaniu akýchkoľvek drog. Branie drog je nebezpečné z viacerých hľadísk. Drogy obsahujú aj nežiadúce vedľajšie toxické látky, ktoré ničia organizmus. Užívanie drog je návykové, dotyčná osoba musí užívať stále vyššie dávky, pretože nižšia dávka je už neúčinná. Dôrazne upozorňujem, že užívanie drog všetkého druhu je trestné a vo väčšine prípadov zničí ľudský život.

Alchymistická škola sa nevenuje fyzickému užívaniu drog. Venuje sa výhradne imaginárnej sugescii, že dotyčná osoba drogu skutočne užila. Tento efekt sa v medicíne nazýva placebo. Pacientovi sa dá neškodná tabletka a zároveň sa mu vsugeruje, aká je to mimoriadna tabletka s neuveriteľným účinkom.

Všetky informácie, ktoré tu poskytnem ohľadne účinkov jednotlivých látok, boli verejne publikované v rôznych druhoch laickej a odbornej literatúry. Týmto nechcem navádzať na užívanie akejkoľvek drogy.

Sugesciu najlepšie ovládajú tie osoby, ktoré sú z hľadiska psychiatrie silne hysterické. Z nášho pohľadu sú v hysterickej povahe( ústna dutina). Táto povaha im dovoľuje vsugerovať a uveriť čomukoľvek a kdekoľvek

Keď uveríš, tak sa aj stane. Silne hysterické osoby si dokážu efekt placeba vsugerovať takou silou, že môže dochádzať k extrémnym prípadom. Hystericky chorá osoba si vsugerovala, že užila hadí jed. Sugerácia bola taká silná, že dotyčná osoba dostala príznaky po poštipnutí hadom. Teda so sugesciami tohto typu treba postupovať vždy opatrne a nie naraz v čo najväčšej sile. Pri sugerácii si musíte dávať pozor, akú látku si vsugerujete, ako ju aplikujete (či na kožu, na oči, na pery, na zuby, pod jazyk, do tráviaceho traktu, do žily, rovno do mozgu, rovno do kostnej drene atd.). Ďalej musíte dávať pozor, v akej čistote je látka vyrobená 99,999 % čistoty a v akom množstve ju chcete užívať. Po sugerácii sa zvyčajne dostavia žiadúce stavy. Po ukončení sugerácie daného stavu sa treba vrátiť do normálneho chemizmu. To znamená vsugerovať si účinnú protilátku v dostatočnej čistote, v dostatočnom množstve a určitým aplikačným spôsobom. Protilátku si dotyčná osoba nájde intuitívne. Na tento účel je najlepšie naštudovať knižky z oblasti farmácie.

Pridaj komentár