Na začiatku cvičenia som sa odpojil od vnímania vonkajšieho sveta. Aktivizoval som pamäťový záznam o doterajších cvičeniach Jogínskej školy, ktoré boli zamerané do oblasti nervových dráh v ľudskom tele. Postupne som koncentráciou prechádzal všetky najdôležitejšie nervové dráhy idúce cez predĺženú miechu. Prístup k meditácii môže byť rozumový (poznatky medicíny), alebo citový (náboženský). Ďalej som sa v mieche koncentroval do centra pohybu rúk (miecha v oblasti lopatiek) a do oblasti pohybu nôh (miecha v oblasti panvy). Odtiaľ som prenikal do nervstva rúk a nôh. Do tejto oblasti pripravujeme aj nočné zasväcovacie meditácie. Ďalej som si rozumovo uvedomoval novú náplň Jogínskej školy a vyjasnenie, že cvičenia budú zamerané na nervstvo svalov celého tela.

Potom nasledovala koncentrácia do jednotlivých svalov. Intuitívne som začal v spánkovom svale v oblasti uší. Koncentráciu som rozložil k pravému spánkovému svalu a ľavému spánkovému svalu. V tomto svale som aktivizoval nervový vzruch na konci nervov. Striedavo som silou vôle menil pomer sodíka a draslíka, teda aktivizáciu a pasivitu. Tieto stavy som sa snažil rýchlo striedať. Takýmto spôsobom som prešiel tie najdôležitejšie svalové partie. Konečne som vedomím prenikol do nervstva svalov.

Pridaj komentár