Príspevok č.8. Saša Pueblo – Úvahy o snových technikách.
Programovaním pred spaním upravte spánok tak, aby ste si sny zaznamenávali do dlhodobej pamäti.

Príspevok č.9. Saša Pueblo
Programujte sa pred spaním alebo počas zobudenia v noci, aby vám samotný proces snenia poradil, ako najlepšie s ním komunikovať.

Príspevok č.10. Saša Pueblo
Programujte sa pred spánkom, aby sny riešili vaše problémy a prostredníctvom snov riadili vaše kroky k daným cieľom.

Príspevok č.11. Saša Pueblo
Programujte sa pred spánkom, aby vaše sny ovplyvňovali iných ľudí.

Príspevok č.12. Saša Pueblo
Programujte sa pred spánkom, aby vás iní ľudia neprogramovali proti vašim záujmom. Žiadajte, aby vás vlastný snový stav varoval a zobudil.

Príspevok č.13. Saša Pueblo
Možný historický vývoj ľudského spánku začína zvieracím spánkom vo voľnej prírode na stromoch s celopriestorovým vnímaním okolia. Spánok je ľahký a pozornosť je koncentrovaná do jedného bodu. Spánok v úplne chránenom priestore. Bez koncentrácie okolo seba. Vedomie vchádza do vnútra človeka. Hovoríme o ľudskej forme spánku. Nevnímame vonkajšie okolie.

Príspevok č.14. Saša Pueblo
Úvaha nad využitím spánkového stavu na aktívnu meditáciu. Inšpirácia Silvovou metódou výučby jazykov počas nočného spánku. Nutnosť technického zariadenia, ktoré vás zobudí na základe signálov EEG. Zobudí vás, zapne sa zvukový nosič, ktorý vás navádza k meditácii.

Príspevok č.15. Saša Pueblo
Programujte sa pred spánkom, aby ste sa počas snového stavu dostávali do autistického stavu a vytvárali priestorové sny.

Príspevok č.16. Saša Pueblo
Programujte sa pred spánkom, aby ste sa v noci v pravidelných intervaloch budili a mohli meditovať počas snov.

Pridaj komentár