Svet mŕtvych. Spomienky mŕtvych zostávajú. Dimenzia mŕtvych sa otvára cez klinickú smrť. Patológia fantómových bolestí. Patológia fyzicky prežitej klinickej smrti. Sugeratívne cvičená klinická smrť a bezvýhradné uverenie. Delenie sveta mŕtvych. Spomienky, ktoré ste nabili na to, čo sa má diať po vašej smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v rozumovom chápaní sveta mŕtvych. Na to potrebujete prežiť skutočne klinickú smrť, alebo si tento stav odcvičiť technikami stíšenia, znehybnenia a potom sugeratívneho uverenia, že ste zomreli a o tom ani na chvíľu nepochybujete. Vtedy sa prepoja mozgové neuróny veľkého mozgu inak ako pri bežnom vedomí. Máte pocit, že z niektorej časti mozgu vám rovno do sveta mŕtvych preniká vaša psychika a nie fyzické telo ako ruka alebo noha.

No pred tým si treba naladiť spomienky do prírodného šamanského vedomia a tento proces necvičiť v ľudskom vedomí. V ľudskom vedomí viete čítať a písať, ale v prírodnom vedomí to nedokážete a cítite sa ako strom alebo rieka. A nerobíte a neuvedomujete si žiadne rozdiely. Toto je prírodné vedomie, ktoré sprevádza iné zopnutie veľkého mozgu. Tu treba cvičiť skoro všetku ezoteriku.

V ľudskom vedomí o ezoterike premýšľame logicky, rozumovo a skoro vedecky. V prírodnom vedomí sugerujeme, cvičíme klinickú smrť a napojenie na svet mŕtvych ľudí a zvierat. Teda hlavne na spomienky, ktoré sú v tomto svete, ktorý je večný a nepozná z ľudského hľadiska smrteľnosť. Tak isto je tento svet mŕtvych všetkými smermi a priestorovo nekonečný, aj do roviny atómov a častíc v každom bode.

Vo svete mŕtvych nájdete skoro všetky spomienky zo zomretých ľudí a zvierat od dátumu 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Zvieratá tu žijúce už mali schopnosť si niečo pamätať. A tak majú čo ukladať vo forme spomienok do sveta mŕtvych. Nepredstavujte si, že keď sem psychicky preniknete, nájdete tu obrazy. To, čo tu cítite a vnímate, je niečo ako digitalizovaný záznam vášho hlasu cez mobil. V sugeratívnom stave klinickej smrti si nahodíte pocit turistu s fotoaparátom a vo svete mŕtvych si doslova fotíte kódované spomienky ľudí a zvierat. Dodržujte tento režim a nesnažte sa informačné polia spomienok mŕtvych sťahovať ako zlodej do seba. Mohlo by sa to vypomstiť na tom, že info polia zo sveta mŕtvych môžu zostať vo vás a nepriamo narušiť psychiku.

Nafotené záznamy dekódujete cez spomienky v pamäti. Tie vhodné sa pridajú k fotenému záznamu. Jedná sa o veštecký výkon, ktorý si treba pestovať, aby ste vnímali, čo je a čo sa deje vo svete mŕtvych. Človek alebo zviera zomrie a všetky spomienky putujú cez bránu klinickej smrti do sveta mŕtvych spomienok. Pokiaľ neveríte v reinkarnáciu, tak vaše spomienky budú rozhádzané na všetky sveta strany. Naopak, pokiaľ veríte v reinkarnáciu a túžite, aby váš posmrtný záznam fungoval ďalej, je potrebné silne veriť a nabíjať reinkarnáciu a túžbu v niečom na večné časy pokračovať. Tak isto pre posilnenie je potrebné, aby ste sa intenzívne venovali ľudským orgánom tela.

Keď chcete vo svete mŕtvych informačných polí niečo znamenať, tak je potrebné dosiahnuť stav stigmatického vedomia cvičeného na základe sugeratívnej klinickej smrti. Uvedomovať si možnosť posmrtného života. Ovládať perfektne a jedinečne magické rituály, ktoré pôsobia do sveta mŕtvych. A do sveta mŕtvych si priniesť aj foto turistu magmatických zápisov, ktoré magmatické pole robí každú sekundu života. K tomu program o reinkarnáciách na viacero spôsobov, ale aj iné programy ako je putovanie, foto informácií vo svete ľudí, ale aj vo svete mŕtvych. A iné činnosti. Hlavne túžite, aby to trvalo stále a neustále sa tento čas predlžoval a predlžoval a nič viac.

Vo svete mŕtvych informačných polí možno nájsť aj info polia, ktoré sú dostupné iba cez chrámovú ezoteriku alebo magickú ritualistiku chrámov šamanov, ktoré sa stavali z prírodného materiálu a otvárajú vo svete mŕtvych anjelské sféry, ktoré vytvorili niektorí jedinci s prírodným vedomím a veľkou detskou žľazou. Títo robili celý život rituály s pierkami alebo iným materiálom a týmto nabili v sebe postavy anjelov. Po ich smrti sa tieto spomienky uložili samostatne a sú otvoriteľné iba pri chrámovej ritualistike.

Vo svete mŕtvych možno nájsť aj zápisy, ktoré sú staré ako ľudstvo samo a ešte viac. Vo svete mŕtvych možno po upravení psychiky nájsť info polia staré viac ako 1miliardu a ešte viac. Ide o spomienky civilizácií života, ktoré boli pred našou civilizáciou. Vo svete mŕtvych sa stretávame všetci z celej nekonečnej histórie kozmu. Teda niekedy aj trilióny rokov pred naším letopočtom.

Existujú vzájomné väzby medzi svetom mŕtvych a svetom živých. Jeden svet ovplyvňuje druhý svet a naopak. Info polia, a to hlavne stigmatických, aktívne vplývajú do sveta živých. Dávajú im podvedomie, chodia sa do živých ľudí reinkarnovať a podobné aktivity. No zo sveta živých chodia živí cez prežitú alebo vsugerovanú klinickú smrť do sveta mŕtvych a napríklad ako my ho dôsledne skúmame a bádame na základe vedeckých metód.

Zároveň budujeme od roku 100 000 pred naším letopočtom zoznam reinkarnovaných jedincov. Skúmame, koľko absolvovali reinkarnácií a či sa ešte reinkarnujú. V zásade do roku 40 000 pred naším letopočtom boli reinkarnácie nevedomé. A to z hľadiska pravekej psychiky. Skorej išlo o túžbu nájsť niečo väčšieho a jedinečného. A tak skoro všetky praveké reinkarnácie skončili a nepokračujú. Nabité túžby po väčšej kosti, väčšom korytnačom pancieri a podobne sa naplnili a neboli naprogramované univerzálne. Túžby boli programované na pravekých ľudí, ktorí sa vyvinuli na prírodných ľudí. Aj preto prestali bežať praveké reinkarnácie, ktoré boli skôr náhodou ako cieleným zámerom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.