– Individuálna meditácia 2003-02-03

Naďalej cvičím základné cvičenia vidieť sa ako zveročlovek, z ktorého rôznymi smermi vystupujú ďalší zveroľudia. Snažím sa v pamäti vidieť, počuť, chutnať, hmatať a čuchať len zvnútra mozgu a nie cez vonkajšie zmysly (oči, uši, jazyk, nos, prsty). Toto treba odstaviť so sugesciou, že oči, uši, jazyk, nos, prsty už nemám a nemôžem ich používať. Keby som ich neodstavil, tak sa do astrálu nedostanem. Všetko vnímam spodnými časťami veľkého mozgu. Základné cvičenia sa precvičujú v Či kung škole. Naďalej sa venujem aj prieskumu skutočnosti, kde všade sa astrálne svety človeka nachádzajú. Dá sa konštatovať, že sú všade tam, kde sa nachádza šedá kôra mozgová. (1. astrál) je šedá kôra veľkého mozgu. (2. astrál) je šedá kôra malého mozgu. (3. astrál) je v strednom mozgu. My ho všade nazývame zvierací mozog. (4. astrál) je v mieche a priľahlých gangliách okolo miechy. (5. astrál) je v útvaroch zvaných ganglie. (6. astrál) je v žalúdočnom mozgu, kde je viacero útvarov so šedými bunkami. Tento mozog je súčasťou túlavého nervstva idúceho z mozgu cez hrdlo, pľúca, srdce, žalúdok, pečeň, tenké a hrubé črevá. (7. astrál) je mimo žijúce telo človeka a treba sa vedieť presunúť do človeka, ktorý zomrel a to do troch dní, lebo potom nie je už nič. (8. astrál) sú vlastne vsugerované chemické pochody v mozgu. Bližšie o sugerácii Alchymistická škola. (9. astrál) sa nachádza mimo ľudské telo a možno ho nájsť vo zvieratách vonkajšieho sveta. (10. astrál) je astrálom všetkých ostatných astrálov od 1 po 9 s tým, že spadá do nočného obdobia, keď človek alebo zviera spí. Tu platia špeciálne techniky, ako seba samého vidieť v sne ako zveročloveka. Výcvik je náročný. Podrobnejšie Snová škola. Ešte som pozabudol na astrál hormonálnych a ostatných žliaz (11. astrál). Špeciálny astrál je vnímanie astrálu podľa veku človeka a zvieraťa (12. astrál). Úplnou špecialitou je (13. astrál), pri ktorom musíte ovládať Plazmatickú školu a možno ho nazvať špiritistický, kde špiritista vlastnou bioenergiou zobudí informačné polia mŕtvych ľudí a zvierat.

Pridaj komentár