– Individuálna meditácia 2003-02-03

Naďalej pokračujem v cvičeniach, ktoré sú základnými cvičeniami vstúpenia do astrálnych svetov v človeku. To cvičenie je vidieť seba samého zadným zrakovým mozgom a hlavne tou časťou, ktorá je na spodku zadného mozgu. Pokračujem v cvičení astrálneho zveročloveka, čo je spojenie predstavy zvieraťa a seba v pamäti. K týmto základným cvičeniam som pridal rôzne pohybové aktivity. Sú to rôzne statické a pohybové cvičenia vplývajúce na bioenergetické pochody v mozgu. K týmto cvičeniam treba pridať špeciálny výcvik a ten je spojený s predstavou, že z toho, ako sa vidím v pamäti ako zveročlovek vystupuje ďalší zveročlovek. Teda v pamäti sú dvaja zveroľudia. Niekedy je potrebné cvičiť aj tretiu predstavu zveročloveka. Z prvého zveročloveka vystúpi druhý zveročlovek a z toho vystúpi ďalší zveročlovek. Treba cvičiť aj variantu, že z prvého zveročloveka o veľkosti pár centimetrov vystúpi druhý a z prvého zveročloveka vystúpi tretí zveročlovek, ktorý vstúpi do druhého. Všetko sa cvičí v predstave, vo fyzickej hlave vo veľkosti niekoľko centimetrov, až neskoršie sa to cvičí v celom tele a potom pred sebou. Tu treba precvičovať aj vystúpenie z prvého zveročloveka do druhého zveročloveka smerom hore, dole, do strán. To sú základné cvičenia, bez ktorých nie je možné sa presunúť do vnútorných astrálnych svetov.

Pridaj komentár