V tomto mesiaci začala aktívna a cieľavedomá práca na prieskume toho, čo vo všeobecnosti ezoterici nazývajú astrálna úroveň. Nielen pre ľudí z ezoterickej oblasti je absolútne nejasné, o čom je vlastne astrálna úroveň. Múdrejší nebudete, ani keď si prečítate niektoré lexikóny alebo slovníky. Všetko to spôsobí ešte väčší chaos, ako ste mali doteraz. Keď si začnete čítať, študovať alebo cvičiť techniky astrálneho putovania, príde ešte ďalšie znechutenie a otázka, o čom to je. Možno ste práve vy ten šťastlivec, ktorý ovládol astrálnu úroveň, ale či ste ovládli všetky jej oblasti, to je už iná záležitosť. Ja a moji ezoterickí priatelia sme sa nevzdali a pokračovali sme s fanatickou trpezlivosťou v hľadaní, čo sa pod astrálnou úrovňou vlastne rozumie. Stanovili sme si niektoré priority a to hlavne, aby sme astrálnu úroveň pochopili dôsledne logicky na základe osobnej skúsenosti, ale aj skúsenosti viacerých meditujúcich. Musí platiť spoločná skúsenosť a nie iba skúsenosť jednotlivca, teda potvrdená a overená skúsenosť viacerých. Čo sa týka vedeckého prístupu, ten sa tu nedal z rôznych dôvodov uplatniť (nejasnosť metodiky a tiež nedostatok peňazí). Ďalej sme si stanovili zásadu, že postup ovládnutia astrálnej úrovne musí byť prístupný aj pre toho najmenej talentovaného. Ďalej sme si stanovili, že všetko, čo budeme zisťovať, musí byť zdôvodnené na základe pojmov medicíny a hlavne psychológie. Pokiaľ sa to bude dať. Niekoľko rokov sme zbierali o tejto oblasti čo sa dalo. Často sme túto problematiku rozoberali. Zásadne sme odmietali absolvovať akýkoľvek kurz a zasvätenie v tejto oblasti. Tým by sme prekročili nutné začiatky a nezískali osobnú skúsenosť, ktorú by sme nemohli pretaviť do rozumového poznania, čo to je vlastne astrálna úroveň? Vytrvalosť a húževnatosť priniesli výsledky. Prvé cvičenia si nájdete v Rituálnej škole. Na začiatok treba zájsť do svojej pamäte a tam vidieť seba samého, postupne aj zo všetkých strán a uhlov. Tak isto zblízka a z diaľky. Potom nasledujú rôzne techniky, ako sa dostať do astrálnej úrovne malého mozgu, hypotalamusu, šedej kôry veľkého mozgu, ganglií, miechy, hormonálnych a nehormonálnych žliaz. O žľazách bližšie v Evokačnej škole. Ďalej sem patrí aj oblasť chemických pochodov v mozgu. Bližšie treba pozrieť Alchymistickú školu. Špecialitou je astrál mŕtvych ľudí do troch dní od úmrtia. Astrálna úroveň sa nám otvorila po jasnovideckom prieskume osôb, ktoré mali úraz hlavy a miechy. Tieto osoby majú astrálne úrovne otvorené a potlačené rozumové danosti. Ďalej sme zistili, že astrálne úrovne majú otvorené aj ešte žijúce prírodné národy. Tieto skúsenosti a poznatky nám otvorili cestu do tejto oblasti.

Pridaj komentár