Individuálna úvaha. V zásade cvičím vytrvalo a sústavne Silvovu školu a Či kung školu. Do Silvovej školy sme zaradili všetko, čo súvisí s vonkajším svetom a absolútne pragmatickým vnímaním tohto fenoménu pomocou premýšľania a intuitívneho vyciťovania budúcnosti. Často sarkasticky meditujúcim hovorím, že v Silvovej škole sme si vytvorili chrám, v ktorom uctievame, premýšľame a kolaborujeme s vecami vonkajšieho sveta. Príklad za všetky: vo svätyni uctievate a premýšľate o pračke. Niektorí meditujúci sú šokovaní a pobúrení z tohto znesvätenia. Je to vlastne meditácia šokom z reality. Veľa meditujúcich utieklo do svojho vnútorného sveta práve pred vonkajšou realitou. Teda zase provokačne hovorím – zbabelec sa schoval do svojho vnútorného sveta. Ja som sa doň neschoval, ale v prvom rade som tu hľadal svoje zdokonalenie. Napriek tomu nadovšetko milujem svoj vnútorný svet, kde som si vytvoril viacero chrámov: chrám na riešenie pragmatických vecí, chrám na filozofické premýšľanie, chrám pre svet bohov, chrám pre intuíciu, chrám pre zdravie, chrám na lásku, chrám na zarábanie peňazí, chrám na získanie mimoriadnych schopností, chrám šťastného osudu. Vo vnútornom svete nefigurujem ako štvanec z vonkajšieho sveta. Nemusím sa strachovať, že niekto vlezie do môjho vnútorného sveta a zničí mi ho. Aktívne viem ochraňovať svoj vnútorný svet a cez vnútorné svety iných ovplyvňujem vonkajší svet. To umožňuje preventívne zasahovať, pokiaľ mojim vnútorným svetom hrozia nebezpečenstvá. Je veľa tých, ktorí sú jednostranní a majú vo svojom vnútri iba chrám pre kresťanstvo, iba chrám pre jogu, chrám pre dobrotu. Takáto úzka špecializácia spôsobuje značnú zraniteľnosť psychiky daného jedinca, ktorý zabudol, že základom jeho jednej svätyne musí byť fyzické zdravie, psychické zdravie a šťastný osud. Bez týchto základných svätýň si neubráni a nezachová tú jednu najvzácnejšiu svätyňu. V žiadnom prípade jedna špecializovaná svätyňa nestačí.

Pridaj komentár