Pokúsim sa o nový pohľad na Silvovu metódu. To, čo zvyčajne prežívate na kurzoch Silvovej metódy, je vzťah hypnotizéra (prednášajúci) a hypnotizovaného (záujemca). Hypnotizér vybavený potrebnými schopnosťami, gestikuláciou, tónom hlasu, spôsobom používania slov a obrazov vás uvádza do stavu média, ktoré podľa možností vykonáva dané pokyny. Takýmto spôsobom je možné v psychike človeka všeličo ovplyvniť. Ja učím záujemcov na Silvovej metóde, aby boli dobrými hypnotizérmi seba samého. Po dostatočnom zhypnotizovaní sa za plného vedomia pokúšajú pracovať v hlbších hladinách na sebe samom. Tu môžeme hovoriť o nácviku autohypnotických schopností. Pri bližšom pohľade na počet učiteľov Reiki metódy a Silvovej metódy ma zarazil fakt, že učiteľov Reiki je oveľa viac. Je to preto, že Reiki sa prenáša zasvätením schopností učiteľa na žiaka, kým pri Silvovej metóde sa nič také nedeje. Učiteľ je tu ako hypnotizér a žiaci ako médiá, ktoré sa nedokážu samé zhypnotizovať. Môžu si iba neustále spomínať na to, ako to cvičili v stave zhypnotizovania. Aj z hľadiska komerčného je to výhoda, pretože Silvovu metódu robí na Slovensku, pokiaľ viem, iba pár učiteľov na rozdiel od Reiki. Pri Silvovej metóde bežne praktizovanej vzniká takzvaná závislosť medzi hypnoticky stavanom učiteľovi a mediálne ladenom žiakovi. Závislosť tohto druhu má rôzne stupne. To je tiež určitá marketingová výhoda. Pri Reiki sa žiaci stávajú samostatní a mimoriadne sebavedomí, čo vlastne ničí ich komerčné podhubie. Ja sa snažím urobiť z meditujúceho dobrého hypnotizéra seba samého a tak isto prehlbovať jeho schopnosti ako média. Určite vás napadne otázka, že to so mnou dopadne tak, ako s Reiki učiteľmi. Riešim to tým, že sa neustále zdokonaľujem ako hypnotizér a médium zároveň. Takto postupovali aj vybraní učitelia Reiki, ktorí si urobili Anjelský kurz, Arolo a Tifari. Tým sa udržali v konkurenčnom poli ostatných učiteľov. Bohužiaľ im chýba schopnosť prirodzeného vývoja bez závislosti na svojich učiteľoch.

Pridaj komentár