Už dávnejšie som sa usiloval preniknúť do mozgovo- miešneho moku, ktorý je na povrchu celého veľkého mozgu, malého mozgu a miechy. Podľa medicínskych údajov je vlastne celý mozog a miecha doslova uložená v tekutine mozgovo- miešneho moku. Ako sem preniknúť som skutočne nevedel, ale na druhej strane si už niekoľko rokov túto oblasť uvedomujem a pravidelne sa s ňou stotožňujem. Ďalej som si v rámci preventívnej liečby potravinami začal každý týždeň diagnostikovať práve aj mozgovo- miešny mok. Hlavne ma zajímalo, v akom stave je a akou stravou udržím jeho dobrý zdravotný stav. Z odbornej literatúry som sa dozvedel, že v tejto oblasti tela vlastne plní takú funkciu ako lymfatické riečište v ostatnom fyzickom tele. Zároveň som sa pravidelne programoval, aby mi prišli do cesty také okolnosti a takí ľudia, ktorí mi pomôžu dosiahnuť tento meditačný stav. Nakoniec prišiel meditujúci, ktorý absolvoval všetky stupne Reiki zasvätenia a aj vyššie stupne ako Arolo a Tifari. Dotyčná osoba mala s prienikom do mozgovo- miešneho moku problém. Sám svoje stavy opisoval ako výboje atómovej elektrárne, pri ktorých sa len veľmi ťažko dokázal udržať pri plnom vedomí. Najčastejšie sa mu tieto stavy spúšťali, keď prepadol strachu z niečoho konkrétneho. Tento stav sa mu často nepodarilo utlmiť, ale mohol túto aktivitu tlmiť pocitom odvahy a pozitívneho pohľadu na prichádzajúce okolnosti. Možno si poviete, že toto nepatrí do ezoteriky, ale do terapií. No nie je to tak, pretože základom ezoteriky je v prvom rade poznať, čo vo vlastnom tele máme a potom tam aj preniknúť. Teda svoje koncentračné úsilie v rámci meditácie postupne nasmerúvate do všetkých orgánov a systémov tela. Je pravda, že najzložitejšie prieniky sú práve do jednotlivých častí mozgu. Na začiatku takýchto prienikov som mal mozog doslova tvrdý ako betón. Dodnes trvá úsilie preniknúť do každej bunky tela. S týmto prienikom sú spojené aj rôzne psychické stavy, na ktoré si treba navykať, potom ich aj ovládať. Musíte mať aj kus odvahy, pretože niekde preniknete a často nepoznáte, čo to bude robiť a ako sa to dá zvládnuť. Pokiaľ je v oblasti prieniku niečo choré, treba to aj preliečiť. Po takýchto prienikoch je do určitej úrovne oslabená celá psychika, čo vyžaduje meditačné úsilie zvládnuť vzniknutý stav a fixovať psychiku na úroveň normality. Zatiaľ som tieto mechanizmy úspešne zvládal.

Pridaj komentár