Začal som sa zaoberať ďalším prípadom, kde dotyčnej zomrel blízky priateľ. Problém nastal v tom, že sa nedokáže so stratou zmieriť a vo svojich predstavách ho má naďalej rada ako svojho vlastného syna. Jej priateľ nechcel zomrieť a zároveň túžil, aby dotyčná pani zomrela s ním. Tým je jeho duša nekľudná a vedie dotyčnú do nepríjemností všetkého druhu. Tým, že ho svojimi bioenergiami doslova kŕmi a zároveň ich nemá dostatok, tak sa jej poškodzuje celé nervstvo. Ona sama má pocit oceľového zovretia celého tela. Navyše má v temennej časti veľkého mozgu epileptické drobné ložiská, čo ešte zhoršuje jej zdravotný stav. Predviedol som jej likvidáciu plazmaticky živenej duše mŕtveho človeka tak, že som ho zobral do seba. Po chvíli začala dotyčná pociťovať úľavu a dostatok životných energií. Potom som oživený informačný záznam jej priateľa prekódoval na časticovú úroveň tak, aby jej neodoberal, ale dodával a pomáhal tvoriť bioenergiu. Zároveň som jej vysvetlil, že duša mŕtveho priateľa jej chce ubližovať, aby aj ona odišla za ním. Do duše mŕtveho priateľa som nasadil inú dušu, ktorá má paralyzovať jej vplyv. Takto upravenú dušu som vrátil naspäť do jej tela, aby neprišlo v organizme dotyčnej k náhlym zmenám. Dohodli sme sa, že sa prelieči a naučí sa meditačne zvládnuť túto oblasť.

Pridaj komentár