Začal som sa venovať pani v strednom veku, ktorej zomreli dve deti a dodnes sa nezmierila s ich smrťou. Jej psychika sa zmenila, pretože začala tvoriť plazmatickú bioenergiu, ktorá je akosi hustejšia a umožňuje dlhodobú životnosť za podmienky, že dotyčná osoba bioenergiu sformovanú do tvaru dvoch detí neustále živí. Dotyčnej sa snažím postupne vysvetliť, že predstavy dvoch detí musí postupne dotvoriť do ich veku, ako keby boli živé. Musí zmeniť voči nim prístup a doslova ich preprogramovať, aby nepôsobili na osud dotyčnej osoby negatívnym sposobom, pretože mŕtveho chlapca si predstavovala ako duševne zaostalého a na mŕtve dievčatko sa hnevala. Tento postoj zmenila a pri kontrole boli plazmatické predstavy detí už v ich súčasnom veku a s iným postojom. Tieto predstavy jej už dnes pomáhajú a nejdú proti nej. Ďalej som dotyčnú špiritistku upozornil, že duše mŕtvych detí, ktoré neustále živí svojou bioenergiou, nesmie vidieť cez očné buľvy, ale cez zadné zrakové centrum. Je pozitívne, že zmenila svoje postoje v tejto oblasti. Zároveň som však cítil určitý prvok agresivity a odporu voči logistickému vysvetleniu špiritizmu. Keď som sa nad jej správaním zamyslel, tak som pochopil, že psychiatrickým vysvetľovaním týchto javov jej ničím predstavu výnimočnosti a božskej jedinečnosti. Nechala si síce vysvetľovať, o čom to všetko je, ale dôsledne to odmietala. Na obhajobu alebo obranu používala teoretické názory rôznych autorít špiritizmu. O špiritizme bližšie v Plazmatickej škole. Tu si nájdete asi 40 prípadov špiritizmu. Veľmi ťažko som jej vysvetľoval, že to, čo jej hovorím, nie je môj osobný názor, ale výsledok spoločného skúmania a testovania sveta špiritizmu z hľadiska psychiatrického. Záhadnosť a tajomnosť sa v tomto prípade búrajú. Stretnutia budú pokračovať ďalej a ja musím byť trpezlivejší vo vysvetľovaní špiritizmu. Zároveň sme odstraňovali vplyv bývalého manžela na dotyčnú pani. Na nácvik špiritistických schopností som jej dovolil používať vytvoreného radcu zo sveta mŕtvych duší.

Pridaj komentár