O karme ako takej sa toho už narozprávalo až príliš veľa. Nikomu sa doteraz neráčilo jasne definovať a podložiť faktami, o čom vlastne karma je. Väčšina ešte stále hovorí o karme ako takej, teda hovoria o minulých životoch, ktoré sme vraj žili v telách zvierat, rastlín a ľuďoch. Niektorí dokonca tvrdia, že duša môže aj zomrieť. Každý autor alebo osobnosť ezoteriky si to vysvetľuje po svojom. Nikto sa samozrejme nesnaží niečo niečím podložiť a o nejakých empirických dôkazoch ani nehovoriac. S takýmto prístupom sa nedá tomu, čo píšu, veriť, nemôžete mať žiadnu istotu. Musíte zostať pri pocitoch, dôvere a to je všetko. Je zaujímavé, ale väčšine ľudí to akosi neprekáža. Našťastie k tejto skupine nepatrím. Tvrdenie, že sme niekedy žili v iných telách, nemá bohužiaľ oporu vo faktoch. To však neznamená, že to nemôže v skutočnosti tak byť, ako to títo autori tvrdia. Ale pre nás to nemá žiadny význam. Viac faktov a štandardnej logiky nájdeme podľa mňa práve v rodovej karme, ktorá má serióznejší základ v skutkoch našich predkov. Pri štandardných vešteckých postupoch sa dajú v žijúcich osobách zistiť, aké pozitívne alebo negatívne skutky porobili jeho predkovia iným, už nežijúcim ľuďom / vtedy žijúcim osobám/ a aké kliatby a emócie vyvolali. Všetky tieto udalosti sa uchovávajú v spomienkach živých potomkov na svojich predkov. Stačí, keď si vo svojej mysli spomíname na jedného mŕtveho predka. Tento má v sebe uložené ostatné spomienky predchádzajúcich predkov. Nás zaujímajú silné pozitívne a negatívne skutky, ktoré sa uchovali v pamäti tých, ktorým bolo ublížené alebo urobené dobre. Negatívne ublíženia sa za určitých okolností aktivizujú do určitých bioenergetických objektov dobre známych z oblasti špiritizmu. Bližšie pozri Plazmatická škola. Táto oživená hmota sa spravidla objaví vo chvíľach nepríjemností všetkého druhu. Naopak pozitívne bioenergetické objekty sa objavujú v momentoch všetkých druhov úspechov. Vtedy tu pôsobí pozitívna bioenergia toho mŕtveho, ktorému bolo obzvlášť pomáhané. To nie je problém veštecky overiť. To, čo ma najviac zaujalo je, že negatívna rodová karma postihuje aj také živé osoby, ktoré sú samá dobrota, ale ich predkovia boli mimoriadne deštruktívni. Našiel som aj osoby v tomto živote negatívne, ale ich predkovia boli vysoko pozitívni. Teda im rodová karma pomáha a napríklad bráni ráznemu potrestaniu. Z toho plynie poučenie, že dobrota v tomto reálnom živote vás vôbec voči rodovej karme nechráni, pokiaľ členovia vášho rodu narobili veľa nemorálnych skutkov. Kladiem si základnú otázku a je to spravodlivé ? Podľa mňa nie a preto treba využiť všetky účinné techniky na odstránenie tohto negatívneho vplyvu. A o tomto pojednáva práve Plazmatická škola. Ešte by som doplnil, že pod rodovou karmou tu treba rozumieť všetky hlavné rodové línie a aj bočné línie, ktoré často nemohli poznať ani naši predkovia. Skutočný význam tu majú hlavne mimoriadne a výnimočne pozitívne alebo negatívne skutky. Pre nás je dôležité poznať tieto vplyvy a podľa možností ich využiť v prospech nás, alebo zabrániť ich vplyvu a to hlavne vtedy, keď sú negatívne. Týmto sa zaoberá práve Plazmatická škola.

Pridaj komentár