Asketizmus. Bodová myseľ. Stoličková asána. Prstové mody. Bioenergia a proces dýchania. Prána. Katalepsia. Nácvik zasvätenia. Fyzická joga lieči. Psychická joga uzdravuje. Joga dáva šťastie. Joga a zasvätenie. Tento zápis má zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v základnom nácviku celého jogínskeho systému. Usilujeme sa precvičiť všetky bežne známe a dostupné jogínske praktiky. Zároveň sa usilujeme, aby sme jogu lepšie adaptovali na naše prírodné a spoločenské podmienky.

V prvom rade sme prestali cvičiť jogu na podložkách a z „karimatkovej“ jogy sme prešli na „stoličkové“asány. Zistili sme, že určitým pohybom na stoličke a potom fixáciou v nehybnosti je možné znásobiť koncentráciu na určitú oblasť fyzického tela, ale aj na určitý psychický stav alebo určitú spomienku uloženú v pamäti cvičiaceho.

Cvičením prstových modov sme zistili, že vhodnou pozíciou prstov jednej aj druhej ruky sa dá stupňovať koncentrácia na danú záležitosť. K pozícii prstov je treba pridať aj reflexné tlaky na samotné ruky. Tiež to ešte zefektívni koncentráciu do danej oblasti.

Venovali sme sa aj tvorbe bioenergie a manipulácii s bioenergiou ľudského tela. Bioenergetické pomery cítia hlavne senzibili, ktorí ju vnímajú ako drobné pohyby mravcov, prípadne ako bzučanie v úli. Značná časť senzibilov bioenergetickú tvorbu počúva ako šumenie šampanského. Túto vlastnosť si treba vypestovať.

V jogínskej praxi sa spája bioenergetická aktivita s dýchaním. Je tu zrejmá spojitosť medzi bioenergiou vlastného tela a bioenergiou vytvorenou v aurickom obale. No tak isto sa spája pocit dýchania v iných častiach tela. Máte pocit, že chcete dýchať napríklad v pečeni. Prenesiete sem pocit dýchania a bioenergia sa tu sťahuje a rozťahuje. Vsugerujete si pocit, že pečeň sú pľúca. Treba techniku pránického dýchania zvládnuť v každej časti tela.

Tiež treba zvládnuť systém takého dýchania, ktoré znovu dopomáha k intenzívnejšej koncentrácii na danú oblasť tela alebo spomienok.

Ďalší dôležitý systém nácviku spočíva v doslova umŕtvení a skľudnení určitej časti tela. Robíme to tak, že zovrieme päsť a druhou rukou ju silne stlačíme. Zmyslom tohto výcviku je čo najintenzívnejšie utíšenie a spomalenie aktivít v tejto časti tela. Vzniknutý pocit šírime do všetkých častí tela. Všimnite si jogínsky sed, ktorý v lotose spôsobuje určité zmŕtvenie. Tak isto cvičenia hathajogy sú postavené prevažne na utíšení a umŕtvení rôznych častí tela.

Je mimoriadne dôležité, aby ste pri cvičení jogy opustili myseľ dnešného klasického človeka, kde aurický obal je iba 5 cm od povrchu kože. Treba prejsť do vedomia prírodného človeka šamana. Vtedy sa aurický obal zväčší až na vzdialenosť 1 m od tela. Až v tomto stave sa dá naplno realizovať joga aurického obalu. Uvedomte si, že skoro všetka joga sa pestuje práve v aurickom obale, kde sa adeptom jogy pomocou guru jogína ukladajú znaky. Ide o špeciálny typ zasväcovania a meditácií.

Ďalším dôležitým cvičením je vyvolanie mentálneho stavu asketizmu. Výhradne sa to cvičí sugeráciou. Uverím a bez výhrad počas cvičenia som v stave, že asketizmus cvičím už mnoho rokov. Asketizmus znamená, že nemám žiadny vzťah k veciam a objektom okolo seba a ani v sebe. Teda nemám vzťah k fyzickému ja, ani k všetkému, čo je uložené v mojej mysli. V záverečnej fáze nemám vzťah k ničomu alebo iba na jednu vec. Teda hovoríme o jednobodovej mysli.

Jednobodová myseľ je výhradne skoncentrovaná napríklad na jeden orgán v tele. Skoncentrovaná je na základe sily vôle, predstavou, vhodnou stoličkovou asánou, vhodnými prstovými modmi. Všetko ostatné je nepodstatné a nežiaduce. Dôsledne popracujte, aby ste si vytvorili takýto mechanizmus meditácie s mnohonásobnou koncentráciou.

Potom je tu ďalší dôležitý výcvik a to je nácvik kataleptických stavov. Ide o stav ukľudnenia, uvoľnenia, stíšenia, spomalenia všetkých fyzických a psychických pocitov. Usilujete sa dostať fyzicky aj psychicky do stavu klinickej smrti. Postupujete maximálne opatrne a pozvoľna. Cvičíte niekoľko rokov. Stačí sa dostať do stavu prekrvenia neurónových oblastí mozgu tak, ako sa to deje pri skutočnej smrti. Joga je vlastne ezoterika v stave začínajúcej klinickej smrti. Tento stav sprevádza aj uvoľnenie mysle s bioenergiami do okolitého aurického priestoru. Bez tejto schopnosti je joga iba fyzické cvičenie bez jogínskych vrcholových fenoménov.

Ďalej je potrebné, aby ste sa pripravovali na jogínske zasvätenie. Predstavujte si, ako sa vaše telo vpredu na hrudi a okolo hlavy zväčšilo a do zväčšeného priestoru ukladáte z mysle písmená sanskritu.

Pridaj komentár