Slepec. Slepecká mantra. Slepecká ezoterika. Duchovná cesta bez obrázkov. Zvuky sú všetkým. Potlačenie obrazových spomienok. Hmatové spomienky sú všetkým. Hlasivky šamana. Hlasivky a bioenergia. Hlasivky liečia. Hlasivky a duchovná cesta. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračovali sme v štandardnom nácviku zvukovej ezoteriky. Ešte stále sa nachádzame v štádiu precvičovania možností zvukovej ezoteriky bez použitia obrazov a spomienok obrazového charakteru.

V prvom rade sa učíme pri používaní zvukovej ezoteriky rozvinúť princíp doslova slepca od narodenia. Teda žiadne obrazy a žiadne spomienkové obrazy z vnútra mysle. Iba zvukové spomienky a k tomu veľa hmatových podnetov. Každý obraz dôsledne potláčame.

Vypočuli sme si kazetu s rôznymi zvukovými efektmi a snažili sme sa reagovať ako slepé osoby od narodenia. Zámerne som chodili po miestnosti a klopkal paličkou na nábytok a steny. Dokonca som hádzal drobné kúsky na rôzne miesta. Učili sme sa reagovať ako slepá osoba.

Potom sme v rámci techník muzikoterapie spoločne vo vnútri hľadali zvuky horiaceho ohňa, zároveň sme sa všetci na seba naladili a pociťovali sme zaujímavý súzvuk. Potom som jednu osobu požiadal, aby predstavu ohňa hasil. Znovu sme sa napojili a cítili, že stav harmónie zo spoločných zvukov pominul. Tak isto sme vyjadrovali spoločný emocionálny stav radosti a po chvíli jedna vybratá meditujúca osoba začala vyvíjať inú emóciu. Cítili sme stratu harmónie.

Pokračovali sme v artterapii a so zavretými očami sme sa dotýkali rôznych prírodných predmetov. Tak isto sme modelovali z plastelíny určité objekty. Zmyslom bolo pochopiť mechanizmus slepého človeka.

Pokračovali sme v technike klopkania na tvrdú podložku. Klopkali sme všetci rovnako a snažili sme sa o spoločný rytmus. Potom sme si klopkali individuálne a hľadali naladenie na spoločný súzvuk. Potom niektorí klopkali individuálne a ostatní počúvali určitý rytmus a silu klopkania. Zrýchľovanie a spomaľovanie.

Po týchto základných cvičeniach muzikoterapie sme sa skoncentrovali na hlasivky a to na jednu aj druhú hlasivku. V koncentrácii sme pracovali a vyvíjali v hlasivkách bioenergetické vzruchy či už vlastnej bioenergie, zosatej bioenergie alebo zo zasvätenia Reiki. Tak isto sme rozrezonovali hlasivky pomocou dýchania. Cez hlasivky sme preháňali magmatické energie. Snažili sme sa aktívne preliečovať.

Potom sme hlasivky a ich drobné membránky využili na spojenie bioenergií a zvukov. Zvuky sme ukladali voľne v tele a tiež v aurickom obale. Ešte stále v oblasti použitia mantier a zvukovej ezoteriky budujeme dostatočne kvalitné základy na zvládnutie mantrickej ezoteriky a zvukovej ezoteriky obzvlášť.

Pridaj komentár