Aurické zasvätenie. Odkaz šamanských zasväcovateľov. Šamanská reč pomocou drevenej konštrukcie. Tvorenie síl v aurickom obale. Zasvätenie do síl dreva, do síl minerálov, byliniek, do síl hliny. Zasvätenie do síl liečivých a vešteckých.

Účastníci šamanského zasvätenia dostali drevené konštrukcie z čerstvo narezaných konárov. Každý účastník sa usiloval vytvoriť si z konštrukcie komunikačný kanál. Zároveň som uvádzal účastníkov zasvätenia do vedomia prírodných ľudí alebo odborne povedané do vedomia primátov. Najdôležitejšie je osoby na zasvätení dostať do stavu, keď majú okolo seba vytvorený aspoň pol metrový aurický obal.

A práve toto je dôležitý moment pri zasväcovaní. Pretože pokiaľ by zasväcovaná osoba zostala v ľudskom vedomí premýšľajúceho človeka, tak by aurický obal zostal vo veľkosti pár centimetrov a nedošlo by ku komunikácii s drevenou konštrukciou, ktorú si každý účastník zasvätenia vytvoril sám. Ja som nakoniec zhodnotil každú drevenú konštrukciu a vhodne som ju ešte upravil.

Účastníkom zasvätenia som zdôrazňoval, aby vnímali konštrukciu ako komunikačný prostriedok so silami v aurickom obale okolo vlastného tela. Pod aurickým obalom tu rozumieme molekuly vzduchu okolo seba, drobné čiastočky prachu, svetelné fotóny svetla a tak isto vytvorenú drevenú konštrukciu. Do aurického obalu patria aj ľudské bioenergie, myšlienkové pochody a tiež bioenergetické zhustené objekty. Tieto vznikli tak isto v aurickom bale. A práve z drevenej konštrukcie bude v aurickom obale vznikať určitá sila, ktorú možno nazvať duchom prírody.

Tieto sily mali v sebe šamani minulých dôb, ktorí mali neustále okolo seba vytvorenú auru. U zasvätenej osoby sa polmetrová šamanská aura vytvorí iba vtedy, keď zaháji aktívnu komunikáciu so silami prírody. Vytvorí sa aurický obal a zvnútra mysle sa doslova zobudia bioenergetické objekty. Pod bioenergetickými objektmi tu rozumieme predstavy zo spomienok, ktoré sú priestorové a prirodzene nabité zhustenými bioenergiami. Po ukončení komunikácie je potrebné, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu, aurický obal sa stiahol na pár centimetrov, aktivita objektov v aurickom obale uhasla a podľa potreby sa znovu prebudila.

Treba si dávať pozor, aby bioenergetické objekty neboli trvale aktívne v aurickom obale, a tak isto vo vnútri fyzického tela. Často po iných zasväcovateľoch nachádzam aktivizované aurické objekty v neurónoch dotyčnej zasvätenej osoby, čo môže byť nebezpečné. Tak isto je pri zasvätení potrebné zvažovať psychický a zdravotný stav zasväcovanej osoby. Osoba, ktorá ma psychické problémy a je liečená na psychiatri by mala absolvovať hlavne Silva zasvätenie a nie Reiki zasvätenie.

Dotyčné osoby na zasvätení postupne do drevenej konštrukcie vkladali vhodné prírodné objekty. Najprv do drevenej konštrukcie vložili kúsky dreva a kôry. Prebehlo zasvätenie a drevené objekty sa z konštrukcie odstránili. Potom sa nainštalovali minerály. Vždy prišlo k výmene objektov za iné objekty. Zasväcovaná osoba si vytvorila z drevenej konštrukcie a priložených prírodných predmetov komunikačný most, ktorý v aurickom obale vyvolá určité skryté šamanské sily. Tieto sily potom vstupujú do fyzického tela dotyčnej osoby. Vyžadujem po vytvorení komunikačného kanála nehybnosť zasväcovaných osôb. Akýkoľvek pohyb narušuje prebiehajúce zasvätenie.

Tak isto som sa musel aj ja vnútorne pripraviť na zasvätenie. Musel som prijať odkaz tých šamanov, ktorí dokázali iných zasväcovať cez aurický obal. Napríklad pri zasvätení do aurických síl minerálov som mal v jednej ruke plátennú postavičku a v nej bolo množstvo rozličných minerálov. V druhej ruke som mal minerál zviazaný drôtikom. V šedej kôre som mal magický odkaz šamana, ktorý zasväcoval do síl minerálov.

Pre zasväcovateľa je nutné dokázať prijať do seba odkaz zasväcovateľa. Ďalej ho vedieť prebudiť k aktivite. Dokázať s ním komunikovať a vnímať, ako by dotyčnú osobu zasväcoval dotyčný zasväcovateľ osobne. Teda slúžil som ako určitý druh média.

Pre zasväcovateľa je potrebné mať teóriu a prax zasväcovacích magických rituálov, ktoré vyvolajú šamanské sily v aurickom obale. Bližšie Magická škola alebo Magická poradňa. Tentoraz sme pri zasvätení použili magické rituály drevenej konštrukcie. Je to najúčinnejší magický prostriedok komunikácie v aurickom obale okolo zasväcovanej osoby. Potom som robil v aure zasväcovanej osoby pohyby, ktoré sa podobali kresleniu určitých magických znakov. Tak isto som vo vnútri seba vydával šamanské zvuky, ktoré boli zmesou slabík. K tejto ritualistike som pridal magický pohyb celého tela. Robil som zároveň aj magické pohyby rúk. Teda usiloval som sa o čo najväčšiu účinnosť.

Univerzálne som otváral u zasväcovanej osoby všetky druhy vedomia, ktoré sú možné bežne u človeka otvoriť. Išlo o kozmické vedomie, ľudské vedomie šedej kôry veľkého mozgu, vedomie prírodné v strednom mozgu, vedomie cicavcov v brušnom mozgu, vedomie v gangliách, tu ide o vedomie nižších organizmov a nakoniec vedomie v bunkách. Všetko som pozorne sledoval v aurickom obale.

Teda u každej osoby, ktorú som zasväcoval, som musel otvárať magicky 6 rovín vedomia a potom vyvolať z drevnej konštrukcie pred každou osobou aurickú silu, ktorú možno nazvať duch prírody. Na zasvätení bolo desať účastníkov a ja som robil 6 základných zasvätení v 6 rovinách. Vlastne som robil v priebehu troch hodín 36 zasväcovacích rituálov. Nakoniec po troch hodinách som bol už unavený psychicky aj fyzicky. Ešte by som dodal, že zasvätenie začne fungovať až po niekoľkých dňoch, a tak si treba trochu počkať.

VIAC OBRÁZKOV VYHĽADAJTE V GALÉRII ZASVATENÍ – ŠAMAN 1N.

Pridaj komentár