Chcel by som Vás požiadať o vypracovanie psychologického profilu so zameraním hlavne na moju únavu a vyčerpanosť. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Celkovo ste duchovne rozvinutý, ale nie v súlade s tým, čo chce podvedomie. Ezoteriku neberiete vážne a proti podvedomiu bojujete z pozície hravého dieťaťa. Únava, ktorú prezentujete, je iba neochota robiť ezoteriku zodpovedne a s plnou vážnosťou.

Zdravotný stav
Bol vypracovaný osobitne pod značkou B 142.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela a nie mimo. Píšete, že chodíte k psychiatrovi a beriete lieky. No určite nepatríte medzi duševne choré osoby. To by ste mali aurický obal od seba extrémne vzdialený. Tak isto zdravotný stav nenasvedčuje nejaké závažné poškodenia organizmu, ktoré by viedli k psychickým problémom. Teda príčiny treba hľadať v rovine podvedomia.

Povaha
Ste psychicky usadený vo všetkých 7. oblastiach výskytu neurónov, čo je prekvapivé už aj z toho dôvodu, že ste aktívne nemeditovali. Charakterizuje to obrázok mimoriadne duchovne rozvinutej osobnosti, ktorá nevidí zmysel v bežnom ľudskom živote.

Sexuálne podvedomie
Sexualita povahy je usadená v 7. neurónových oblastiach. Celková vzrušivosť: na ezoterické duchovno. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: je nejasná. Celkovo zvláštne sexuálne podvedomie nedovoľujúce partnerské vzťahy.

Stav obalov podvedomia
Všetky obaly obsahujú predstavy anjelských sfér detských dyslektikov a všetko o anjelskom svete. V 4. roku života ste dostali sivasté až čierne anjelské sféry a meditáciami ste to zmenili. No cítiť, že si chcete duchovno robiť po svojom a bez súhlasu anjelských sfér. Takýmto prístupom si škodíte. Tak isto ste zobrali meditáciu ako zábavu a nie zodpovednú prácu. Treba zmeniť prístup.

Chromozómová história
Začala kdesi za polárnym kruhom v Rusku a ide cez Čínu a končí v Japonsku. Odtiaľto už iba tenká línia cez Európu až na Slovensko.

Génové predpoklady
Jednoznačne prevládajú veľmi uvoľnené génové reťazce a teda potreba venovať sa duchovnu ako vážnej a dôležitej veci.

Embryonálny vývoj
Dlho ste boli vo vývojovej zvieracej fáze a ostatné fázy boli rýchlo dobudované a klasicky ľudská forma nebola dostatočne dobudovaná.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. V podstate k podvedomiu a ezoterike máte vzťah, ako keby to boli veci na hranie, chýba tomu zodpovednosť a chuť niečo v tejto oblasti dosiahnuť a znamenať. Treba zmeniť prístup. Prestať robiť podvedomiu natruc a spolupracovať.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch ste sa stali dospelým a žijete život zbohatlíka, ktorý môže brať život ako veľkú zábavu. Skúste zmeniť prístup.

Hviezdy, šťastný osud
Iba ak zoberiete duchovno ako dôležitú a zodpovednú záležitosť a nebudete s podvedomím bojovať ako naivné dieťa. Ale to je iba neochota zodpovedne žiť veci duchovno – ezoterické.

Pridaj komentár