Uvádzam základné cvičenia, ktoré sprevádzajú 5. ezoterickú cestu. Ezoterikovi umožňujú túto cestu prakticky zvládnuť a zároveň ju aj veštecky vnímať. V 5. ezoterickej ceste sa budujú základy dlhovekosti, bezchorobnosti a trvalej fyzickej aj psychickej výkonnosti. No súčasne tu ide aj o psychický prienik do mikrosveta buniek a do atómov.

Atómová úroveň však už nepatrí priamo do geriatrického programu. Sem už pudy nezasahujú. A to je už vlastne základ 7. ezoterickej cesty, ktorá sa pestuje spolu s mozočkom a rezonanciami v membránach tela.

V prvom rade tu musí byť systém koncentračných cvičení do tenkých a hrubých čriev. Ezoterik si musí dávať pozor, aby sa koncentroval reálne do hrubých a tenkých čriev.

Pokiaľ by sa chcel ezoterik koncentrovať priamo do génov v stene hrubých a tenkých čriev, tak k tomu potrebuje mozoček a rezonanciu na membránach tela. Takýmto systémom sa zvyšuje efektívnosť prieniku do množstva drobných ganglií plných neurónov.

Pud sebazáchovy je v pravej časti hrubého čreva, pud rozmnožovací je v hrubom čreve pod pečeňou, žalúdkom a slezinou. Pud teritoriálny je na ľavej strane tela. Pud bunkový je v celej stene tenkých čriev. Všetky tieto pudy treba koncentráciou kontaktovať. Potom napustiť do tela obrázky jaskýň, ktoré vytvoria dobrý základ pre vpustenie všetkých 4. pudov dovnútra organizmu.

Ezoterik sa neustále vyhráža a zároveň reálne uvoľňuje priestor svojho tela pre jednotlivé pudy. Doslova im odovzdáva zodpovednosť za svoje zdravie. Ezoterik sa bude kontrolovať v tom, že nebude pudy považovať za kamaráta, dieťa, o ktoré sa treba starať. Tak isto s ním nebude bojovať a dobrovoľne bude kapitulovať. Tak isto nebude pudy považovať za sexuálnych votrelcov alebo stav tehotenstva. Naopak, pudy sú niečo, čo síce ezoterik prinúti k aktivite, ktorá im nie je prirodzená, ale po prinútení sa musí ezoterik dostať do pozície porazeného otroka, ktorý vykoná každé želanie pudov.

Ezoterik si môže pri koncentrácii do pudov pomôcť cez mozoček, ale nesmie to mozoček spraviť za ezoterika. Mozoček pripraví cestu a do nej potom ezoterik prenikne koncentráciou vlastnej vôle. Možno to prirovnať k stavu sprievodcu, ktorý vás zavedie skoro pod vrchol hory, ale na vrchol idete sami. Ako pomôcka sa dajú použiť snové symboly v autohypnotickom stave, čo je stav prispania, zablokovania zaspávania a udržania vedomia toho, čo sa deje okolo ezoterika. Ako pomôcka sa môže použiť zasvätenie, tak isto obrázky čriev. Tiež možno využiť nervové platničky vo svaloch, ale zase ako pomôcku. Tak isto možno použiť anjelské sféry detských dyslektikov. No znovu sú tieto systémy iba pomôcka ezoterika, aby sám vlastnou silou vôle prenikal do všetkého, čo sa nachádza v jeho tele.

Ezoterik sa pudom neustále vyhráža, že pokiaľ pud sebazáchovy nebude modifikovať niektoré bunky blán v tele, tak si vedome ublíži. Samozrejme iba v predstave, ale takáto predstava sa musí blížiť na 90 % reálnemu ublíženiu. Nie je to iba divadelné predstavenie alebo detská zábava. Pud sebazáchovy pracuje s upravenými bunkami blán a presúva ich na miesto, ktoré bude dávať do poriadku. Ezoterik tieto aktivity pudu sebazáchovy využije na vlastný psychický prienik do oblastí, kde preniká aj tento pud. Pud sebazáchovy modifikuje a pozmeňuje aktivitu aj tukových buniek a vytvára z nich niečo ako náhradné orgány, ktoré môžu produkovať až 10 000 000 rôznych kombinácií užitočných látok pre telo. Ľudské telo u bežného človeka potrebuje asi 150 litrov chemických látok a ezoterik dokáže cez pud sebazáchovy postupne navršovať produkciu až na 300 litrov za deň a to vďaka aktivite pudov v tukových bunkách. Aby bol tento efekt trvalý a stal sa z neho automat v neurónoch, tak treba v terapii náhradných orgánov vydržať aj 3 – 4 roky. Je treba samozrejme veštecky vnímať, čo tento pud potrebuje, aby ezoterika liečil, a tak isto pud určuje postup liečby a čo k tejto liečbe potrebuje. Pokiaľ pud sebazáchovy ezoterika odmietne liečiť, tak to treba rešpektovať a nechať sa liečiť cez anjelské sféry detských dyslektikov.

Ezoterik musí zabezpečiť cez vyhrážanie sa, aby pud sebazáchovy po vytvorení niečoho ako náhradných orgánov v tuku zabezpečil, aby vytvorené chemické látky z tejto oblasti podľa potreby natekali do tela a podporovali aktivity v tele.

Ezoterik zorientuje svoju pozornosť na pud rozmnožovací, ktorý je cez obrázky jaskýň a systém trvalého vyhrážania uvedený do liečivých procesov, ktoré sú spojené s vytvorením liečivej chémie v celom tele. Vyhrážaním tento pud prenikne všade do tela a začína modifikovať a pozmeňovať časť buniek chrupaviek. Pozmenené bunky z chrupaviek presúva postupne do blízkostí buniek v tele a začína na bunky pôsobiť, aby v orgánikoch, ktoré sú za bunkovou blanou, produkovali liečivú biochémiu. Ezoterik si uvedomuje, že centrum biochemických pochodov je v strednom mozgu a je to vo vnútri neurónov stredného mozgu. Tu okolo stredného mozgu sa nachádza hypofýza, epifýza, amigdala a prívesok mozgový. Ezoterik vyhrážkami tlačí pud, aby pozmenil aj hlboký základ všetkých živých buniek a to je základ molekulového usporiadania atómov prvkov do chemických zlúčenín. Čo je najhlbší základ organického života.

Ezoterik tieto fenomény, ktoré sú spojené s chemickými látkami svojho tela, využíva na to, aby silou vôle psychicky prenikol aj do tejto úrovne vlastného tela. Ezoterik tu spája ozdravenie a prerobenie biochémie na biochémiu liečivú a zároveň napreduje aj na duchovnej ceste.

Ezoterik vyhrážkami a obrázkami jaskýň prinúti pud sebazáchovy, aby sa angažoval aj v oblasti mikroflóry svojho tela. Pud teritoriálny prenikne pod vyhrážkami do celého tela a hlavne do kostnej drene a buniek kostnej hmoty, a tak isto do dcérskych buniek a potom do 6 druhov bielych krviniek, ktoré sa tvoria z dcérskych buniek. Tak isto cez pud teritoriálny treba preniknúť do detskej žľazy pri hrudnej kosti a do lymfatických uzliniek na lymfatickom riečišti. Potom do oblastí ako sú nosné mandle, krčné mandle, slzné žľazy, slinné žľazy, príušnice, slepé črevo, slezina a obličky. Aj tu všetko pud teritoriálny upraví a dá do náležitého stavu pre spoluprácu so 6. druhmi bielych krviniek a ich produktov. Cez biele krvinky zabezpečí stráženie organizmu voči nežiaducim mikróbom, vírusom a hubám. Zabezpečí cez biele krvinky perfektné stráženie organizmu a optimalizuje činnosť bielych krviniek.

Ezoterik si zabezpečí, aby mikroorganizmy, vírusy a huby boli týmto pudom strážené, kontrolované a rozmnožované v prospech dlhovekosti a bezchorobnosti. Samozrejme, ezoterik využije aktivity pudu teritoriálneho k tomu, aby psychicky prenikol do bielych krviniek a do mikroorganizmov vo svojom tele.

Ezoterik neustále veštecky sleduje, čo tento pud potrebuje na úpravu mikroflóry vlastného tela. Ezoterik prerobí svoju chémiu, ktorá sa u ľudí delí na dennú a nočnú, na zmiešanú chémiu. Ezoterik nie je neustále v stave prepnutia hypofýzy do dennej chémie. Pokiaľ môže byť ezoterik v autohypnóze, tak hypofýza pracuje 70 % dennej chémie a 30 % nočnej chémie. A ezoterik dokáže mierne regenerovať v nočnom režime aj počas dňa. Tým sa dá napríklad skrátiť spánok o mnoho hodín nočného spánku. Bude stačiť spať takých 4 až 5 hodín.

Ezoterikovi zostal posledný pud a to pud bunkový, ktorý je tiež pod tlakom jaskynných obrázkov a sugeratívneho vyhrážania sa, že si ublíži na zdraví. Tento prinútený pud z tenkých čriev preniká do všetkých buniek tela, bunkových blán, orgánikov za bunkovou blanou, do bunkového jadra, do mitochondriálneho jadra a do chromozómov v týchto dvoch jadrách.

Ezoterik sa vyhráža tomuto pudu, zároveň s pudom psychicky preniká do mikrosveta bunkových štruktúr a spoznáva psychicky aj túto oblasť. Na ceste do vnútra buniek využíva služby mozočku a rezonancie blán svojho tela. Cieľom je dať do skvelej kondície bunkové blany, orgániky v bunkách, dobyť životnosť bunkových a mitochondriálnych jadier na 100 rokov životnosti. Tak isto opraviť, spevniť a prinútiť chromozómy, aby spolupracovali medzi sebou veľmi aktívne. Cez tento pud sa dajú opraviť určité druhy poškodení na rovine génov vo vnútri chromozómov. Gény by nemali devastovať iné gény, orgány a časti tela. A mali by podporovať spomalenie procesov starnutia. Cez všetky štruktúry v bunkách preniká do roviny biochemických molekúl zložených s väzbami jednotlivých prvkov, ktoré sa skladajú už iba z atómov. Aj tu sa ezoterik usiluje prenikať psychicky.

Ezoterik po prieniku svojej vôle do úrovne génov môže v génových reťazcoch stretnúť svoje podvedomie. Ezotericky ladení jedinci majú veľmi uvoľnené gény a mali by žiť inak ako bežní jedinci, ktorých génové reťazce sú tuho zviazané.

Pridaj komentár