Požiadali ste ma, aby som veštecky odhadol, čo sa deje v organizme aj na molekulárnej úrovni bunkových orgánikov, chromozómov a génov (predošlý profil B 136). Celkovo je aj táto úroveň po prvej liečbe nastavená k dlhovekosti, ale niektoré oblasti ešte treba upraviť. Celkovo slabá je oblasť molekúl buniek kostnej drene. Čo sa týka imunity, tak tu sa dali dcérske bunky kostnej drene do kondície a treba dať do poriadku detskú žľazu a lymfatické uzliny. Potom možno ísť kontrolovať imunitu ďalej na úroveň imunoplastov.

Molekulárno-genetický profil bunkových blán tela: systém v bunkovej blane pripomína jednu guľôčku s menšími guľôčkami. Pri dlhovekosti vnímať doslova laná uhličitých väzieb a treba aj túto oblasť napraviť. Najslabšie miesto je kostná dreň.

Molekulárno-genetický profil orgánikov v bunkách: systém väzieb a spájania uhlíka v organizme je vedený k dlhovekosti a cítiť uhlíkové laná veľmi silné a vitálne. Nie je čo riešiť. Najslabšie miesto je kostná dreň.

Molekulárno-genetický profil blán bunkového jadra: systém väzieb a spájania uhlíka je vedený k dlhovekosti a cítiť tu tzv. uhlíkové laná. Nie je čo riešiť. Najslabšie miesto opäť kostná dreň.

Molekulárno-genetický profil blán mitochondriálneho jadra:systém väzieb a spájania uhlíka je vedený k dlhovekosti a cítiť tu tzv. uhlíkové laná. Nie je čo riešiť. Najslabšie miesto opäť kostná dreň.

Molekulárno-genetický profil chromozómov bunkového jadra: systém väzieb a spájania uhlíka v organizme je vedený k dlhovekosti a cítiť uhlíkové laná veľmi silné a vitálne. Najslabšie miesto je koža.

Molekulárno-genetický profil chromozómov mitochondriálneho jadra: systém väzieb a spájania uhlíka v organizme je vedený k dlhovekosti a cítiť uhlíkové laná veľmi silné a vitálne. Slabé miesto je okostica.

Molekulárno-genetický profil génov bunkového jadra: systém v bunkovej blane pripomína jednu guľôčku s menšími guľôčkami, čo nie je dobré z hľadiska dlhovekosti a treba riešiť. Najslabšie miesto je kostná dreň.

Molekulárno-genetický profil génov mitochondriálneho jadra: systém viazania uhlíkových väzieb vo vnútri génov v tejto oblasti pripomína drobné špagáty, čo nie je systém dlhovekosti a treba riešiť. Najslabšie miesto je kostná dreň.

Molekulárna liečba podľa pudov

Zabaliť ruku do fólie a prikladať na telo aspoň 2 krát.
Na prsty ruky namotať drôtiky a prikladať na telo aspoň 6 krát.
Do ruky zobrať ulitu alebo lastúru a zovretú v dlani prikladať na telo aspoň 4 krát.
Do ruky hrsť klincov a prikladať na telo aspoň 9 krát.
Do ruky drievka a prikladať na telo aspoň 4 krát.
Ostrým predmetom pošúchať silne dočervena dlaň ruky a prikladať na telo aspoň 6 krát.
Do prstov nôh zamotať dlhý kus alobalu a priložiť ruky aspoň 5 krát.

Molekulárno-genetická starostlivosť o tukový orgán
Cieľom je vytvoriť v tuku modifikácie, ktoré sa budú starať o túto oblasť tela. Ide o zhluky tukových buniek do tvaru malých diskov s ostrými koncami. Z alobalu spraviť guľu ako päsť a dovnútra dať kus slaniny.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo kostnú dreň v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej zdravej osoby. Teda organizmu sa o túto oblasť dobre stará. Slabé miesto nie je. Bunky kostnej drene: orgániky v poriadku, bunkové blany v poriadku, bunkové jadrá dlhovekosť, epitelové bunky dlhovekosť, mitochondriálne a bunkové jadrá dlhovekosť. Chromozómy v poriadku. Gény v poriadku, aktivoval sa gén dlhovekosti. Dcérske bunky: orgániky prechádzajú rekonštrukciou, bunkové a mitochondriálne jadrá dlhovekosť, chromozómy v poriadku a silná aktivita, gény v poriadku. 6 druhov bielych krviniek: veštecky vnímam aktivizovanie všetkých druhov bielych krviniek, navýšenie ich počtu. Detská žľaza a T lymfocyty: prebieha rekonštrukcia detskej žľazy a T lymfocyty nemôžu kvalitne spolupracovať. Lymfatický systém a B lymfocyty: tak isto nedostatočná spolupráca z dôvodu rekonštrukcie.

Geriatrická liečba podľa pudov: banán obaliť do alobalu, tiež rajčinu a celú papriku a prikladať do oblasti detskej žľazy aspoň 10 krát za sebou. Striedať druhy obalenej zeleniny. Obaliť do alobalu rôzne druhy mäsa a prikladať na rôzne časti tela aspoň 15 krát.

Geriatrická diagnostika slabých miest: bunkové blany – slabé miesto žalúdok. Epitelové bunky nie je slabé miesto. Orgániky – slabé miesto detská žľaza a lymfatické uzliny. Jadrová blana – slabé miesto kostná dreň. Mitochondriálna blana – nie je slabé miesto. Chromozómy bunkové – slabé miesto kostná dreň. Chromozómy mitochondriálne – slabé miesto lymfatické riečište. Gény bunkové – slabé miesto nie je. Gény mitochondriálne – slabé miesto pankreas. Ide iba o špičkové dotiahnutie liečby tejto úrovne. Bude stačiť silno nasucho šúchať telo jadrovým mydlom aspoň 6 krát za 2 mesiace.

Ďalšie geriatrické liečby podľa pudov: pud bunkový v tenkých črevách chce realizovať akupunktúru okolo pupku aspoň 1 krát.

Pridaj komentár