Výcvik vešteckých schopností, ktoré chcú ezoterici v prvom rade použiť na zvýšenie citlivosti svojich zmyslových centier v šedej kôre veľkého mozgu. Poskytnutie návodu, ako pochopiť rozumovo a prakticky veci okolo vešteckých výkonov.

V prvom rade ide o to, aby sme pochopili, ako sa cvičia veštecké schopnosti. Treba si uvedomiť, že pri vešteckých výkonoch nie je vhodné používať priamo zmyslové senzory ako sú oči, nosná sliznica, jazyk, ušné bubienky a povrch kože. Tieto oblasti sa nesmú nastavovať na veštecké výkony ako sa to robí v klasickom veštectve. Ezoterický veštec sa dokáže koncentrovať do zmyslových centier vo veľkom mozgu, ktoré sú na povrchu mozgu. V prednom mozgu je čuchové centrum pre prijímanie a vyhodnocovanie vôní. V spánkovom mozgu je centrum pre zvuky a ich spracovanie a vyhodnotenie. V temennej oblasti nad ušami je centrum pre spracovanie informácií z povrchu kože a celkového pohybu či už celého tela, alebo mikropohybov rúk, očí a perí. Zozadu je zrakový mozog a vyhodnocuje všetko okolo obrazov z očí, zospodu mozgu je chuťové centrum a vyhodnocuje informácie z jazyka.

Ezoterik pre zahájením vešteckého výkonu sa dokáže do týchto oblastí skoncentrovať, potlačiť tu mierne klasické vnímanie svojho okolia a aktivizovať v zmyslových centrách veštecké vnímanie. Keď toto dosiahne, tak sa usiluje koncentráciou prenikať dovnútra vlastného tela, najlepšie cez nervovú sústavu a preberať zvnútra informácie do predného mozgu, kde je centrum fantázie. Preniknete koncentráciou do pľúc ako keby ste sa tam išli doslova nožom a posielate do centra fantázie nervový vzruch, k nemu treba vedieť pridať obrázok zdravých alebo chorých pľúc. Prípadne pridať z pamäte slová zdravé a choré.

Ezoterik potrebuje mať dostatočne otvorenú fantáziu, aby dokázal v oblakoch vidieť postavy, domy a napríklad aj písmená. Tak isto by mal v nočnom lese vidieť zvnútra svojej pamäte postavy, predmety, ľudí a písmená. To isté by mal vidieť aj na ošarpanej stene. Pomôže umelecká tvorba napríklad venovať sa maľovaniu a podobne.

Ďalej ezoterik veštec sa musí naučiť skoncentrovať v schéme stredný mozog – mozoček a začať sa postupne cítiť ako druhá osoba. Všetko z predstavy o tejto osobe zvnútra pamäte. Ezoterik musí stratiť záujem žiť svoj život a realizovať život inej osoby. Chce sa hýbať ako druhá osoba, chce myslieť ako druhá osoba a správať sa ako iná osoba. To je ten najjednoduchší veštecký výkon, ktorý treba ovládať. Dobre ho vedia realizovať matky, ktoré chcú žiť životy svojich detí a deti sú zmyslom ich života.

Pre ezoterika je potrebné sa naučiť koncentrovať do svojich svalov a nervových platničiek vo svaloch. Tu je uložený ďalší fenomén vešteckých výkonov cez kineziologické naladenie svalov. Keď si predstavíte, že budete piť kyselinu, tak svaly tuhnú a keď čistú vodu, tak svaly sa budú uvoľňovať. Svaly môžu reagovať aj na to, či si hovoríte pravdu, alebo iná osoba klame, alebo hovorí pravdu. Pokiaľ niekto klame, tak musia svaly tuhnúť. Pokiaľ niekto hovorí pravdu, musia sa svaly uvoľňovať. Potom je tu možnosť svalmi reagovať na inú osobu. Osoba vám chce ublížiť, tak máte pocit, že vás bude točiť napr. doprava. Smer točenia je u každého individuálny. Treba si to otestovať, ako budete reagovať na osoby, čo vám chcú zle a ako na osoby, ktoré vám chcú dobre. Tu ezoterik zobúdza starý veštecký systém reagovania cez svalové platničky a môže v nich pracovať priamo.

Keďže ezoterik nie je chorý a veštecké výkony nerobí cez psychické a zdravotné poruchy, musí si tieto stavy vedieť nasugerovať. Sugerácia chorobnosti je v predstave, ale táto predstava sa blíži reálnosti. Ezoterik veštec si musí vedieť nasugerovať chorobné stavy v celom tele, musí si nasugerovať mŕtve bunky a napojiť sa na mŕtve bunky v tele. Musí si vedieť nasugerovať nádory, musí si vedieť nasugerovať veľké alebo malé orgány v tele alebo ich premiestnenie na iné miesto v tele. Treba niekedy sugeráciu aj dvoch orgánov. Treba sugeráciu pozostatkov dvojčaťa v tele. Treba sugeráciu geneticky zmutovaných buniek, ktoré sa podobajú zvieracím bunkám. A počas vešteckých výkonov dokáže tieto stavy udržať a vhodne kombinovať.

Vyspelejší ezoterik veštec samozrejme ovláda aj určité stavy ako je stav sugerácie a nácviku klinického vedomia a bude robiť veštecké výkony cez svet mŕtvych. Ezoterik veštec si vie nahodiť kozmické vedomie a bude robiť veštectvo cez čierne diery. Ezoterik si nahodí cez mozoček a rezonancie na membránach tela rezonancie a preniká do buniek, kontaktuje organický život v kozme a odtiaľ robí veštecké výkony na systém UFO.

Ezoterik sa učí vešteckým výkonom vo vedeckej rozumovosti matematických výpočtov, chemických a fyzikálnych vzorcov, logických princípov a filozofických pojmov. Ide o 120% rozumovosti. Potom sa učí vešteckému výkonu v 100% rozumovosti, keď mozog je nastavený na písmená abecedy a počítanie do desať. Potom je to 90 % rozumovosť a to používaním napríklad náboženskej symboliky a náboženského výkladu sveta. Potom je to 70%-ná rozumovosť vytvorená na základe mytologických predstáv o svete prírodných ľudí. Potom sú to vlastné snové symboly každej osoby samostatne a to je už 50%-ná rozumovosť. Nasleduje rozumovosť 40 % a to už diktujú pudy z čriev a brušného mozgu v nich, čo máte robiť ako zviera. V predstavách napodobňujete správanie zvierat. Potom je tu iba reflexívne správanie z miechy, ako keď vás niečo popáli alebo niečo nečakane poštípe. Vo všetkých týchto stavoch sa treba naučiť robiť veštecké výkony.

Potom je tu fenomén pupku a koncentrácia do tejto oblasti, vyvolanie niečoho ako rytmický tranz a odtiaľ sa napojiť na zápisy v magmatických poliach planéty Zem. Tu si môžete nájsť záznamy o všetkých živých, ale aj mŕtvych jedincoch a udalostiach, ktoré skutočne prebehli v ich živote.

Tak isto je tu skvelá technika, aby ste stratili silu vôle a stali sa médiom, ktoré nemá vlastnú vôľu, a tak vnímali druhú osobu tým, že cez neuróny mozočku v zadnej časti hlavy prejdete do vnútra a okolia iných ľudí. Náročná a komplikovaná veštecká technika.

Tak isto je tu technika vešteckých výkonov a posudzovania toho, čo bude v budúcnosti úspešné na základe bielych anjelských sfér dyslektikov, ktoré porušujú čiastočne zákony pravdepodobnosti.

No dokonalosť vo vešteckých výkonoch dosahuje ezoterik iba cez veštectvo realizované ako veštectvo v mozočku, kde dokáže kombinovať rôzne veštecké techniky a spracovať extrémne množstvo informácií. A tam ezoterik smeruje tým, že má prax postupne so všetkými vešteckými technikami a postupmi. Postupne zvláda tarotové karty, žolíkové karty, sedmové karty a ďalšie druhy vešteckých techník.

Počas zasvätenia si zasväcované osoby vytvorili svoje vlastné sedmové karty. Uvedomili si, že sedmové karty prešli rozsiahlou nežiaducou komerčnou zmenou. A tak zasväcované osoby menili prístup k využitiu sedmových kariet. Je zrejmé, že veštecky ladení ľudia si sedmové karty vyberú hlavne pre to, že majú v tele nezhubné nádory. No nie všetci na 100%, môžu byť aj výnimky. Ezoterici si upravili sedmové karty tak, aby im navodzovali veštecký stav, a tak isto im dovolili vnímať fyzikálne pochody v ľudskom tele a na základe nich si vysvetľovať správanie ľudí. Niečo ako komplexné vyšetrenie ľudského tela a na základe neho si robiť čo najreálnejšiu predstavu o správaní človeka. Všetko zasvätenie sa dialo pod UFO odtlačkom organického života Chobotnica. Cieľom zasvätenia bolo dostať do pamäte mimozmyslovo vedomosti a skúsenosti tých, ktorí boli vo veštení cez sedmové karty vynikajúci.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov. Ide o živé osoby alebo ich pozostatky a to hlavne kostné, prípadne spopolnené. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili.

01. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,L,). Nezhubný nádor v slezine. Bunky nádoru sa podobali gorilím bunkám. Veštecky ošetroval vlastný zdravotný stav.

02. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,E). Nezhubný nádor pečene. Bunky nádoru sa podobali hadím bunkám. Veštecky ošetroval zdravie iných.

03. Z oblasti Ázia . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Nezhubné nádory pľúc, srdca a žalúdka. Bunky nádoru sa podobali hadím bunkám. Veštecky ošetroval vlastný zdravotný stav.

04. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Nezhubné nádory kostnej drene. Bunky nádoru sa podobali brontosaurím bunkám. Veštecky ošetroval zdravie zvierat v zoologickej záhrade.

05. Z oblasti Fínsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,C). Nezhubné nádory kože. Bunky nádoru sa podobali bunkám predhistorických zvierat. Veštecky ošetroval mikroflóru.

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Nezhubné nádory pľúc. Bunky nádoru sa podobali jazvečím bunkám. Veštecky ošetroval zdravie ľudí.

07. Z oblasti Španielsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Nezhubné nádory na kostiach. Bunky nádoru sa podobali vtáčím bunkám. Veštecky ošetroval zdravotný stav ako lekár.

08. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Nezhubné nádory kože. Bunky nádoru sa podobali brontosaurím bunkám. Veštecky ošetroval röntgenové snímky chorých ľudí.

09. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Nezhubné nádory v oblasti žalúdka, pankreasu a sleziny. Bunky nádoru sa podobali kravským bunkám. Veštecky ošetroval svoje vlastné obrazy orgánov a ich totálnu harmóniu.

10. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Nezhubné nádory svalov. Bunky nádoru sa podobali vtáčím bunkám. Veštecky ošetroval zdravotný stav zvierat.

11. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Nezhubné pľúcne nádory. Bunky nádoru sa podobali jašterím bunkám. Veštecky ošetroval zdravotný stav.

12. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (12,H). Nezhubný nádor okolo srdca. Bunky nádoru sa podobali svinským bunkám. Veštecky ošetroval svoj zdravotný stav.

13. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G). Nezhubné nádory v celom tele. Bunky nádoru sa podobali bunkám veľmi starej osoby. V tele naopak väčšina vekovo mladších buniek.

14. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Nezhubné nádory, väčšie množstvo v mozgu. Bunky nádoru sa podobali nefunkčným ľudským bunkám. Veštecky posudzoval kvalitu nakupovaného mäsa.

15. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Nezhubné nádory pod povrchom kože na viacerých miestach. Bunky nádoru sa podobali konským bunkám. Veštecky posudzoval zvieratá.

16. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,D). Nezhubný nádor vo svaloch. Bunky nádoru sa podobali vlčím bunkám. Posudzoval čistotu a kvalitu mäsa.

17. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,B). Nezhubný nádor okolo pečene. Bunky v nádore sa podobali bunkám hadov a vtákov. Posudzoval veštecky fyzickú zdatnosť.

18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
Všade v tele malé nezhubné nádory. Možno ich porovnať s rôznymi bunkami zvierat. Používal rôzne sedmové karty a upravoval ich. Snažil sa cez tieto sedmové karty pracovať so svojimi neuróny.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.