– Spoločná meditácia z dvoch meditačných skupín dňa 31.10.02

NA ZAČIATKU MEDITAČNÉHO CVIČENIA SOM ZNOVU UPOZORNIL NA ZMYSEL TEJTO ŠKOLY, KTORÁ SA USILUJE OVLÁDNUŤ ĽUDSKÝ MOZOG A VŠETKO, ČO SA DOŇ DOSTALO VÝCHOVOU RODIČOV, ŠKOLY A SPOLOČNOSTI TAK, ABY TIETO STEREOTYPY NEOVLÁDALI MEDITUJÚCEHO, ALE MEDITUJÚCI MOHOL DO TÝCHTO PROGRAMOV VSTUPOVAŤ A INDIVIDUÁLNE ICH UPRAVOVAŤ. PRVÉ CVIČENIE SA NIESLO V ZNAMENÍ ODPÚTANIA SA OD VONKAJŠIEHO SVETA POCITOM, ŽE OČI, UŠI, JAZYK A NOS SU ODUMRETÉ. MEDITUJÚCI SA SÚSTREDIL DO SVOJHO VNÚTORNÉHO SVETA. ZAROVEŇ SME SI OTVÁRALI SPOMIENKY NA SILVOVU METODU A KURZY, KTORÉ SME ABSOLVOVALI. ĎALEJ SME SI SPOMÍNALI NA ANATOMICKÝ ATLAS A OBRÁZKY MOZGU. ĎALŠIE CVIČENIE SA NIESLO V ZNAMENÍ PRENIKANIA A KONCENTRÁCIE DO PREDNÉHO, ZADNÉHO, TEMENNÉHO A SPÁNKOVÉHO MOZGU. TU SI KAŽDÝ UVEDOMOVAL MOZGOVÉ BUNKY, MEDZIBUNKOVÝ PRIESTOR, NERVSTVO, TEPNY A ŽILY. NEZABUDLI SME ANI NA MOZGOVO-MIEŠNY MOK, KTORÝ OBMÝVA POVRCH MOZGU. NIEKTORÍ MEDITUJÚCI SA SNAŽILI DO BUNIEK MOZGU PRENIKAŤ NÁSILNÝM SPÔSOBOM. BOLI UPOZORNENÍ, ABY PRIENIK A KONCENTRÁCIU ROBILI NENÁSILNE A V KĽUDE. PRI TAKOMTO PRÍSTUPE SA BUNKY MOZGU MENEJ BRÁNIA A SÚ PRE MEDITUJÚCICH PRÍSTUPNEJŠIE. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SA SNAŽILI DO JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ MOZGU PRENIKAŤ OBRAZMI Z DOVOLENKY. POTOM SME SA DO MOZGU USILOVALI PRENIKAŤ POMOCOU VEĽKÝCH TLAČENÝCH PÍSMEN, NAPRÍKLAD NÁZVOM MIESTA DOVOLENKY. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME DO MOZGU PRENIKALI NA ZÁKLADE ČÍSLIC. ČÍSLICE SME POVAŽOVALI ZA POČET ÚDEROV ZA SEKUNDU. ČÍSLO 1 ZNAMENALO 1 ÚDER ZA SEKUNDU, ALEBO KVAPNUTIE KVAPKY ZA JEDNU SEKUNDU. ČÍSLO 2 ZNAMENALO DVA ÚDERY ZA SEKUNDU ATĎ. AŽ K 20 ÚDEROM ZA SEKUNDU. V ĎALŠOM CVIČENÍ SME SI DO MOZGU VKLADALI IMAGINÁRNE VYTVORENÉ MINERÁLY. POTOM SME SI DO MOZGU VKLADALI IMAGINÁRNE PREDSTAVY ELEKTROTECHNICKÝCH SÚČIASTOK. POTOM DROBNÉ PREDSTAVY KOSTÍ ČI UŽ ĽUDSKÝCH, ALEBO ZVIERACÍCH. PRI KOSTIACH MUSÍ ÍSŤ O STARÉ MŔTVE KOSTI. VIACERÍ MEDITUJÚCI MUSELI PREKONAŤ OSOBNÝ ODPOR VOČI KOSTIAM. TIETO CVIČENIA POMÁHAJÚ UVOĽNIŤ VSTUP NEURÓNOV A SYNAPSIÍ V MOZGU. ĎALEJ SME SI PREDSTAVOVALI A VKLADALI DO MOZGU PREDSTAVY KOVOV. PRI ĎALŠOM CVIČENÍ SME NAVODZOVALI STAV BETA S OBRAZMI FYZICKÉHO POHYBU ALEBO DIANIA. MEDITUJÚCI SI PREDSTAVOVALI, ČO BUDÚ ROBIŤ NA DRUHÝ DEŇ. USILOVALI SA O TO, ABY MALI V MOZGU REZONANCIU 20 ÚDEROV ZA SEKUNDU. ĎALEJ SI NAVODZOVALI STAV ALFA, KDE SA KAŽDÝ SNAŽIL PREMÝŠĽAŤ NAD TÝM, ČO ZAJTRA BUDE ROBIŤ. PRI PRAGMATICKOM MYSLENÍ SA KAŽDÝ SNAŽIL UDRŽAŤ V MOZGU STAV 12 ÚDEROV ZA SEKUNDU. PRI CVIČENÍ THETA STAVU SA KAŽDÝ SNAŽIL NÁJSŤ NETRADIČNÉ A NOVÁTORSKÉ RIEŠENIE TOHO, ČO BUDE ZAJTRA ROBIŤ. MEDITUJÚCI SI ZÁROVEŇ OTVORILI SPOMIENKY NA DETSTVO A S PROBLÉMOM SA HRALI AKO DIEŤA. NIE NÁHODOU SA HOVORÍ, ŽE GÉNIUS OSTANE VŽDY MALÝM HRAVÝM DIEŤAŤOM. NA ZÁVER SME SA VŠETCI SNAŽILI DOSTAŤ DO STAVU DELTA, PRI KTOROM SME SI OTVORILI SPOMIENKY NA SNY A SPOLU SME TO DOBRE SNOVO POMIEŠALI. TENTO STAV NÁS A NAŠE OKOLIE VEDIE INTUITÍVNE K REALIZÁCII TOHO, ČO SME SI NAPLÁNOVALI.

Pridaj komentár