– Spoločná meditácia z 24.10.02

Začala pôsobiť ďalšia meditačná skupina, ktorá sa špecializuje na techniky tejto školy. Na začiatku si vypočuli prednášku, ktorá im dala prehľad o čom to je a čo od toho môžu očakávať. Vysvetľovali sme si tu skutočnosť, že Silvova metóda vedie k ovládnutiu ľudského rozmeru bytia a existencie. Cvičenie sme zahájili koncentráciou do jednotlivých častí mozgu a to do predného mozgu, potom do temenného mozgu, zadného mozgu a spánkového mozgu. Každý sa usiloval vnímať svoj mozog na základe spomienok zo štúdia anatomických atlasov. Pri vyvolaní spomienky sa každý snažil prechádzať pocitovo jednotlivé časti mozgu. U niektorých sa stávalo, že sa nedokázal svojím vedomím dostať do niektorej časti mozgu. Tak použil cvičenie, pri ktorom si predstavoval, ako vystúpil z tela a išiel dopredu (pri prednom mozgu), dozadu (pri zadnom mozgu), do ľavej alebo pravej strany (pri spánkovom mozgu). Pri ďalšom cvičení sme sa učili uvoľňovať mozgové bunky predstavou minerálov, technických zariadení alebo duší mŕtvych ľudí. Predstavovali sme si, ako z vonkajšieho sveta sťahujeme predstavu minerálu aj s jeho energiami, tak isto sme robili aj s technickými zariadeniami. Čím sme mali v hlave viac minerálov a technických zariadení, tým sa stával mozog viac prístupný pre osobnú vôľu každého človeka a tento stav umožňoval zmeniť naladenie a nasadenie v mozgu. Cvičili sme tak dlho, kým sa každému nepodarilo zmeniť stav mozgu na uvoľnenie a ukľudnenie. Po zmene stavu z aktívneho mozgu na pasívny sme energetické predstavy minerálov a technických súčiastok vrátili do reálne existujúcich objektov. Schopnosť zmeniť stav v mozgu je jedno z najdôležitejších cvičení v Silvovej škole.

Pridaj komentár