Tento príspevok pojednáva o tvorbe znakov, ktoré sú potrebné k individuálnym vešteckým výkonom.

Znovu som sa vrátil k problematike vešteckých techník. Predstavil som si techniku veštenia z čiar dlane. Uvedomil som si, že z čiar a ryhovania na ruke sa dajú vytvárať vhodné značky, ktorými sa dá prenikať do pamäťových záznamov daného človeka a tak isto do jeho podvedomia. Ide o to, že každý veštecky ladený človek si vytvára vhodné znaky, ktoré slúžia na získanie informácií z pamäte dotyčnej osoby. Keď nie je k dispozícii ruka dotyčnej osoby, tak si veštecké znaky vyrobím z vrások na tvári. Keď ide o mladú osobu, tak si veštecké znaky robím z vlasov a jednotlivých pramienkov. Veštecké znaky na veštecký výkon som vytváral z písomného textu, ktorý vytvorila veštecky ošetrovaná osoba. Keď som robil veštecké výkony cez niektorý druh kariet napr. cez tarotové karty, kanastové, žolíkové, sedmové, tak isto som z obrázkov vytváral vhodné znaky pre veštecké ošetrenie danej osoby. Keď som dotyčnú osobu požiadal, aby nakreslila nejaké obrázkové alebo geometrické tvary na papier, tak isto z týchto kresieb som vytváral vhodné tvary na veštecké ošetrenie danej osoby. Keď mi dotyčná osoba povedala určitý sen, tak z tvarov v tomto sne som vyrobil veštecké znaky, ktoré slúžili na veštecký výkon u danej osoby. Dotyčná iná osoba dopila kávu a z usadeniny na dne šálky som vytváral vhodné veštecké tvary a takto som robil u danej osoby veštecký výkon. Dotyčná osoba mi povedala dátum narodenia a ja som si vyhľadal konšteláciu hviezd, z ktorej som vytvoril veštecké znaky vhodné na veštecké ošetrenie dotyčnej osoby. Uviedol som niekoľko prípadov vešteckých techník, ktoré majú spoločný fenomén a to je vytvorenie vhodných znakov na veštecké výkony u danej osoby. Každý vytvorený znak umožňoval získať z vnútra danej osoby určitý druh prežitých udalostí. Čo znak – to iná udalosť.

Pridaj komentár