Tento príspevok sa venuje problematike umenia mandál. Píšem tu o meditačných technikách, ktoré toto umenie vo vás oživia.

Odporúčam, aby ste sa v kľude na začiatku nového prístupu vrátili k opakovaniu predošlých cvičení. Zľahka si spomeňte na archív mandál, ktoré máte vo svojej pamäti, vo svojej zbierke hoci na internete. Uvedomujte si možnosti tvorby mandál a akým spôsobom sa dajú vytvoriť. Skúste sa vnútorne naladiť na mandalovú ezoteriku.

Oživte vnímanie mandál gotických kostolov a ich schopnosť, aby ich neustále okolité dianie na oblohe alebo vo vnútri kostola pozmeňovalo a znova vracalo do pôvodného stavu. Skúste všade okolo seba hľadať a nachádzať mandaly.

V dnešnej mandalovej meditácii sa budeme zaoberať vzťahom očí a zadného zrakového centra k vnímaniu mandál. Skúste sa skoncentrovať na svoje fyzické oko a začať si ho uvedomovať ako prírodnú mandalu. Uvedomujte si zloženie oka z dúhovky a zreničky. Vyciťujte, ako vložíte do oka predstavu jednoduchej prírodnej mandaly. Aké máte pocity? Skúste inú meditáciu a to takú, že si pred seba položíte niektorú mandalu a budete skúmať, ako sa stav vo vašich fyzických očiach zmenil. Čo pri dlhšom sledovaní mandaly pociťujete? Ako sa mení stav vašej psychiky? Čo to robí v tele s vašimi bioenergiami?

Vyskúšajte viacero druhov mandál a dlhšiu dobu sa na mandaly pozerajte. Vyskúšajte niektorú gotickú mandalu. Vyskúšajte niektorú tibetskú mandalu. Vyskúšajte niektorú mandalu, ktorá sa vám neľúbi. Vyskúšajte mandalu, ktorá sa vám obzvlášť ľúbi. Skúste inú techniku a do mandaly pred vami vložte obrázok oka a pokiaľ možno fotografiu vlastného oka.

Môže ísť aj k zrkadlu a zblízka sa pozerať do vlastného oka. Skúste do stredu mandaly položiť obľúbený minerál. Ako to všetko bude na vás pôsobiť? Keď na vás niektorá mandala zapôsobí mimoriadne silno, tak si choďte ľahnúť a pocity z mandaly nechajte v sebe intenzívne pôsobiť. Nastavte čo najvhodnejšie svoje zmysly a to tak, aby ste mohli mandaly vnímať intenzívnejšie. Nastavte aj svoj sluch tak, aby ste mohli vnímať zvukové mandaly. Napríklad pri vode hoďte kamienok na tichú hladinu a počúvajte všetky zvuky, ktoré sa vytvoria.

Skúste hľadať mandaly vo zvukoch prírody, ale aj v obľúbených pesničkách. Skúste mandalu z kamienkov poliať rôznymi vôňami a vyciťovať mandalu cez čuchové zmysly. Skúste si spraviť mandalu z jedla. Mandalu spravte na tanier a potom ju zjedzte. Aké máte pocity, keď ste mandalu zjedli? Skúste mandalu nakresliť na kus látky a nechať ju viať vo vetre. Mandala sa samočinne uvádza do pohybu. Skúste svojím hlasom mandalu vyspievať. Skúste o mandale hovoriť a premýšľať o nej. Skúste mandalu vyjadriť tanečným pohybom. Týmto všetkým môžete nastaviť svoje zmysly na aktívnejšie vnímanie sveta mandál.

Pridaj komentár