Tento príspevok pojednáva o možnosti uvedomenia si pohybu vlastného tela a koncentračný prienik do oblasti pohybových centier v temennom mozgu.

Tieto meditačné cvičenia slúžia na to, aby ste ovládli v prvom rade pohybové centrá v oblasti temenného mozgu. To je časť mozgu za predným mozgom. V šedej kôre temenného mozgu sa nachádzajú pohybové centrá a základné vzorce pohybu. Cvičením môžete napraviť nesprávne pohybové návyky a zároveň si otvoriť cestu k ezoterike pohybu a to je hlavne oblasť jogy, čikung, pohybová mágia, šamanské tance, ale aj oblasť Reiki a v nej schopnosť manipulácie s bioenergiami vlastného tela. Základom pre túto oblasť ezoteriky je naštudovanie anatómie ľudského tela a to hlavne oblasť temenného mozgu, kostí, svalov, oblasti slimáka v uchu z dôvodu rovnováhy. Netreba zabudnúť na oblasť kĺbov a chrupaviek. Po tejto teoretickej časti nasleduje praktická ezoterika, ktorá spočíva v koncentrácii na určitý stav pohybu a nehybnosti. Začnite s tým, že si ľahnete a postupne sa budete koncentrovať na stav nehybnosti. Zároveň si budete uvedomovať, že aj centrá v oblasti temenného mozgu by mali byť utíšené a v nehybnosti. Stavy nehybnosti si môžete nacvičovať tak isto v polohe sedenia, státia alebo niektorej jogínskej asany. Pokiaľ chcete robiť intenzívnejší ezoterický nácvik, tak pozície nehybnosti by mali trvať aj desiatky minút. Neodporúčam na prvýkrát sedieť v nehybnosti pol hodinu alebo hodinu. Všetko navyšujte postupne po 5. až 10. minútach. V tomto stave nehybnosti sledujete pohybovú aktivitu v oblasti temenného mozgu a usilujete sa zabrániť samovoľným pohybom. V tomto výcviku je skrytá schopnosť ovládnuť pohybové centrá v temennom mozgu. Iný prístup k cvičeniu vyžaduje naopak mnohokrát opakovať jeden druh pohybu. Napríklad v určitom časovom úseku zatvárate a otvárate päsť. Zároveň sa koncentrujete do oblasti temenného mozgu a hľadáte oblasť, ktorá zodpovedá za pohyb, ktorý vykonávate. Upozorňujem, že aj tu platí krížové pravidlo, pravá strana temenného mozgu riadi pohyb v ľavej polovici tela a naopak. Zároveň tieto dve časti temenného mozgu navzájom spolupracujú. V ďalšom cvičení si uvedomujete držanie vlastného tela. Akú najčastejšie pozíciu má vaša hlava. Niektorí ľudia majú hlavu mierne potočenú alebo vyosenú na niektorú stranu. Takýmto sklonom hlavy upravujú krivosť chrbtice. Všimnite si, či máte rovnako vysoko ramená, či sú v jednej vodorovnej línií. Všimnite si, ako spolupracuje pri pohybe hlava a panvová oblasť. Postavte sa k zrkadlu bokom a zisťujte, či sa nehrbíte a ako držíte oblasť zadku. V ďalšom cvičení si uvedomujte oblasti svojich kĺbov a vyskúšajte si rozsah pohybu v každom kĺbovom spoji. Ide vlastne o precvičovanie strečingovej ohybnosti svalov a šliach v jednotlivých kĺboch. V iných cvičeniach si začnite uvedomovať vzťah pohybu a udržania rovnováhy. Skúste stáť na jednej nohe a zdvihnúť zo zeme predmet a zase tento predmet položiť na zem bez kolísania. Klasické cvičenie je sadnúť si s knižkami na hlave a v nehybnosti skúmať, ako reagujú slimáky v oblasti vnútorného ucha. Pri inom cvičení si zoberte obnosenejšie topánky a zistite, ktorá oblasť topánok je najviac zošúchaná. Je to vnútorná strana, vonkajšia strana, predná strana alebo zadná časť? Podľa toho zistíte, ako vlastne chodíte, aký to má vplyv na kĺby a svaly. Pri inom meditačnom cvičení sa choďte prechádzať a meňte spôsob chôdze. Pri chôdzi sa jemne predkloňte, zakloňte, skúste ísť v jemnom podrepe. Pri chôdzi našľapujte na špičky, na päty, na vnútornú hranu topánky a na vonkajšiu stranu topánky. V ďalšom cvičení si uvedomujte súmernosť pohybu ľavej a pravej ruky a nôh. Môžu nasledovať cvičenia s uvoľňovaním a zatínaním svalov. Môžete skúsiť aj pohyby prstov pri kreslení a manipulácii s rôznymi predmetmi. Pri každej pohybovej činnosti existuje určitý vzorec pohybovej aktivity. Skúste spoznať a uvedomiť si tieto pohybové vzorce. Napríklad idete si otvoriť dvere. Uvedomujete si pohyb tela k dverám, uvedomuje si spoluprácu ruky, oka a pohybových centier v oblasti temenného mozgu. Možností rôznych druhov činnosti je nepreberné množstvo. Záleží len od vás, čo a kedy precvičíte a dostanete pod kontrolu svojej mysle. Vrcholom všetkých týchto fyzických foriem ezoteriky je zvládnutie predstáv pohybu silou vlastnej vôle.

Pridaj komentár