Príspevok pojednáva o technike koncentrácie a vizualizácie do šedej kôry veľkého mozgu. Ide o autogénny tréning prenikania a ovládania diania v neurónoch ľudského tela.
Podarilo sa mi oživiť Frekvenčnú hudbu vďaka intenzívnemu cvičeniu počúvania rezonančnej hudby a to tak, ako bola prezentovaná v knižkách nadšencov Silvovej metódy. Celkovo frekvenčnú hudbu počúvam a cvičím už viac než rok. Buď to cvičím individuálne, alebo v meditačnej skupine. Podarilo sa nám vytvoriť niekoľko rezonančných nahrávok. V prvom rade ide o nahrávku jednotlivých rezonancií a k nim hlasové označenie, aká je to rezonancia. Potom sme vytvorili nahrávku viacerých rezonancií idúcich za sebou s označením, aké rezonancie idú za sebou. Po každej sekvencii nasledovala pravidelná minútová prestávka. Nahrali sme aj ďalšie cédečko s hudobnými tónmi a k nim prislúchajúcimi rezonanciami. Hudobným nástrojom bol klavír. Naposledy sme vytvorili cédečko, kde z jedného reproduktora ide jedna rezonancia a z druhého reproduktora iná rezonancia. Pri počúvaní vnímame rozdiel, ktorý rezonancia vytvorí. To slúži na intenzívnu koncentráciu v určitej časti šedej kôry veľkého mozgu. Vytvorili sme aj svetelné blikátko s jedným blikajúcim svetlom, ktoré sme pozorovali pri zhasnutom svetle, teda v tme. Vytvorili sme aj ďalšie blikajúce svetlo, ale už s dvomi navzájom blikajúcimi svetlami. Vnímali sme v tme rozdielny efekt, ktorý vznikol medzi blikaním dvoch svetiel vedľa seba. Toto všetko sme si vytvorili preto, aby sme hlavne uložili dostatok pamäťových spomienok, ku ktorým sa môžeme počas nácviku vracať. Vráťme sa však k základnej nácvikovej technike. Na to, aby ste sa dokázali účinne koncentrovať do jednotlivých častí šedej kôry veľkého mozgu, je potrebné si zapamätať obrázky mozgu z anatomických atlasov. Tak isto je vhodné vložiť do pamäte obrázky neurónov. Keď toto postupne nacvičujete a dokážete si dostatočne priestorovo mozog predstavovať, tak môžete začať s koncentráciou na jednotlivé časti mozgu a to predný mozog, temenný mozog, zrakový mozog, spánkový mozog. Môžete sa koncentrovať aj do mozočka v zadnej časti veľkého mozgu. Neustále je vhodné počúvať rezonančnú hudbu a navykať svoju psychiku na tento druh zvukov. Je vhodné navykať zrak na blikajúce svetlo pri rôznej rýchlosti blikania. Tak isto je vhodné navykať prsty a dlane na vnímanie vibrácií rôznych zariadení. Napríklad pračka, chladnička, mikrovlnka a podobne. Postupne zjemňujete a spresňujete koncentráciu do šedej kôry veľkého mozgu. Oblasť neurónov si predstavujete ako 3 až 7 vrstiev pavučiny, v ktorej sa práve vyliahlo nespočetné množstvo drobných pavúčikov a medzi nimi sú aj staršie pavúky. Každá oblasť s drobnými pavúčikmi určitým spôsobom vibruje a kmitá. Takto precvičujete povrch celej šedej kôry veľkého mozgu a mozočku. Do jednotlivých oblastí vnášate spomienky na rezonančné zvuky, blikajúce svetlá a vibrujúce domáce spotrebiče. Nikdy neprenikajte do neurónov priamo počúvaním, pozeraním alebo vyciťovaním ruky. Vždy a zásadne sugeratívne z pamäťových záznamov. Pokiaľ moju dobrú radu odmietnete, vystavujete sa riziku poškodenia psychiky ako u ľudí, ktorí pracujú v extrémnych podmienkach. Všetko treba v šedej kôre cvičiť zo spomienok, teda spomenul som si. O sugeratívnych schopnostiach bližšie v Sugeratívnej škole na mojich internetových stránkach.

Pridaj komentár