V tomto príspevku sa zaoberám problematikou diagnostikovania očnej zreničky a následného odporúčania liečby pomocou ezoterickej meditácie niektorých knižiek. Prevažne ide o knižky ezoterikov.
Pri tejto diagnostike sa uvediem do vhodného vešteckého stavu a to buď použijem techniku Reiki, kde mám vytvorený Reiki znak, ktorý utlmuje tvorbu bioenergie v mojom tele a zároveň ju odsáva z tela preč, prípadne použijem sugeráciu, že mám chorobný stav, a to najlepšie rakovinu. Netreba sa ľakať, ide o sugeráciu, z ktorej sa dá odsugerovať, prípadne sa dá používať Silvov systém, v ktorom sa skoncentrujem do ľavej a pravej hemisféry mozgu. V každej hemisfére vyvolám rovnaké pocity, teda vsugerujem si pocit, že pravá aj ľavá hemisféra pracuje a robí to isté. V tomto stave sa ďalej bioenergeticky napojím na veštecky vyšetrovanú osobu, ktorá je buď fyzicky prítomná, alebo je fyzicky vzdialená a na inom mieste ako ja. Veštecká diagnostika spojená s bioenergetickým veštectvom dáva lepšie výsledky. V konečnom štádiu sa vo vlastnom tele cítim ako diagnostikovaná osoba alebo mám pocit, že som sa cez bioenergetický kanál k vyšetrovanej osobe presťahoval. Presun do vyšetrovanej osoby je náročnejšia technika a vyžaduje zvládnuť techniku v Dvojník sekcii. Ku všetkému potrebujem meno a priezvisko osoby a miesto pobytu. Viaceré veštecké osoby na tieto výkony potrebujú fyzickú prítomnosť vyšetrovanej osoby alebo potrebujú mať fotografiu danej osoby. Po vešteckom vyladení sa skoncentrujem do očných buliev danej osoby a vytváram si určité veštecké znaky z očnej sietnice alebo krvných žiliek oka. Vytvorené veštecké značky mi dovolia nahliadnuť do podvedomia vyšetrovanej osoby a vytvoriť si predstavu, aký typ meditácie je vhodný pre podporu fyzického a psychického uzdravenia. Jednej osobe pri vešteckom výkone zisťujem, že celkovo by jej spevnila fyzické a psychické zdravie meditácia a precvičovanie Silvovej metódy ovládania psychických pochodov. U ďalšej osoby zisťujem, že by jej celkovo pomohla meditácia knižiek o kundalini joge. Ďalšej osobe by prospelo štúdium a praktizovanie orientálnej diagnostiky. Teda je tu zaujímavé prepojenie možnosti meditovať a zároveň podporovať liečbu alebo prevenciu svojho fyzického a psychického stavu.

Pridaj komentár