Tento príspevok sa zaoberá problematikou vnímania priestoru a predmetov v ňom indickým spôsobom. Teraz to bude schopnosť vnímať dianie v mieste bývania nad vami pod vami, pred vami, za vami, vľavo a vpravo.
Znovu sa posadíte do stredu svojej miestnosti, vedľa seba máte položenú svoju fotografiu, plánik svojho bytu, mapu oblasti, mapu sveta, mapu hviezdnatej oblohy. K tomu máte priložený kompas a veľký papierový kruh s označením svetových strán a jednotlivých stupňov medzi svetovými stranami. K tomu pribudli ďalšie plániky a to plánik vzťahov medzi jednotlivými bytovými objektmi a vašou osobou vyjadrenou úsečkami. Tam, kde predmety vzájomne harmonizujú, sú úsečky vodorovné. Tam, kde je to disharmonické, sú úsečky zvlnené alebo pokrivené. Skúmate, prečo sú pokrivené a čo to spôsobuje. Sústreďte sa hlavne na svoju osobu a jednotlivé predmety okolo seba. Tak isto môžete tieto súvislosti skúmať vo svoje pamäti uprostred svojej mysle. V terapii sa snažíte o vytvorenie feng shui harmónie napríklad zmenou postoja k danému objektu. Napríklad si predstavím seba a kvetiny vo svojej izbe. Vytvorím imaginárnu čiaru medzi mnou a kvetinami. Zisťujem, prečo je pokrkvaná a stočená. Uvedomujem si svoj zlý vzťah ku kvetinám. Málo lásky a chuť ich zjesť. Vo vnútri mysle sa pokúšam a napravujem svoj vzťah ku kvetinám. Takýmto spôsobom môžete skúmať aj vzťahy medzi vami a ľuďmi. No poďme ďalej a vybudujme si schopnosť vnímať všetko tak, ako keby sme žili v kozme. Áno, nazveme to kozmický kompas. Uvedomujte si, čo sa počas dňa deje na oblohe okolo vás. Kde vychádza Slnko, kde zapadá Slnko, ako sa pohybujú hviezdy, ako sa pohybuje a mení svoju dráhu a vyžarovanie Mesiac. Vciťujte sa aj do oblakov a vetra, ktorý sa preháňa nad vašimi hlavami. Zožeňte si pár obrázkov oblakov, Slnka, Mesiaca a k obrázkom si dajte nadpis Toto je hore. Potom si uvedomujte, čo všetko je pod vami v Zemi. Aké podložie sa tu nachádza, aké patogénne zóny tu môžu byť skryté. Nebolo tu niekedy močarisko, nebolo tu niekedy pohrebisko? Nie je tu nejaká tektonická anomália? Ako sa v danej lokalite správajú ľudia. Uvedomujte si všetko až do stredu jadra Zeme, uvedomujte si tu účinky magmatického jadra Zeme. Zožeňte si obrázky vrstiev Zeme a označte ich názvom To, čo je dole. Spravte si fotografie priestoru pred vami, za vami, vľavo, vpravo. Tieto fotografie si položte vedľa seba s označením Toto je vľavo, Toto je vpravo, Toto je predo mnou, Toto je za mnou. Takto získate schopnosť vnímať priestor feng shui spôsobom.

Pridaj komentár