Príspevok pojednáva o základných koordinátoch a technikách, ktoré treba zvládnuť, aby ste mohli praktizovať túto zvláštnu sekciu. Cieľom sekcie je naučiť sa vstupovať do týchto oblastí mozgu a dokázať sa sem koncentrovať a meditovať.

Celkovo je táto sekcia náročná a zložitá a to z dôvodu ťažkej dostupnosti v mozgu. Meditujúci sa musí naučiť základy anatómie mozgu. Teda potrebné je teoretické štúdium s cieľom zapamätať si a vizualizovať stredný mozog, hypotalamus, predĺženú miechu a miechu. Keď sa tieto časti naučíte vizualizovať, tak je potrebné sa naučiť koncentrovať svojou pozornosťou do jednotlivých oblastí a zároveň sem vložiť anatomickú predstavu. Pokiaľ neovládate dostatočne tento typ autogénneho koncentrovania s trojrozmernou plastickou predstavou tejto oblasti, tak sa ani nesnažte pokračovať ďalej. Vyhnete sa sklamaniu. Ďalšie, čo je potrebné splniť, je podrobne si naštudovať obrázky v Hermetickom múzeu. Dobre je to naštudované vtedy, keď si bez problémov kedykoľvek spomeniete na jednotlivé obrázky v Hermetickom múzeu a obrázok vytvorený v pamäti dokážete s koncentráciou presúvať do jednotlivých častí mozgu. Ďalej je vhodné naštudovať si a oživiť rôzne chemické vzorce organických zlúčenín. Navštívte knižnicu a požičajte si hociktorú knižku o organických zlúčeninách a ich možných prejavoch. Nepôjde o to, aby ste chemickým vzorcom rozumeli, ale o to, aby ste si dokázali dobre vizualizovať chemické vzorce a chemické reakcie. Ďalej je vhodné naštudovať si základy fyziky a to hlavne rôzne druhy fyzikálnych zákonitostí. Tak isto je vhodné naštudovať si v obrazoch vývojové štádiá človeka od narodenia po smrť. Aspoň základné prejavy. Všetky tieto základné veci a poznatky v podobe obrázkov a vzorcov budeme potrebovať na prienik do jednotlivých oblastí mozgu. Do šedej kôry miechy, ktorá je v strede miechy, budete potrebovať obrázky vývoja človeka od narodenia po smrť. Pre prienik do predĺženej miechy budete potrebovať obrázky zo základov fyziky a to hlavne mechaniky. Pri prieniku do hypotalamusu, ktorý je na konci predĺženej miechy v podobe dvoch holubacích vajíčok, budete potrebovať obrázky chemických zlúčenín. Na prienik do stredného mozgu, ktorý je pod celým povrchom šedej kôry veľkého mozgu, budete potrebovať obrázky z Hermetického múzea. V strednom mozgu, ktorý nazývajú aj zvierací mozog, si nájdete aj uzatvorené špirály snových stavov. Počas spánku sa tu tvoria a ukladajú sny. To len upozorňujem, aby ste neboli po koncentračnom prieniku do tejto oblasti zaskočení. Je tu jeden aj druhý systém tesne pod sebou. Zhora sú najprv neuróny s hermetickými obrázkami a pod nimi snové obrázky v podobe špirál alebo snových obrazov.

Pridaj komentár