V tomto príspevku sa budeme zaoberať celkovou problematikou reiki systému. Pokročili sme v rozsiahlosti prieskumu a samotnom nacvičovaní reiki techník. Na začiatku by som začal konštatovaním, že pri zasvätení reiki sa u zasväcovaného otvára stará zvieracia psychika a zasväcovacím vplyvom reikistu sa aktivizujú staré neuróny a ich najdôležitejšia oblasť a to rohy starých zvieracích neurónov v spánkových lalokoch. Nacvičujeme sem prienik fyzickou koncentráciou a predstavou spánkových lalokov a starých neurónov. Cvik je jednoduchý, ide o vytvorenie predstavy menšieho zvieraťa, z ktorého vystupuje iné zviera. Predstava sa robí v hlave. Najlepšie sú predstavy čiernych zvierat. Pri astrologicko- vešteckom prieniku sa v neurónoch vnímajú čierne postavy zvierat a démonických postav. Bližšie pozri Astrálnu sekciu. Stačí potom cvičením zotrvať v spánkových lalokoch a cítiť sa ako zviera. Tento pocit musí byť celotelový. Cvičenia trvajú dlhšie ako samotné zasvätenie, a preto je vhodné z hľadiska úspory času sa dať zasvätiť. Teda na praktizovanie reiki stačí absolvovať reiki prvého stupňa. Ďalej sme sa zaoberali prieskumom, akého pôvodu je vlastne reiki systém. Jeho základ je pestovaný v Japonsku, ale určite ho spontánne pestovali aj v oblasti himalájskeho Tibetu. No nie všetky používané znaky sú tibetského pôvodu. Možno hovoriť o znakoch skoro zo všetkých kultúr a tak je vhodné mať dobrý vzťah k všetkým kultúram na našej planéte. Keď niekto tvrdí, že reiki je kresťanské, tak nemožno v zásade namietať. Tak isto môže byť čínske, japonské a aj židovské. Pri otvorení zvieracej psychiky v rámci výcviku alebo zasvätenia sa môže spontánne objaviť silné bioenergetické pole v ústach, ktoré sem nateká z miechy. V lekárskych kruhoch sa to nazýva migrenózne stavy. Vtedy treba pestovať zvieraciu sexualitu a otvoriť si žeravenie miechy. Viď Čikung škola a presnejšie nácvik párenia. Tak isto sa môže otvoriť echolokačná schopnosť a rezonátor podobný echolokačným schopnostiam delfínov. Bližšie v Echo škole. Tieto stavy treba odcvičiť a ovládnuť. Môžu narobiť psychické nepríjemnosti. Ďalej sme zistili, že po reiki zasvätení niektorým zostanú znaky reiki aktívne a neustále pracujú. Tento postup nepovažujeme z hľadiska medicínskeho za vhodný a odporúčam znaky aktivizovať a znovu deaktivizovať. Robí sa to pomocou rituálov zobudenia a vrátenia reiki znakov napríklad zasväcovateľom. Hovorím tu o ritualistike a magickom ovládaní reiki znaku. Túto techniku je možné zvládnuť nácvikom Magickej školy alebo Čikung školy. Treba si tiež dávať pozor na schopnosť znakov reiki aktivizovať bioenergiu v tele liečenej osoby, ale ju aj deaktivizovať. Teda reiki znak môže pracovať s vysokými potenciálmi alebo nízkymi potenciálmi. Neustále nesprávne naprogramovaná aktivita reiki znakov môže poškodiť nervový vzruch v tele. V medicíne sa tento chorobný stav nazýva ketanázia. Pri liečbe reiki prebieha vlastne aktivizácia zasvätenia a tak isto, keď liečite inú osobu reiki systémom, je vhodné využiť otvorenie reiki kanála zasvätením. Výsledky liečby sú vhodnejšie. Ďalej pri reiki zasvätení musíte počítať s tým, že asi po mesiaci po základnom zasvätení sa efekty tohoto zasvätenia strácajú. Keď chce adept reiki mať systém aktívny, tak sa musí venovať pravidelne aktivitám reiki. Zistili sme, že reiki znaky sú určitým spôsobom naprogramované. Skúste sa nechať liečiť reiki znakom a zistíte, že postupuje určitým spôsobom. Do znaku reiki sme zasahovali a prinútili sme ho, aby liečil podľa zasaď anatómie. Išlo o predstavu, že v reiki znaku je uložený softvér, podľa ktorého sa znak riadi. Skúškami sme donútili znak, aby pri liečbe postupoval ináč. To dokazuje, že reiki znaky sú naprogramované a ich program možno zmeniť. Možno si položíte otázku, odkiaľ sa znaky reiki objavujú. Reiki znaky sa spontánne objavujú pri otvorení starých zvieracích neurónov. Ďalej sme zistili, že znaky reiki sa dajú pozmeňovať pri liečbe každého orgánu a dosahovať tak lepší účinok. Napríklad sa dá zmeniť farba, tvar veľkosť a podobne. Dôležitosť má účinok liečby a tomu treba prispôsobiť tvar znaku, počet znakov a tak isto aj farbu znaku. Reiki znaky pri liečbe aktivizujú tvorbu silnej bioenergie v tele liečenej osoby. Znak reiki možno modifikovať na zosávania bioenergie zo živých objektov rastlín, zvierat, ľudí a mikroorganizmov. Znak reiki sa vysunie do aury a zapne sa v tele predstava pudu sania z prsníka. Táto technika je náročnejšia a vyžaduje nácvik. Skúmali sme cez špiritistické schopnosti aj zakladateľa reiki japonského mnícha Usiho. Astrologicky sme všade v neurónoch nachádzali základné znaky reiki, ale nie čierne. Skôr sa to podobalo znakom, ktoré niekto vyrezal zo slnečného kotúča. Usiho môžeme smelo zaradiť z hľadiska astrologického k ľudom so schopnosťami pôsobiť na aktivitu živej hmoty. No v línii ostatných pokračovateľov sme tento fenomén nenachádzali. A je to tak povediac veľká škoda, pretože u iných astrologických typov klesá účinnosť reiki. Špiritistické skenovanie duše Usiho pri liečení naznačuje, že v tele liečenej osoby sa choré bunky menili a uzdravovali sa. Ďalej sme sa zamýšľali na reiki ako možnosťou duchovnej cesty. Teda reiki znak a jeho naprogramovanie nie na liečbu, ale duchovnú cestu do vnútra svojej duše alebo do systému reiki, čo môže reiki dať aj iný rozmer, ako doteraz. V reiki systéme sme skúmali aj ďalšiu techniku a to techniku vnímať cez seba svetelný lúč z kozmu. Takýto lúč často vidíte aj na náboženských obrazoch v kostoloch. Technika je jednoduchá. Zahľadíte sa na oblaky a pokúsite sa vidieť v nich božské postavy a potom lúč svetla ako niečo liečivé a ozdravujúce. Tento lúč necháte prechádzať cez seba a cez ruky do tela liečenej osoby. Z oblakov nám bohovia reiki môžu posielať aj liečivú energiu v podobe dúhy, blesku a guľového blesku. Možná je aj polárna žiara. Špiritistickými technikami sme aktivizovali aj dušu prvého reikistu. Jeho pozostatky ležia kdesi hlboko v sibírskych oblastiach Ruska. Prvý reikista uctieval hadov a špirálovité tvary. Tieto špirálovité tvary ryhoval do kameňov a skál a vytváral určité hviezdicovité schémy v krajine. Teda v strede veľký znak a mnoho kilometrov od tohto centrálneho znaku dlhšie znaky. Liečil tak, že na čelo liečenej osoby priložil kamennú platničku a napojil sa na znaky v prírode, ktoré vysekal do skál. Možné je ešte aj dnes dostať zasvätenie od tejto reiki duše. Uctime si tohto výnimočného reikistu. Astrologická schéma jeho neurónov je: všade obrázky hadov a kostí, veľká postava hada a na jeho tele je plno kostí z jeleňa. Špiritisticky sme aktivizovali aj liečiteľa priamo z Himalájí. Tento si pred liečením vizualizoval vo svojej mysli celú zemeguľu a pôsobil na úroveň DNK. Urýchľoval tvorbu buniek a liečivé účinky. Astrologický prieskum v jeho neurónoch preukázal svietiace špirály reiki a plno kostí mamutov, postavu mamuta ako zvieraťa. Aj tu je možnosť dostať od tejto duše systému reiki zasvätenie. Záverom by som dodal, že úspešne nacvičujeme systém reiki a neustále prenikáme do hĺbky tohto jedinečného systému. Týmto príspevkom chcem znovu deklarovať, že reiki systém aktívne prevádzkujem a hľadám zároveň aj jeho možnosti rozvoja. Zároveň nemám záujem si tieto informácie z prieskumu ponechať pre seba a rád ich odovzdám ďalším záujemcom. Vyhradzujem si právo výberu, komu poskytnem zasvätenia od pôvodných zasväcovateľov reiki systému. Všetkým, čo majú reiki systém radi, prajem veľa reiki.

Pridaj komentár