Tento príspevok sa zaoberá meditáciou, pri ktorej využijeme možnosť vyjadriť svoje bežné pocity a tak isto aj pocity meditačné. Bežné a meditačné pocity možno vyjadriť pomocou klasickej kresby, ale aj pomocou zjednodušenej kresby, ktorá sa v ezoterických kruhoch nazýva tiež automatická kresba.
Liečenie umením a automatickou kresbou vzniklo pod rukami umelca Adriana Hilla, ktorý sa pokúsil kresbou vyjadriť svoj duševný stav a stav, ktorý by chcel dosiahnuť. Aj vy skúste nenáročnou kresbou vyjadriť svoj terajší duševný stav. Skúste nakresliť seba ako postavičku a okolo postavičky to, čo váš duševný stav charakterizuje. Ja si nakreslím vlastnú postavičku a okolo plno ezoterických knižiek. Nakreslil som sa v detskej kojeneckej zavinovačke. To znamená určité znovuzrodenie do ezoteriky a zmenu svojho života, alebo si to môžem vykladať ako symbol, že v ezoterike dosahujem úroveň toho, čo veľa vie, ale ešte musí dozrieť ako kvalitné víno. Chce to prax a čas. Zároveň kresbou vyjadrím svoju túžbu byť v ezoterike číslo jedna. Obraz sa zmenil a svoju postavu som nakreslil dovnútra každej knižky a týchto knižiek je tu aspoň stovka. Pokúsim sa nakreslením obrázku vyjadriť môj vzťah k artterapii ako takej. Kreslím vlastnú postavu a v ruke mám štetec, ceruzku, dláto a okolo plno pokreslených papierov. Keby nakreslil obrázok niekto, kto nemá k artterapii žiadny vzťah, tak by sedel v rohu schúlený a bez kresliacich pomôcok. Ten, ktorý by mal enormný záujem o artterapiu, by nakreslil veľa malých obrázkov a svoju postavičku vo vnútri obrázkov. Keď porovnám moju kresbu s dvomi tu menovanými kresbami, tak sa nachádzam niekde medzi týmito kresbami a možno konštatovať, že môj záujem o artterapiu je, ale nemá dostatočnú hĺbku a chce to čas a praktické úsilie. Takto nejako sa môžete pomocou kresby vyjadriť aj vy osobne. Teda art meditácia môže vyzerať tak, že budete meditovať pomocou kresby. Môžete si vytvoriť meditačný obrázok na rozjímanie nad mandalami / minerály, meteority a vnútorné božstvo v podobe farebnej kresby /. U mňa to bude obrázok postavy a okolo množstvo minerálov, meteoritov, za minerálmi a meteoritmi pokreslené mandaly. Na daný obrázok, ktorý som si fyzicky nakreslil alebo iba predstavil v hlave, budem kontemplačne meditovať, teda budem sa s ním stotožňovať a cítiť sa tušeným alebo nakresleným obrázkom. Potom požiadam o dosiahnutie vyššej úrovne v oblasti mandál. Kreslím obrázok rôznych mandál okolo seba už bez minerálov a meteoritov. Znovu sa kontemplačne koncentrujem na obrázok a usilujem sa stať týmto obrázkom. Keď mám pocit, že niet žiadneho rozporu medzi mnou, mojím vnútrom a nakresleným obrázkom, tak požiadam o ďalší meditačný obrázok na rozjímanie. Netreba sa ponáhľať, na daný obrázok meditujem aj niekoľko dní. Kreslenie obrázkov môže mať aj terapeutický rozmer. Keď vás trápi nejaký praktický problém, tak si ho nakreslíte. Pomocou kresby si vyjadrite vlastný problém. Napríklad vyjadrím môj vzťah k vlastnému chudnutiu. Dostanem obrázok, že od chudnutia som strašne vzdialený a asi schudnutie nedosiahnem. Ako by mal vyzerať obrázok skutočného záujmu o chudnutie? Všetky techniky chudnutia by som mal mať nakreslené vo vnútri vlastnej postavy. Teda mám nad čím premýšľať.

Pridaj komentár