Posadil som sa do meditačného kresla a požiadal som svoje vnútro o spoločnú meditáciu. Po chvíli čakania sa pre mojimi očami objavil rozsiahly požiar. Všetko bolo v ohni, ako keby vybuchla sopka, žeravá láva sa všade hrnula a všetko podpaľovala. Z tohto apokalyptického výjavu postupne vystupujú postavy vytvorené z plameňov ohňa. Je ich mnoho a neustále vznikajú ďalšie postavy.

Plamenisté postavy sa posúvajú vpred a ako do seba narážajú, tak sa ohnivo pojedajú. Takto to postupuje dovtedy, kým nezostane jedna ohnivá postava. Nasledujú ďalšie apokalyptické výjavy, skoro ako z biblickej potopy. Všetko je pod vodou, ešte chvíľu trvá, kým vody potopy opadnú do svojich pôvodných miest. Medzi tým, ako voda opadá, objavujú sa postavy naplnené vodou. Pripomína to veľké mega kvapky. Vodné postavy vstávajú a snažia sa pohnúť vpred.

Keď sa niektorá postava z vody zakolíše, tak sa spojí s inou postavou a vytvoria ešte väčšiu vodnú postavu v modrom. Potrvá ešte chvíľu, kým sa všetky modré postavy navzájom pospájajú a vytvoria jednu veľkú postavu. Nad týmito dvoma obrovskými postavami sa zjavujú oblaky plné postáv naplnených vodnou parou. Keď sa oblaky priblížia na dosah zemského povrchu, tak z nej tieto hmlovité postavy vystupujú a v zlomku sekundy sa stávajú súčasťou ohnivej a vodnej postavy.

Po tomto výjave s objavuje množstvo veľkých kozmických balvanov. V zúrivej rýchlosti do seba vrážajú a z týchto drtiacich zrážok sa vytvárajú minerálne priezračné postavy. Keď vycítili prítomnosť veľkej postavy ohňa a vzduchu, tak sa navzájom spojili a z tohto spojenia vznikol dnešný kozmický priestor. Všetko som si vychutnával v pocite utíšenia stresu a napätia vo svojom vnútri.

Pridaj komentár