Tento článok pojednáva o štyroch základných povahách človeka. Je známe psychologické delenie ľudských typov na melancholikov, cholerikov, sangvinikov a flegmatikov. Ja ľudí delím z psychiatrického hľadiska podľa najčastejšie sa vyskytujúcich psychických deštruktívnych stavov. Keď tu píšem o povahe napríklad epileptickej, tak nemám na mysli epilepticky chorých jedincov, ale jedincov, ktorí majú silne aktívne nervstvo v oblasti temenného mozgu. Až vážne poškodenie v tejto oblasti ako krvné zrazeniny, nádory, zvláštne aktívne neuróny a nervy spôsobujú, že z epileptickej povahy sa stane epileptická choroba s možnými formami záchvatov. Teda delenie pováh je tu z pohľadu psychiatrie, a nie psychológie. Naďalej pokračujeme v klasikom výcviku jednotlivých pováh. Cvičenia prevádzame technikou koncentrácie do daných oblastí s anatomickou predstavou daného miesta. Pri hysterickej povahe sa koncentrujeme asi 1 meter pred ústa a tu si predstavujeme ústnu dutinu. V tejto predstave vydržíme dovtedy, pokiaľ chceme aktivizovať hysterickú povahu. Práve tu vzniknutý nervový vzruch vyvoláva efekty hysterickej povahy. Za určitých okolnosti sa nervový vzruch z ústnej dutiny presúva do spánkových lalokov a vtedy hovoríme o hysterickej povahe druhého stupňa. V samotnej hysterickej povahe je uložená aj hysterická sexualita, ktorá sa snaží spraviť zo seba a svojej sexuality zbožňovaný sexuálny idol v prehnanej podobe hodný boha samotného. Pri podrobnejšom prieskume sme zistili, že celkovo hysterickú povahu možno podeliť na viacero poddruhov a to podľa toho, ktorá časť ústnej dutiny je aktivizovaná. Pokiaľ je nervový vzruch v slinných žľazách, tak hysterická povaha je húževnatá. Pokiaľ je hysterická povaha usadená v zuboch, tak je schopná predvídať veľké nepríjemnosti a príchod nebezpečných situácií. Pokiaľ je hysterická povaha usadená v krvnom riečišti, tak je značne mierumilovná. Pokiaľ je usadená v lymfatických uzlinách, tak je táto povaha nevrlá a hnevlivá. Keď je nervový vzruch v nervoch, tak je hysterická povaha agresívna a útočná. Ďalej nervový vzruch môže byť aktivovaný aj vo svalstve perí a to v nervových platničkách. Vtedy má osoba pocity, kde sa stane niečo zlé, kde niekto niečo ukradne, alebo sa toto bude diať. Títo hysterici sú ľudia so schopnosťou tipovať a na tipovaní zarábať. Výnimočne je u hysterickej povahy aktivizované nervstvo kože okolo perí. Tu vzniká stav neistoty a zlý odhad tepla, chladu a bolesti. U hysterickej povahy je aj dôležité, aký nervový vzruch prevláda v ústnej dutine. Keď prevláda sodíkový režim, tak povaha je silne aktivizovaná a tvorí sa tu značné množstvo bioenergie. Keď v ústnej dutine prevláda draslíkový režim, tak povaha nevytvára bioenergie, ale ich zosáva z iných ľudí, zvierat a rastlín. Pri zosávaní bioenergie je hysterická povaha intuitívnejšia. Pri prebytku bioenergie v nervstve ústnej dutiny je hysterická povaha silne dynamická a plná života. Dlhodobým nácvikom môžete prejavy hysterickej povahy aktivizovať alebo vhodne upraviť. Do tejto povahy sa môže miešať aj potlačená zvieracia psychika v človeku, ktorá vytvára v ústnej dutine migrenózne stavy. Ide o bioenergiu z hypotalamusu na konci predĺženej miechy ( objekt veľký asi ako dve holubacie vajíčka so šedou hmotou mozgovou). V tomto prípade ide o povahu zvieraciu z miechy a tak isto môže vytvárať echolokačnú energiu medzi perami a zubami. Pozri bližšie Echo škola na mojich internetových stránkach. Toto patrí do Čikung školy. Keď je zvieracia psychika uložená v mieche bloknutá, tak rotujúca migrenózna bioenergia sa môže túlať po celom tele a to hlavne vo veľkom mozgu. Ide o klasické migrenózne stavy popísané v psychológii. Ďalšia precvičovaná povaha je povaha epileptická usadená gangliách v temennom mozgu. Predtým sme písali iba temenný mozog, teraz sme upresnili oblasť jej výskytu. Tak isto sa aktivizuje koncentráciou asi jeden meter nad temenný mozog s anatomickou predstavou tohoto miesta. Tu sa dá prenikať do nervstva v gangliách a epileptická povaha je agresívna. Keď sa preniká do krvného riečišťa, tak táto povaha je mierumilovná a až lenivá. Pokiaľ sa u tejto povahy preniká do neurónov ganglií, tak epileptická povaha je pracovitá a aktívna. Vo vyššej úrovni sa potom epileptická povaha nachádza priamo v temennom mozgu a hovoríme o epileptickej povahe číslo dva. Epileptická sexualita je nazývaná inkvizítorská, ktorá chce slovne a fyzicky ubližovať a potom pomáhať. Tak isto je pri epileptickej povaha dôležitá aktivita nervového vzruchu. Málo alebo veľa. Ďalšou cvičenou povahou je povaha nami pomenovaná ako schizofrenická. Tu sa terminologicky s oficiálnou psychiatriou rozchádzame. Táto povaha je usadená v mozočku, ktorý je v zadnej časti pod veľkým mozgom. Cvičí sa koncentráciou asi jedného metra dozadu za hlavu s predstavou mozočku. Naštuduj predstavu v anatomickom atlase. Aktivizujú sa tu tri možnosti a to aktivita neurónov, aktivita krvného riečišťa a aktivita nervov. Platia tie iste prejavy ako u epileptickej povahy. Platí aj to isté pri tvorbe bioenergií. Sexualita tejto povahy je jemná dotyková a precitlivelá. Vyššia úroveň tejto schizofrenickej povahy dve je umiestnená do zrakového mozgu. Zostala nám posledná štvrtá povaha a to je povaha psychopatická, ktorá je usadená v hrdle. Cvičí sa koncentráciou pod seba asi tak dva metre s anatomickou predstavou hrdla. Psychopatická povaha je usadená v mandliach a je deštruktívna. Keď je usadená v hlasivkách, tak je konštruktívna. Keď je usadená v štítnej žľaze, tak často mení postoje a názory. Keď je táto povaha usadená v lymfatickom riečišti, tak je nevrlá a hnevlivá. Keď je psychopatická povaha usadená v nervstve, je agresívna. Psychopatická povaha môže byť usadená aj v prištítnych telieskach a vtedy je magická a schopná konať a myslieť rituálne. Vyššia forma tejto povahy je usadená v prednom mozgu, ide o psychopatickú povahu číslo dve. Sexualita tejto povahy je ritualistická a vyžaduje vytvorenie určitého scenára. Nebudem tu popisovať prejavy jednotlivých pováh. Tento opis si nájdete vo vyššie uvedených príspevkoch. Celkovo cvičenie a ovládanie týchto pováh vedie k uvedomeniu psychického väzenia, v ktorom sa človek ocitol a dáva mu možnosť ho ovládnuť a využiť pre seba. Ešte by som pripomenul, že keď idete v jednotlivých povahách na hranicu záchvatových stavov, tak sa vytvára bioenergia, s ktorou sa dá liečiť. Upozorňujem, že silné otvorenie každej povahy vyžaduje aj návrat do normálu a teda po silnom otvorení niektorej povahy nasledujú psychoterapie na zatvorenie a stabilizáciu tejto povahy. To napríklad obsahuje aj psychické navykanie na otvorenie týchto pováh.

Pridaj komentár