Tento príspevok sa zaoberá problematikou stredného mozgu, ktorý sa nachádza pod veľkým mozgom asi tak 2 centimetre. Často ho označujú aj limbický mozog alebo starý zvierací čuchový mozog. Pod týmto limbickým mozgom sa nachádza ešte predĺžená miecha a na jej konci hypotalamus. Vráťme sa však k strednému mozgu, na ktorého povrchu sa tiež nachádza určitý druh neurónov. Na túto oblasť som natrafil pri astrologickom skúmaní diania v neurónov ľudského tela. Každému je asi známe, že v koži sa nachádzajú nervové dráhy a nervové zakončenia, na ktorých sú senzory snímajúce chlad z okolia, tak isto nervové senzory tu registrujú stav tepla v okolí pokožky. Nájdeme tu aj senzory bolesti, ktoré snímajú všetky poškodenia kože a poškodzujúci prienik do vnútra vrstiev kože. Tiež sú tu senzory reagujúce na tlak a senzory vnímajúce pohyb na povrchu kože. V Čikung škole sme dlhšiu dobu cvičili aktivizáciu týchto nervových senzorov a sledovali sme, kde končia odtiaľto idúce nervové podnety. Podnety zo senzorov v koži končia práve na povrchu stredného mozgu. Nervové senzory sa napájajú na túlavé nervstvo a odtiaľto putujú do mozgu, jednoznačne nejdú cez miechu. Nervové zakončenia zo svalov idú cez miechu a končia v temennom mozgu. Nervové podnety z orgánov a kostí končia v neurónoch miechy. Nervové vzruchy z hormonálnych žliaz končia v gangliách veľkého mozgu. Nervstvo zmyslov vedie všetky podnety do hypotalamusu na konci predĺženej miechy. Nervstvo zo svalov, ktoré zabezpečuje pohyb, končí v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Podnety z nervstva žalúdka a čriev sú riadené cez neuróny v stene žalúdka a čriev. V neurónoch veľkého mozgu sú uložené pamäťové spomienky v podobe statických obrázkov, v neurónoch mozočka sú uložené spomienky vo forme pohyblivých obrázkov. Tieto zistenia slúžia pre meditujúcich, ktorí prenikajú svojím vedomím a koncentráciou do nervstva vlastného tela či už za účelom liečiť sa, alebo prehlbovať svoju duchovnú cestu do vnútra seba samého.

Pridaj komentár